Michaelsen, Aslaug Groven  På vegne av livet. Skisser og monologer
På vegne av livet. Skisser og monologer
Forfattar:  Michaelsen, Aslaug Groven

Oslo 1971. Dreyers Forlag. 8vo. 158 s. Limhefta. Kvit med svart ryggtittel. Omslaget litt laust. Litt rivna nedst på ryggen. Ein brett på omslaget på framsida. Litt falma på ryggen og på baksida. Avisutklipp med omtale av boka lagt inn ved smusstittelsida. Pen. Aslaug Groven Michaelsen skriv om ungdommen si oppleving av kulturen. Ho kjem inn på teateropplevingar, dramatikk, språk og skuletrøttheit. Bokmål.
#Ess