Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner m.m. av 20. november 1987
Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner m.m. av 20. november 1987

Oslo 1988. Norges Vassdrags- og energiverk. 349 s. Hefta. Grøn skrift på grøn og kvit rygg. Litt slitt perm elles pent brukt. Bokmål.
#Realfag