Barne- og ungdomslitteratur som internasjonalt forskningsfelt. En bibliografi over fag- og forskningslitteratur i NBI's samling. Norsk barnebokinstitutt. Skrifter Nr. 3
Barne- og ungdomslitteratur som internasjonalt forskningsfelt. En bibliografi over fag- og forskningslitteratur i NBI's samling. Norsk barnebokinstitutt. Skrifter Nr. 3

Oslo 1990/1991. Norsk Barnebokinstitutt. 8vo. 279 s. Hefta. Kvitt omslag. Blå ryggskrift. I god stand. Bokmål.
#Litteratur