Bøker for barn og ungsdom. Et utvalg av bøker for skoleboksamlinger. Hovedkatalog 1957
Bøker for barn og ungsdom. Et utvalg av bøker for skoleboksamlinger. Hovedkatalog 1957

Oslo 1957. Statens bibliotektilsyn. 8vo. 246 s. Originalomslag. Lys rygg utan tittel. Noe slitasje.
#Litteratur