Oslo 1927. Trykt og forlagt av Norsk Forlagsselskab. Miniatyr. 63 (+ 2) s. Brunt stifta hefte. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 203998
Stockholm 1915. Fritzez Bokförlag. Liten 8vo. 216 (+6) s. Originalt blågrått heilsjirtingbind utan ryggtittel. Samtidig namnetrekk på tittelbladet. I god stand.
NOK: 150,00  Boknr: 329459
København 1931. Jacob Lunds Forlag. 12mo. 112 s. Originalbind. Lysebrun sjirting utan ryggskrift. I god stand. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 206944
Kjøbenhavn 1878. Fr. Wøldikes Forl. Liten 12mo. 186 s. Grønt originalbind m. fint gullfargedekorert framside. Omslaget er lausna. På dansk. M.a. Esaias Tegnér, Erik Bøgh, J. Michelet, Goethe, Turgenjev. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 419108
København u.å. 12mo. kvadratformat. 118 (+2) s. Originalt pappbind. I god stand. Diktantologi. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 331548
Norge 1982. Den norske Bokklubben. Miniatyr. Gjennomillustrert med foto. (NB: I nyare soppbøker blir morklar rekna som giftsopp). Boka er hefta med små ringar i ryggen, alle blada er stive. Boka ligg i eit varebind av plast. «Fotografier og tekst i dette heftet er hentet fra SKOGENS SPISKAMMER – Veien til bær- og soppriket». bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 512456
Noreg, udatert. Norges sangerlag. Miniatyr. 96 s. Stifta. Lys beige omslag. Etter måten i god stand. Kjente norske songar, med noter til. landsmål.
NOK: 60,00  Boknr: 516626
Norge, udatert. Det amerikanske bibelselskap. Miniatyr. 64 s. Stifta. Lyseblått omslag med teikning. I god stand. riksmål.
NOK: 60,00  Boknr: 516628
New York, udatert. American Bible Society. Miniatyr. 64 s. Stifta. Lys beige omslag med teikning. Litt skitten utanpå, elles i god stand. engelsk.
NOK: 60,00  Boknr: 516629
Kristiania 1919. Christiania Roklub. 12mo. 59 (+5) s. Hefte. Små bruksspor, men komplett. Fin materie. Register: Æresmedlemmer. Passive- og aktive medlemmer. Yngre avdeling. Love. Ro-reglement. Træningsreglement. Indehavere av klubbenshæderstegn. Aarsberetning for 1918. Regnskap for 1918. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 339017
Bergen 1981. Norrønalaget Bragr. Miniatyr. 94 s. Originalbind. Raudt omslag med gyllen ryggskrift. Helsing på forsats. Elles nær som ny. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 218315
Oslo 1996. Gyldendal. 8vo. 238 s. Originalt brunt bind med gullfarga ryggtittel. Raudt og svart smussomslag med oransje ryggtittel. Liten skade på smussomslaget, elles er boka som ny. bokmål.
NOK: 125,00  Boknr: 511325
Oslo 1993. Norsk Gideon. Norsk Bibel A.S. Miniatyr. 644 paginerte sider. Originalbind. Kvitt kunstskinn med gyllen ryggskrift. Nær son ny. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 218308
Oslo 1975. Det Norske Bibelselskaps Forlag. Miniatyr. 573 s. Originalbind. Blått omslag utan ryggskrift. Eit par små understrekingar, elles nær som ny. Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 218304
Oslo u. å. Norsk Gideon Bibelmisjon. Miniatyr. 646 paginerte sider. Originalbind. Omslag i raudt kunstskinn. Ørliten plett på framsida, elles nær som ny. Bokmål.
NOK: 50,00  Boknr: 218306
Oslo 1987. Aschehoug. 12mo. 193 s. Kvitt plastomslag med svart ryggtittel. Boka er som ny. Første gong utgjeven av Olaf Norlis Forlag i år 1900. Kalenderen er ei fødselsdagbok med eitt originalt Ibsen-sitat frå kvar dato. riksmål.
NOK: 100,00  Boknr: 511554
12mo. 96 s. Samtidig svart, dekorert pappbind utan ryggtittel. Vantar høgre forsats framme og tittelblad. Identiteten til denne boka er for tida ikkje fastsett, men de kan tyde på at det er eit seinare opplag av boka som kom ut i 1860 i Kristiania. (Gram & Comp). I så fall er forfattaren Mrs. C. Jones. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 338611
Viborg u.å. P. Skovgaards Forlag. 12 mo. Upaginert. Illustrert. Stifta. Pen. Dansk.
NOK: 65,00  Boknr: 4830
Leipzig. U.år. Philipp Reclam jun. 12mo. 251 s. Originalbind. Brun rygg m. gullfargestriper. Namnetrekk. Noko slitasje. Gotisk skrift. Tysk.
NOK: 200,00  Boknr: 419109
Stockholm 1964. Christofers Bokförlag. 12mo. Upaginert. Kartonasjebind med plastomslag. Kvit rygg med svart skrift. Helsing på innsida av permen. Pen. Svensk.
NOK: 55,00  Boknr: 6093
Kristiania 1918. H. Aschehoug & Co. 12mo. 208 s. Privatbind med grøn sjirtingrygg. Gullfarga dekor og ryggtittel. Reliefdekor på fordekkel. Noen skraper og slitasje langs kantane. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 329118
Tyskland 1972. Verlag Ernst Chur. Liten 12mo. Upaginert. Hefta. Kinder malen für kinder. Für hosentaschen. Buxen-bücher. Tysk.
