Kristiansand 2004. Agder Historielag. 8vo. 158 (+2, +2 blanke) s. Illustrert med svart/kvit- og fargebilete, kart, grafiske framstillingar, teikningar og annonser. Limfrest. Grøn med kvit ryggtittel. To vedlegg, deriblant medlemsbladet for Agder Historielag, "Egde" for desember 2004. Pen. Forfattarar i dette årsskriftet: Johan Anton Wikander, Terje Sødal, Frans-Arne Stylegar, Jan Henning Larsen, May-Liss Bøe Sollund, Christer Westerdahl, Eva M. Ousbey og Leiv Torstveit.
NOK: 140,00  Boknr: 527141
Oslo 1981. Det Norske Samlaget. 8vo. 108 s. Illustrert. Originalt kartonasjebind. Svart ruggtittel på kvit botn. Som ny. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 333068
Oslo 1981. Det Norske Samlaget. Liten 8vo. 108 (+1, +3 blanke) s. Litt illustrert med svart/kvit-teikningar av Bjørn Chr. Røed. Originalt heilkartonasjebind. Kvit med svart ryggtittel. Lys beige toppsnitt. Ørsmå bruksspor på baksida. Generelt sett litt gulna, men pen. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 529289
Norge 2007. Gyldendal. 8vo. 278 (+10) s. Originalt bind. Lyst smussomslag, gul rygg med raud og svart ryggtittel. Boka er som ny. «Ren heimstaddiktning fra Oslo Vest». Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 516207
Kjøbenhavn 1896. Særtrykk nr. 179. I kommission hos G. E. C. Gad. 36 (+2) s. Illustrert med svart/kvit-teikningar. Limhefta. Brun med svart, uleseleg ryggtittel. Uhøvla i alle tre snitta. Eit handskrive notat og ei teikning er vedlagt. Omslaget har slitasje og små rift i alle tre snitta. Nokre få strekar i margen. Gotisk skrift. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 529674
Bergen 1979. Nordisk Institutt UiB. 8vo. 144 s. Hefta. Raud rygg utan tittel. Pen. Med: Toril Moi, Rakel Christine Granaas, Beret Wicklund, Linda Sørbø, Lars Sætre, Øystein Rottem.
NOK: 150,00  Boknr: 3004
Kristiania 1896. Severin Olsens Forlag. 8vo. 645 s. Samtidig brunt halvsjirtingbind med gyllen ryggtekst og stripedekor. Pen. Mange religiøse småforteljingar. Gotisk skrift. Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 87008
Kjøbenhavn 1876. C. A. Reitzels Forlag. Liten 8vo. Ulik pag. Privatbind. Brunsvart skinnrygg m. stripedekor og gyllen tekst. Slitasje på omsl., merke etter bokorm i indre fals framme. Medbunde: Christian den Fjerdes Fødsel og Daab. Christian den Fjerdes Besøg hos Tyge Brahe m.m. Dansk.
NOK: 240,00  Boknr: 92463
Kristiansand 1998. Vest-Agder fylkeskommune. Stor 8vo. 68 s. Faksimilar. Stifta hefte. Brunaktig omslag. Pent. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 97619
Oslo 1978. LU-MI Forlag A/S. 4to. 23 s. Illustrert med musikknotar. Hefta. Raudt og kvitt med bilete og kvit, raud og svart tittel på framsida. Litt smuss på fram- og baksida. Nokre notat på tittelsida og på nokre sider elles i heftet. Avisutklipp limt på innsida av omslaget framme. Pent. Notar til alle songane.
NOK: 100,00  Boknr: 96495
Stockholm 1988. Svensklärarföreningen. 8vo. 224 s. Litt illustrert. Hefta. Lysegrå med blå ryggtittel. Personleg helsing på tittelsida. I god stand. Føreord: Per Ivar Vaagland. Finland: Tom Hedlund, Raija Lehto og Chris Nyström. Norge: Odd Martin Mæland, Arne Ekstrand og Jan E. Byberg. Danmark: Johan Rosdahl, Aage Jørgensen, Hans Holmberg og Steen Svava Olsen. Færøyene: Bergljót Joensen. Island: Berglind Gunnarsdóttir. Sverige: Sven-Gustaf Edqvist og Ingrid Nettervik. Boka er skrive på dei nordiske språka Dansk, svensk og norsk bokmål og nynorsk.
NOK: 130,00  Boknr: 552564
Kristiania u.å.. I hovedkommission hos Cammermeyers Boghandel. 8vo. 282 s. Illustrert med historiske bilete og portrettfoto. Privatbind. Grøn rygg utan tekst, med strukturerert overtrekk. I generelt god stand. M.a.: Svovlkis-industrien i Norge. Folkeslagene i Norden. Nordens penningsväsende. Nekrologar over Francis Hagerup. A. G. Nathorst, Colin Archer, Troels-Lund, Knut Kjellberg, Max Ballin, Sigurd Berg, Thomas Heftye, Ivar Afzelius, Oscar Montelius, Gustaf Fredrikson, Christina Nilsson og Sixten von Friesen. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 96467
Oslo 1939. J. Chr. Gundersens Boktrykkeri. 8vo. 1055 (+3) s. Originalt grågrønt marmorert bind, svart ryggbind med gullfarga ryggtittel. Boka er i svært god stand. bokmål.
NOK: 400,00  Boknr: 513223
Fredrikstad 1987. Stor 8vo. 96 s. Illustrert med svart/kvit-bilete og faksimilar. Originalbind med gullfarga ryggtittel. Pen. Andre forfattarar: Roar Tindlund, Olav Begby, Bjørn Jensen og Kjell Christoffersen. Bokmål.
NOK: 215,00  Boknr: 40453