Annales. Academiæ Regiæ Scientiarum Upsaliensis. Kungl. vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 9-10/1965-1966
Annales. Academiæ Regiæ Scientiarum Upsaliensis. Kungl. vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 9-10/1965-1966

Stockholm 1966. Almqvist & Wiksell. Stor 8vo. 154(+10)s. Hefta. Uspretta. Svart skrift på kvit rygg. Litt slitt perm, elles pen.
#Ess