Eidnes, Asbjørn (Skriftstyrar)  Håløygminne 1998
Håløygminne 1998
Forfattar:  Eidnes, Asbjørn (Skriftstyrar)

Komplett årgang. 4 hefte. 8vo. Pagina 117-188. Originale omslag. Namneetikett bak på omslaga, elles eit pent sett. Utgjeve av Hålogand historielag. Nynorsk.
#Lokalhistorie