Syn og Segn 1904  Norsk tidsskrift utgjeve av Det Norske Samlaget (Landsmaals-laget). Tiande aargangen
Norsk tidsskrift utgjeve av Det Norske Samlaget (Landsmaals-laget). Tiande aargangen
Forfattar:  Syn og Segn 1904

Kristiania 1904. 8vo. 412 s. Privat blått ryggsjirtingbind utan ryggtittel. Marmorerte overtrekk. Pen. M.a.: Forteljingar og skildringar av Aamund Salvesen, Karen Grude Koht, Jon Svartedalen, Gunnar Mandt, Martin Bjørndal, Jonas Vellesen, Sigurd Nesse, Olav Sande. Vitskap, dryftingar og umrødnadar av Halvdan Koht, Thorleif Homme, Lars Vaggen, R. Flo, E. Blix, Edvard Langset. Dikt av Elias Blix, Henrik Grytnes, Martin Olson Teigen, Ivar Mortenson, Anders Hovden, Vete Vislie, Sigurd Nesse, Arne Smeland, Sven Moren. Nynorsk.
#Periodika