Lønnsomhetsutviklingen i avisbransjen. Dagspressens økonomi 1986 - 1989
Lønnsomhetsutviklingen i avisbransjen. Dagspressens økonomi 1986 - 1989

Oslo 1990. Statens informasjonstjeneste. 4to. 37 s. Plastinnbunde hefte med kvit rygg utan skrift. Bokmål.
#Media