Nummer 51. Tidsskrift for Tegning, Illustrasjon og Bokkunst  1 2002
1  2002
Forfattar:  Nummer 51. Tidsskrift for Tegning, Illustrasjon og Bokkunst

Oslo 2002. Utan forlag. 4to. 31 s. Illustrert med kunstbilete, og kunstteikningar i fargar og svart/kvitt. Stifta. Mørkegrå framside med grøn og gul tittel og svart/kvit-illustrasjon. Litt smuss på baksida. To program for Nasjonalgalleriet vedlagt. Pent hefte. Bokmål.
#Kunst