(Fossestøl, Bernt) Novus Forlag  I klartekst. Festskrift til Bernt Fossestøl på 60-årsdagen …
I klartekst. Festskrift til Bernt Fossestøl på 60-årsdagen …
Forfattar:  (Fossestøl, Bernt) Novus Forlag

Hefta med originalt omslag. Kvit rygg med restar av tape nedst.. Oktav. 184 s. Stempel. Pen. Av innhaldet: "Poetisk og semantisk struktur og retorisk strategi i eit dikt av Olav H. Hauge". "Skrivemåte og verdisyn i Ivar Aasens lyrikk". Begge målføre.
#Biografiar