Eidnes, Asbjørn (Skriftstyrar)  Håløygminne Hefte 1 - 1979
Håløygminne Hefte 1 - 1979
Forfattar:  Eidnes, Asbjørn (Skriftstyrar)

Stifta hefte. Originalt omslag. Paginert 178-207. 8vo. Namnetikett på baksida av omslaget, elles ei pent eksembplar. Utgjeve av Hålogand historielag.
#Lokalhistorie