Omsorg for alvorlig syke og døende. Nr. 2 juni 1988. Informasjonsbulletin fra Den Norske Kreftforening. 5. årgang. Sammendrag av foredrag. 1. Nordiske Kongress. Omsorg ved Livets Slutt Bergen 6.- 9. juni
Omsorg for alvorlig syke og døende. Nr. 2 juni 1988. Informasjonsbulletin fra Den Norske Kreftforening. 5. årgang. Sammendrag av foredrag. 1. Nordiske Kongress. Omsorg ved Livets Slutt Bergen 6.- 9. juni

Bergen 1988. Rådet for Omsorg for alvorlig syke og døende. 8vo. 135 s. Kvitt, stifta hefte. Bokmål.
#Media