Aktuelle bøker og skrifter i arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Tilvekstliste 1990 - 91
Aktuelle bøker og skrifter i arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Tilvekstliste 1990 - 91

Oslo 1992. Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek. 8vo. 66 (+ 2) s. Kvitt, stifta hefte. Gjennomhola. Bokmål.
#Litteratur