Foreningen til Norske Fortidsminnemerkers Bevaring. Årbok.1984
Foreningen til Norske Fortidsminnemerkers Bevaring. Årbok.1984

280 s. Hefta. Litt bruksspor. Svart rygg med kvit skrift. Oktav 1984. Av Innhaldet:Leif Pareli: Sørsamenes byggeskikk. Sigrid E. Nilsen: Altertavlen i Holt kirke og snekker Poulsen. Birger Bjørkhaug: Villa Fyr.
#Kulturhistorie