NOK: 55,00  Boknr: 6090
Oslo 1981. Ernst G Mortensens Forlag. Mortensens Mini nr. 2. Miniatyr. 120 s. Lyst omslag. Svart ryggskrift. I god stand. Bokmål.
NOK: 75,00  Boknr: 209135
Oslo 1993. IKO. Liten 8vo. 40 s. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg m. svart tekst. Som ny. Bokmål.
NOK: 55,00  Boknr: 424558
Oslo 1945. Norges sangerlag. 12mo. 96 s. Originalt stifta omslag. Pen.
NOK: 100,00  Boknr: 336618
Paris U.år. 12mo. 160 s. Hefta m. originalt omslag. Brunaktig, solbleika rygg u. tekst. I god stand. Utbrettskart bak. Fransk.
NOK: 100,00  Boknr: 335975
København 1923. Jacob Lunds Forlag. Fr. Bagges Kgl. Hofbogtrykkeri. Miniayr. 104 s. Originalbind. Brun tekstil utan ryggskrift. Litt slitasje på hjørna. Eigarstempel. Gjer bra inntrykk. Dansk.
NOK: 80,00  Boknr: 214193
Bergen 1969. Norrønalaget Brager. 12mo. 64 s. Brun skinnimit. rygg med gyllen skrift. Namnetrekk, elles pen. Nynorsk.
NOK: 70,00  Boknr: 217012
Moss 1933. Frikirkens Bokforretning. Miniatyr/liten 12mo. 47 s. Stifta hefte. Grått omslag. I god stand. 67 songar. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 907241
Library Greetings/Athena International u.å. 12mo. Upaginert. Hefta. Gul, grå og blå rygg utan skrift. Pen. Engelsk.
NOK: 55,00  Boknr: 5778
Oslo 1972. Tiden Norsk Forlag. 8vo. 136 (+ 1 + 5) s. Hefta. Grønt omslag. Svart ryggskrift. Namnetrekk, elles i god stand. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 210251
Oslo u.å. Norges sangerlag. Miniatyr. 96 s. Musikknotar. Stifta hefte. Gult omslag. Godt brukt, men elles heil og i god stand. Nynorskutgåva. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 907174
London 1960. Centaur Press Limited. 12mo. Upaginert. Illustrert. Rosa heilsjirtingbind med grå skrift i ryggen. Bruksspor. Engelsk.
NOK: 65,00  Boknr: 5802
Växjö 1962. Piccolo Bokförlag. 12mo. Upaginert. Kartonasjebind med plastomslag. Oransje rygg med svart skrift. Nesten som ny. Svensk.
NOK: 65,00  Boknr: 6094
Stockholm 1867. Norstedt. 12mo. 208 s. Originalbind. Brun rygg m. gullfargedekor. Ryggen lausna og med lita rift øvst. Gyllent snitt, fint gullfargedekorert framside. På svensk. Svensk.
NOK: 200,00  Boknr: 418504
Oslo 1927. Olaf Norlis Forlag. 12mo. 64 s. + tillegg for dagbok og noteringar. Blått tekstilomslag. Rifter og slitasje på ryggen. Namnetrekk. Notat. Opplysninger, oppgaver med løsninger. Selskapsleker. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 203993
London 1961. D. Harper & Co. Ltd. Miniatyr. Originalbind. Upaginert. Kalender/almanakk i blått skinn med gylne snitt. I god stand. Nesten ikkje skrive i. Engelsk.
NOK: 100,00  Boknr: 901362
København, udatert. Det nordiske Forlag Bogforlaget Ernst Boiesen. Miniatyr. 166 s. Hefta. Originalt beige papiromslag, svart ryggtittel. Skade på omslaget, elles i bra stand. Dette er 7. bok i serien «Solstraale-fortællinger». Boka er trykt med gotisk skrift. dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 515532
Leipzig. U.år. 12mo. 191 s. Skinn originalbind. Raudbrun, solbleika rygg m. gullstriper. Gyllent toppsnitt. Namnetrekk. Tysk.
NOK: 250,00  Boknr: 420422
Oslo 1927. Gyldendal. 12mo. 96 s. Originalt grønt, rosa og beige pappomslag, beige rygg med svart ryggtittelfelt, gullfarga bokstavar. Permen er noko slitt, men boka elles er i god stand. I serien «Gyldendals smaa digtsamlinger. Trettende oplag. Boka kom første gong ut i 1916. riksmål.
NOK: 140,00  Boknr: 511555
Kjøbenhavn 1876. C. A. Reitzels Forlag. 70 s. 12mo. Originalbind. Blågrå rygg u. tekst, m. lang rift. Gyllent snitt. Sprekk i fals framme. Sår inntil ryggen på framre forsatsblad, likevel eit tiltalande eksemplar. Fint dekorert framside, blindtrykk bak. Gotisk skrift. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 341834
Kjøbenhavn 1898. Gyldendalske. Liten 8vo. 346 s. Heilsjirting originalbind. Blå rygg m. striper. Samtidig namnetrekk. Helsing. Noko slitasje på deklane. På dansk. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 419128