Strategi mot 90 - årene
Strategi mot 90 - årene

Oslo 1990. Grafiske Bedrifters Landsforening. 4to. 24 s. Blått stifta hefte i god stand. Bokmål.
#Media