Sundhetsbladet. Populært hygienisk tidsskrift for hjemmet. Redigert av overlæge Carl Ottosen 36te aargang 1916
Sundhetsbladet. Populært hygienisk tidsskrift for hjemmet. Redigert av overlæge Carl Ottosen 36te aargang 1916

Innb. Ein fuktflekk på dei siste vel førti sidene. Elles i bra stand. Illustrert.
#Periodika