24. Vestlandske bondestemna 1961
24. Vestlandske bondestemna 1961

16 s. Hefta. Liten oktav. Nynorsk.
#Lokalhistorie