Heimen. Landslaget for bygde- og byhistorie. BD. X, hefte 3. September 1955. Nr. 3
Heimen. Landslaget for bygde- og byhistorie. BD.  X, hefte 3. September 1955. Nr. 3

ca. 50 s. Hefta. Fra Lokalhistoriens arbejdsmark, av A. Strange Nielsen - Norsk historie i Amerika og lokalhistoria i Noreg, av Lars Reinton.
#Periodika