Kristiansand 2004. Agder Historielag. 8vo. 158 (+2, +2 blanke) s. Illustrert med svart/kvit- og fargebilete, kart, grafiske framstillingar, teikningar og annonser. Limfrest. Grøn med kvit ryggtittel. To vedlegg, deriblant medlemsbladet for Agder Historielag, "Egde" for desember 2004. Pen. Forfattarar i dette årsskriftet: Johan Anton Wikander, Terje Sødal, Frans-Arne Stylegar, Jan Henning Larsen, May-Liss Bøe Sollund, Christer Westerdahl, Eva M. Ousbey og Leiv Torstveit.
NOK: 140,00  Boknr: 527141
Oslo 1996. CoMedia Forlag. 8vo. 222 s. Heilsjirtingbind med smussomslag. Oransje rygg med svart skrift. Pen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 3785
Oslo 2003. Læringssenteret. Stor 8vo. 162 s. Litt illustrert. Limfrest. Oransje, grå og oransje med kvit, svart og kvit ryggtittel. Ørlite slitasje nedst og øvst på ryggen. Tittel på tidlegare eigar skriven øvst på framsida. Pen. Boka har to deler: 1: Elevvurdering i grunnopplæringen. 2: Artikler om ulike sider ved elevvurdering i grunnopplæringen. Forfattarar: Sverre Tveit, Ivar A. Bjørgen, Lars Helle, Laila Aase, Per Lauvås, Johnny Tobiassen, Hilde Hiim, Ronny Sannerud og Grete Haaland Sund Bokmål Ped 11/12/2022 120 1 521911 Lefmann, Else Liv i analysen. Dansk og drama Danmark 1994. Dansklærerforeningen. Stor 8vo. 79 s. Litt illustrert. Limhefta. Blå med lyseblå ryggtittel. Generelt sett litt gulna, men pen Ei stadfesting av at elevar får meir ut av ein tekst når dei kan få tid til å analysere innhaldet. Eit godt supplement kan vere drama Dansk Ped 11/12/2022 90 1 521912 Dons, Carl F. (red.), Lars Petter Eggesbø, Steinar Larsen, Per Myhre, Anita Normann og Per Egil Toldnes Jakten på ungdommens skole. Fortellinger fra praksis ved Huseby skole Oslo 2003. Universitetsforlaget. 8vo. 256 s. Litt illustrert med tabellar. Limhefta. Turkis med kvit ryggtittel. Som ny Er det mogeleg å endre elevane si oppfatning av at skulen er noko keisamt? Dette spørsmålet blir tatt opp i boka og det handlar om livet ved Huseby skule i Trondheim. Her prøver dei å gå nye vegar for å gjere kvardagen meir meiningsfylt både for elevar og lærarar Bokmål Ped 11/12/2022 120 1 521913 Nielsen, Lise Tingleff og Mette Løvbjerg Fleksibel planlægning - teknisk fix eller pædagogisk mulighed. Lise Tingleff Nielsen. Mette Løvbjerg København 2002. KLEO. Center for kompetencer, ledelse, evaluering og organisationsudvikling. Stor 8vo. 120 s. Illustrert. Limhefta. Grøn med kvit ryggtittel. Ørlite slitasje på ryggen. Mest som ny Boka set fokuset på korleis ein kan arbeide med fleksibel planlegging. Artiklane presenterer erfaringane frå ei lang rekke skular Dansk Ped 11/12/2022 90 1 521914 Haug, Peder og Lars Monsen (red.) Skolebasert vurdering - erfaringer og utfordringer Oslo 2002. Abstrakt Forlag AS. 8vo. 191 s. Litt illustrert. Limfrest. Blå, kvit og blå med kvit ryggtittel. Ein svak brett i omslaget på fram- og baksida. Pen Forfattarar: Peder Haug, Lars Monsen, Marit Grøterud, Bjørn Sigmund Nilsen, Ola Moe, Trond Eiliv Hauge, Terje Aaserud, Astrid Søgnen, Vivi Bjelke, Kari Nes, Marit Strømstad, Bodil Alver Moen, Solvor Engen, Ole Petter Hansen og Trond Ålvik Bokmål Ped 11/12/2022 90 1 521916 Adizes, Ichak Lederens fallgruver og hvordan man unngår dem. Oversatt av Nora Hoff Oslo 1987. Fjerde opplaget. A/S Hjemmet Fagpresseforlaget. 