Bergen 1997. Alma Mater Forlag AS. 8vo. 2219 (+5 blanke) s. Illustrert med bilete av Egil Pettersen på motståande side til tittelsida. Limhefta. Grøn med kvit ryggtittel. Litt skeiv rygg med lesestriper. Slitasje på omslagets bakside. Brett øvst i hjørnet på framsida. Dato og namn på tidlegare eigar på første sida. Ein lapp med personleg helsing ligg ved. Egil Pettersen (1922-2010) var ein norsk språkforskar. Boka inneheld artiklar, nokre på bokmål, andre på nynorsk - utgjeve som ein hyllest til professor Egil Pettersen på hans 75-årsdag. Desse har medverka: Jarle Bondevik, Gunnstein Akselberg, Marit Christoffersen, Alf Grannes, Jon Erik Hagen, Jan Magnar Hagland, Gjert Kristoffersen, Einar Lundeby, Johan Myking og Gudlaug Nedrelid.
NOK: 150,00  Boknr: 528068
Oslo 1943. Magasinet ForAlle. Liten 4to. 28 s. Stifta hefte. I god stand. Odd-Stein Andressen: Kjærlighet mellom diktere. Odd Hølaas: En bygdekirke (Nes, Telemark). Øivind Bolstad: Kjærlighet med temperament (teikn. av Trygve Mosebekk). Inger Hagerup: Besvergelse (dikt). Eivind Hauge: Utenfor buret. Ved en ung dikters båre (minneord om Arne Randers Thorsteinson). August (teikneserie).
NOK: 130,00  Boknr: 16342
Bergen 1983. Nordisk institutt. Universitetet i Bergen. 8vo. 93 s. Originalt hefte med svart ryggsjirting utan ryggtittel. Ark med rettingar ligg ved. Pen. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 334236
Bergen 1983. Nordisk institutt. Universitetet i Bergen. 8vo. 93 s. Originalt hefte med svart ryggsjirting utan ryggtittel. Pen. Dedikasjon: "Til Ingeborg Hoff med helsing Oddvar Nes". Nynorsk.
NOK: 130,00  Boknr: 343898
Bergen 1983. Nordisk institutt Universitetet i Bergen. 8vo. 93 s. Lyseblått kompendiebind med svart rygg utan skrift. Gulna i kantane, elles pen. Nynorsk.
NOK: 90,00  Boknr: 103165
Hefta. Oktav. Side 151-152. Dedikasjon til Ingeborg Hoff. Innhald: Karm. (Dialekt frå Volda). Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 48889
Norge udatert. 8vo. Paginert frå side 117 – 121. Stifta. Lys grønt papiromslag med svart stempel. På framsida står skrive med penn: «Til Ingeborg Hoff med helsing frå Oddvar Nes». Heftet er i god stand. nynorsk.
NOK: 70,00  Boknr: 511481
Norge udatert. 8vo. Paginert frå side 106 – 114. Stifta. Lys grønt papiromslag med svart stempel. På framsida står det skriven med penn: «Til Ingeborg Hoff med julehelsing frå Oddvar Nes». Heftet er i bra stand. nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 511483
Oslo 1982. Aschehoug. 4to. 132 s. Lysebrun rygg med dekorasjon og nummerlapp. Bibliotekstempel. I god stand. Omtaler av årets romaner, noveller, dikt. Debatt om forlag, kritikere, marked. Artikler om tendenser i utlandet og her hjemme. Bokmeldinga, bøker av. m.a.: Ragnar Hovland, Jan Kjærstad, Jon Michelet, Finn Alnæs, Jon Hellesnes, Eldrid Lunden.
NOK: 150,00  Boknr: 93127
Oslo 2022. Det Norske Samlaget. 8vo. Sommaren 2009 trudde 29 år gamle Oddvar Vignes at han hadde funne løysinga på alle problema han sleit med. Han bestemte seg for å ta sitt eige liv. Etter den avgjerda kjende han ein stor lette. Oddvar hadde rota økonomisk, han hadde ikkje fullført noka utdanning, kjende seg mislukka både på jobb og som kjærast og son. Han var djupt deprimert, men heldt fasaden. Han var blant anna ein humørfylt gjest i fleire bryllup i tida før alt skulle avsluttast. Ein septemberdag stengde han seg inne på eit hotellrom i Oslo med mål om å avslutte livet. Først måtte han berre skrive alle avskilsbreva som ville få alle han var glad i, til å forstå og godta. Kvart år tek mellom 600 og 700 nordmenn sitt eige liv. Oddvar Vignes kunne blitt ein i den statistikken. Dette er Oddvars forteljing om oppveksten på Finnøy, ungdomstid, sjølvmordsforsøk og vegen tilbake til livet. Dette er ei historie med håp, ei historie som endar godt, fortald av ein mann med humor. I dag er Oddvar gardbrukar på Finnøy. Han har teke over garden, gifta seg med Marie og fått vesle Agnes. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 916284