Eidnes, Asbjørn (Skriftstyrar)  Håløygminne 1991
Håløygminne 1991
Forfattar:  Eidnes, Asbjørn (Skriftstyrar)

Komplett årgang. 4 hefte. 8vo. Pagina 266-368. Originale omslag. Namneetikett bak på omslaga, elles eit pent sett. Utgjeve av Hålogand historielag.
#Lokalhistorie