Bretteville Jensen, S  Prest og prestegjerning
Prest og prestegjerning
Forfattar:  Bretteville Jensen, S

200 s. Innb. Bruksspor. Bokmål.
#Misjonshistorie