(I grenselandet)  I grenselandet. Antologi ved Halldis Moren Vesaas
I grenselandet. Antologi ved Halldis Moren Vesaas
Forfattar:  (I grenselandet)

Oslo 1969. Den norske Bokklubben. Liten 8vo. 94 (+2) s. Originalt svart og lysegult bind, kvit ryggtittel. Litt slitt på permen, elles som ny. Dikt frå mange tidsepokar.
#Lyr