8vo. 219 (+2 blanke, +2) s. Litt illustrert. Originalbind. Kvit med svart og rosa ryggtittel. Litt falma på ryggen. Namn på tidlegare eigar på høgre forsats framme. Pen Ichak Adizes er professor og doktor i bedriftsleiing ved Graduate School of Management i California. Boka er omsett til mange språk. Boka presenterer det verktøyet som krevjast for å setje saman eit team og fornye ein organisasjon Bokmål Nær 11/12/2022 150 1 521919 Nordstrøm, Kjell A. og Jonas Ridderstråle Funky med talent danser kapitalen business. Kjell A. Nordstrøm og Jonas Ridderstråle. Oversatt av Sølvi Lillejord Oslo 2000. Andre opplaget. Aschehoug. 8vo. 258 s. Illustrert. Limhefta. Svart med raud og kvit ryggtittel. Namn på tidlegare eigar på smusstittelsida. Mest som ny Funky business fortel oss at den nye verda er annleis. Den revolusjonerande sanninga er at 1,3 kg hjerne har nøkkelen til heile framtida vår. Både Nordstrøm og Ridderstråle arbeider ved Handelshøgskolan i Stockholm og er med i aktuelle prosjekt som legg vekt på utvikling av leiarar Bokmål Nær 11/12/2022 150 1 521921 Janus tidsskrift nr. 3, 1938 Janus tidsskrift. Redigert av Alf Larsen. 6. årgang Oslo 1938. A.S Janus. Stor 8vo. 297 (+1, +1 blank, +5) s. Limhefta. Uhøvla. Lys beige med svart ryggtittel. Litt smuss på omslaget på baksida. Generelt sett litt gulna. Pen Tidsskrift som kom ut med ti hefte årleg og blei gjeve ut i 1933-1941. Det var eigd og grunnlagt av diktaren Alf Larsen. Nokre av forfattarane i denne utgåva: Roderich Stintzing, Florian Delhorbe, Anders Byttner og Alf Larsen Ess 11/12/2022 150 1 521922 Janus tidsskrift nr. 3, 1941 Janus tidsskrift. Redigert av Alf Larsen. 9. årgang Oslo 1941. A.S Janus. Stor 8vo. 328 (+4) s. Limhefta. Uhøvla. Lys beige med svart ryggtittel. Faldar med innhaldsliste over tidsskrifta som kom ut i 1940 er vedlagt framme. Litt smuss på omslaget på fram- og baksida. Heftet er lausna frå omslaget. Litt skeiv rygg. Generelt sett litt gulna. Pen Tidsskrift som kom ut med ti hefte årleg og blei gjeve ut i 1933-1941. Det var eigd og grunnlagt av diktaren Alf Larsen. Nokre av forfattarane i denne utgåva: Roderich Stintzing, Ludwig Thieben, Friedrich Schiller og Alf Larsen Ess 11/12/2022 80 1 521923 Janus tidsskrift nr. 3, 1941 Janus tidsskrift. Redigert av Alf Larsen. Nr. 3. 1941. 9. årgang Oslo 1941. A.S Janus. Stor 8vo. 328 (+4) s. Limhefta. Uhøvla. Lys beige med svart ryggtittel. Litt falma på fram- og baksida og på ryggen. Pen Tidsskrift som kom ut med ti hefte årleg og blei gjeve ut i 1933-1941. Det var eigd og grunnlagt av diktaren Alf Larsen. Nokre av forfattarane i denne utgåva: Roderich Stintzing, Ludwig Thieben, Friedrich Schiller og Alf Larsen Ess 11/12/2022 150 1 521924 For bygd og by. Nr. 1, 1941 For bygd og by. 15. januar. 33. årgang Bergen 1941. Utan forlag. 4to. 32 (+1, innsida av omslaget) s. Illustrert. Stifta. Raudt med svart tittel på framsida. Pent Månadsskrift for norske heimar. Gjeve ut kvar fjordande dag. Redaktør: Heming R. Skre. Nokre av forfattarene: Olav Alvheim, Selma Lagerløf og Kristofer Janson Nynorsk Tidsskrift 11/12/2022 100 1 521925 For bygd og by. Nr. 2, 1941 For bygd og by. 29. januar. 33. årgang Bergen 1941. Utan forlag. 4to. 32 (+1, innsida av omslaget) s. Illustrert. Stifta. Raudt med svart tittel på framsida. Pent Månadsskrift for norske heimar. Gjeve ut kvar fjordande dag. Redaktør: Heming R. Skre. Nokre av forfattarene: Hans Godtfred Kivle, Nils Lauvskard, Ruth Alvsen, Einar Eskeland og Kristofer Janson Nynorsk Tidsskrift 11/12/2022 100 1 521929 Thomas, Rosie Måneøya. Oversatt fra engelsk av Tormod Haugen Oslo 1999. Gyldendal. 8vo. 318 (+1) s. Originalbind. Smussomslag. Kvitt med blå og grå ryggtittel. Etikett med tidlegare eigars namn på forsatsen framme. Generelt sett noko gulna, men pen Rosie Thomas er fremragende når det gjelder å skape en atmosfære av uhygge. Stemningen skifter som det uforutsigelige sommerværet." Sunday Times. Bokmål.
