Eidnes, Asbjørn (Skriftstyrar)  Håløygminne 1990
Håløygminne 1990
Forfattar:  Eidnes, Asbjørn (Skriftstyrar)

Komplett årgang. 4 hefte. 8vo. Pagina 105-264. Originale omslag. Namneetikett bak på omslaga. Nokre små skraper i omslaget på hefte 1. Utgjeve av Hålogand historielag. Nynorsk.
#Lokalhistorie