China 1991. Machine Press. Stor 8vo. 618 (+2) s. Hefta. Grønleg omslag med kvit ryggtittel. I god stand. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 905849
Oslo 1999. Aschehoug. 8vo. 357 (+ 2) s. Originalbind med smussomslag. Blå rygg med brun og kvit tekst. Småslistasje på smussomslaget. I god stand. Første bok om Thomas av Boueberge og Peter Hortten. "…en spennende historisk kriminalroman, og samtidig en intelligent og levende beskrivelse av 1600-talls menneskets tanker omkring domemdagsprofetier, tro og ovetro, matematikk, filosofi og datidens nyvinninger.". Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 918331
Berlin 1999. Springer. Stor 8vo. 301 (+3) s. Hefta. Gul og kvitt omslag med svart ryggtittel. Pen. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 905853
Oslo 1975. Stor 8vo. 18 s. Stifta m. originalt omslag. Fleirfarga rygg. Ein del teikningar. Pen. Norsk i barneskolen. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 419284
Oslo 1932. I kommisjon hos Jacob Dybwad. A. W. Brøggers Boktrykkeri. 8vo. 219 s. Hefta. Grått omslag. Lagringsslitasje på omslaget. Materien er uspretta. Inneheld bla. a. :Vegard, Nye typer av emisjonsspektrer ved ytterst lave temeraturer og deres tyding. Lund, Fr. Macody, Den greske matematikks direkte betydning for romernes og middelalderens bygningskunst. Broch, Hj., Om inførsel a fremmede dyrearter. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 216111
Oslo 1999. Det Norske Samlaget. 4to. 96 s. Originalt illustrert kartonasjebind i skulebokkvalitet. Som ny.
NOK: 125,00  Boknr: 320330
Oslo 2014.Cappelen Damm Akademisk. 8vo. 160 s. Limfrest. Kvit rygg med svart skrift. Som ny. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 220077
Oslo 1964. Gyldendal. 8vo. 142 s. Hefta. Grøn/kvit rygg med svart skrift. Lit slitasje på ryggen. Materien i god stand. Nynorsk.
NOK: 80,00  Boknr: 214769
Cambridge 1960 At the University press. Stor 8vo. 484 s. Grønt bind, svart ryggtittelfelt med gullfarga bokstavar. Boka er mest som ny. engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 517696
Oslo 2013. Universitetsforlaget. Stor 8vo. Side 169-347 (+3, +2 blanke) s. Litt illustrert. Limfrest. Kvit med svart ryggtittel og mangefarga illustrasjon. Litt smuss på framsida. Pen. Hovudredaktør: Professor Ida Bull. Nokre forfattarar og tema: Sæbjørg Walaker Nordeide og Terje Thun - "…….kristen gravplass i myr fra tidlig middelalder". Geir Ketil Amlid - "….Borten- og Bratteli-regjeringenes forhandlinger om EF-medlemskap i 1970-72". Kim Gunnar Helsvig - "Ti år med Abelprisen - den manglende Nobelprisen i matematikk?". Skrive hovudsakeleg på bokmål, men også litt på nynorsk, engelsk og svensk.
NOK: 100,00  Boknr: 529001
New York 1957. Dover Publications. 8vo. 120 s. + Catalogue of Dover Books. Engelsk.
NOK: 150,00  Boknr: 905779
Oslo 2004. Universitetsforlaget. Stor 8vo. 301 s. Limhefta. Illustrert med tabellar og diagram. Raud med kvit og gul ryggtittel. Ein liten brett nedst til høgre på omslaget framme. Brev til rektor frå universitetsforlaget lagt inn ved smusstittelsida. Mest som ny. Dette er andre gjennomføringa av PISA-undersøkinga som er ei internasjonal komparativ undersøking av skulesystema i ulike land. Hensikta er mellom anna å få ein peikepinn på kor godt skulen førebur elevane til å møte utfordringar i morgondagens samfunn. Bokmål.
NOK: 140,00  Boknr: 521907
New York 1991, Springer. 8vo. 326 (+2). Formlar. Figurar. Hefta. Kvitt og gult omslag med svart ryggtekst. Eigarstempel. I god stand. Graduate Texts in Mathematics. Engelsk.
NOK: 140,00  Boknr: 905851
New York 1966. John Wiley & Sons. Stor 8vo. 509 s. Originalt ryggsjirtingsbind. Svart rygg med sølvfarga ryggtittel, grålege overtrekk. Samtidig namnetrekk, I god stand. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 905759
Oslo 1982. Gyldendal. Stor 8vo. 215 (+1) s. Illustrert. Originalt kartonasjeband. Blå med kvit, oransje, gul og kvit ryggtittel. Svart N på kvit botn i svart ring nedst på ryggen. Stempel på forsatsen framme. Ørlite lagringsmerkt på fram- og baksida. Mest som ny. Målretta metodikk for å læra elevane praktisk reknedugleik. Reknedøma tek utgangspunkt i elevane sin eigen kvardag. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 521297
Rud 1981. NKI Forlaget. 8vo. 123 s. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg m. svart tekst. Pen. "En serie på fem selvinstruerende matematikkbøker". Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 336007
Rud 1982. NKI Forlaget. 8vo. 178 s. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg m. svart tekst. Pen. "En serie på fem selvinstruerende matematikkbøker". Hefte 4: Kjernestoff for 1. år almenfagl. linje på videreg. skole. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 336008
New York 2007. Walker & Company. 8vo. 293 (+3) s. Originalbind. Kvit/lys grøn rygg, mørk nedst med svart og blå ryggskrift. Namnestempel i boka og smussomslaget reparert med teip, elles i god stand. Realfag. Matematikk. Forklaring av Poncares førehandstru og historia om korleis hypotesen vart løyst. Engelsk.
NOK: 150,00  Boknr: 912674
Oslo 2006. Stor 8vo. 256 s. Hefta med originalt omslag. Kvit rygg m. bilete og svart/oransje tekst. Ein del ill. Pen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 69461
Oslo Oslo 1983. Universitetsforlaget. 8vo. 428 s. Hefta. Lys grøn skrift på grøn rygg. Namnetrekk. Litt notat først i boka, elles pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 8023
Oslo... 1983. Universitetsforlaget. 8vo. 144 s. Hefta m. originalt omslag. Blå rygg m. blå tekst. Namnetrekk, elles pen. Bokmål.
NOK: 65,00  Boknr: 339862
USA 1991. Springer-Verlag. Stor 8vo. 499 (+3) s. Hefta. Gult og kvitt omslag med svart ryggtekst. Pen. Graduate Texts i Mathematics. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 905740
USA 2000. Springer. Stor 8vo. 276 (+12) s. Hefta. Gult omslag med burgunder ryggtekst. Pen. Universitext. Engelsk.
NOK: 160,00  Boknr: 905741
Oslo 2013. Oktober. Brei 8vo. 76 s. Hefta m. originalt omslag. Mørk rygg m. kvit tekst. Ulesen. Pen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 75401
Oslo 2013. Oktober. Brei 8vo. 76 s. Hefta m. originalt omslag. Mørk rygg m. kvit tekst. Ulesen. Pen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 913939
Oxford 1970. Clarendon Press. 8vo. 109 s. Hefta. Grått omslag med grøn ryggskrift. Namnetrekk. Nokre understrekingar, ei lesestripe. Elles i god stand. Engelsk.
NOK: 100,00  Boknr: 905742
Oslo 1998. 3. utg. Universitetsforlaget. 8vo. 206 s. Hefta. Blått omslag med kvit ryggtittel. I god stand. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 905749