NOK: 175,00  Boknr: 521910
Oslo 1992. Cappelen. 8vo. 190 (+ 2) s. Originalbind. Blå tekstilimit. med gyllen ryggskrift. Liten skade på framre dekkel. Elles i god stand. Bokmål.
NOK: 70,00  Boknr: 209379
Oslo 1997. Kolon forlag. 8vo. 308 (+1, +11 blanke) s. Originalbind. Privat, gjennomsiktig smussomslag. Biblioteksutgåve. Slitasje på fram- og baksida. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 550323
Oslo 1997. Kolon forlag. 8vo. 308 (+1, +11 blanke) s. Originalbind. Smussomslag. Svart med lys beige ryggtittel og forlagsmerke. Pen og i god stand. Frå Store norske leksikon: Terje Holtet Larsen (f. 1963) er ein norsk forfattar og journalist. Han skildrar eksistensielle grenseerfaringar i ein kjølig, neddempa stil som kan minne både om Beckett og Hemingway. Larsen opererer gjerne med ein upåliteleg forteljar som gradvis avslører seg sjølv. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 552745
Oslo 2001. Kolon forlag. 8vo. 236 (+4 blanke) s. Originalbind. Smussomslag. Lysegrått med tekstfelt i blåfargar langs heile ryggen. Lysegul ryggtittel og kvitt forlagsmerke nedst. Omslaget har eit svakt merke etter fukt på ryggen. Stempel frå forleggjaren på høgre forsats framme. Pen og i god stand. Frå Store norske leksikon: Terje Holtet Larsen (f. 1963) er ein norsk forfattar og journalist. Han skildrar eksistensielle grenseerfaringar i ein kjølig, neddempa stil som kan minne både om Beckett og Hemingway. Larsen opererer gjerne med ein upåliteleg forteljar som gradvis avslører seg sjølv. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 552743
Oslo 1998. Kolon Forlag. 8vo. 153 (+ 1 + 6) s. Originalbind. Vareomslag med svart rygg. Kvit ryggskrift. Initialar. Elles pen. Bokmål.
NOK: 175,00  Boknr: 209372
Oslo 1995. Kolon forlag. 8vo. 134 (+2 blanke) s. Originalbind. Smussomslag. Svart med kvit ryggtittel og lysebrunt forlagsmerke nedst. Namn på tidlegare eigar på høgre forsats framme. Nokre få blyantstrekar i margen. Postit-lapp med notat på side 65. Ørlite skeiv rygg. Omslaget har litt slitasje i topp- og botnsnittet. I god stand. Frå Store norske leksikon: Terje Holtet Larsen (f. 1963) er ein norsk forfattar og journalist. Han skildrar eksistensielle grenseerfaringar i ein kjølig, neddempa stil som kan minne både om Beckett og Hemingway. Larsen opererer gjerne med ein upåliteleg forteljar som gradvis avslører seg sjølv. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 552744
Oslo 2018. Forlaget Oktober. 12mo. 196 pag. s. Limfrest. Lyst omslag med svart ryggskrift. Som ny. Bokmål.
NOK: 140,00  Boknr: 222364