Oslo 1984-1989. DnB. 8vo. Ulik pag. Originalbind. Smussomslag m. små rifter. Svarte ryggar m. kvite striper og kvit/raud tekst. Mange ill., noko i fargar. Bøkene som nye. Bokmål.
NOK: 350,00  Boknr: 62890
Viborg 1990. AB Svenska Läromedel, dansklærerforeningen, LNU/Cappelen og Mál og menning. Utgjeve med støtte frå Nordisk Kulturfond i samarbeid med Det Danske Kulturinstitut. 8vo. 175 (+1) s. Litt illustrert med vignettar. Limhefta. Lys beige med svart ryggtittel. Ørsmå bruksspor på baksida. Pen. Tittel på baksida: "Nordisk fantasi. En essaysamling om litteratur i Norden 1980-1990". Forfattarar: Torben Brostrøm, Einar Már Gudmundsson, Næste Kendzior, Sigrid Combüchen, Elisabeth Møller Jensen, Helge Rønning, Erik Skyum-Nielsen, Arild Linneberg, Lars Sætre og Carl Gustav Bjurström. Skrive på norsk, dansk og svensk.
NOK: 80,00  Boknr: 529442
Copenhagen 1977. Stor 8vo. 22 s. Ein del ill. Tverrstifta m. originalt omslag. Kvit rygg. Helsing. Pen. Repr. from Acta Philologica Scandinavia. Med bibliografi. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 70835
Oslo, H. Aschehoug & Co's Forlag. Stockholm, Albert Bonniers Förlag. København, J. H. Schultz Forlag. 1944. 8vo.138 (+1) s. Hefta. Lyst omslag med noko slitasje. Uspretta. Norsk. Dansk. Svensk. Bokmål.
NOK: 145,00  Boknr: 206233
Århus 2002. Første opplaget. Forlaget Modtryk. 8vo. 393 (+3 blanke) s. Litt illustrert. Limfrest. Delvis illustrert rygg i fargane lys beige, lysegrått, grått og grønt med kvit ryggtittel. Eit ørlite merke i omslaget på fram- og baksida. Stad, årstal og namn på tidlegare eigar øvst på tittelsida. Pen. Nokre av forfattarane: Ann-Dorte Christensen, Kirsten Gomard, Elisabeth Møller Jensen, Jytte Larsen, Harriet Bjerrum Nielsen, Peter Bøgh Andersen, Ole Togeby, Peter Widell, Frank Gregersen, Niels Haastrup, Uwe Geist, Anne-Marie Mai og Kirsten Molly Søholm. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 528089
Oslo 1973. Aschehoug. Liten 8vo. 139 s. Hefta. Gult omslag, kvit rygg med svart ryggtittel. Boka er mest som ny. bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 511894
København 2002. Bonnier. 4to. 128 s. Mange fargeill. Originalbind. Svart rygg m. gul/kvit tekst. Pen. Dansk.
NOK: 120,00  Boknr: 92940
København 2004. Bonnier. 4to. 128 s. Mange fargeill. Originalbind. Svart rygg m. gul/kvit tekst. Pen. Dansk.
NOK: 120,00  Boknr: 92942
Oslo 2002. Spartacus. Stor 8vo. 189 s. Mange ill. Originalbind. Smussomslag. Raud rygg med kvit tekst. Nær som ny. Nynorsk.
NOK: 180,00  Boknr: 97713
Danmark 1991. Munksgaard. 8vo. 219 (+3) s. Limhefta. Mangefarga omslag, svart ryggtittel. Små bruksspor, i god stand. I serien Socialpædagogisk Bibliotek. dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 517156
Oslo 1977. Gyldendal. 8vo. 148 s. Hefta m. originalt omslag. Blå rygg. Svak slitasje. Engelsk.
NOK: 120,00  Boknr: 419211
Oslo 1995. Aschehoug. Liten 8vo. 155 s. Litt illustrert. Limfrest. Svart med grøn ryggtittel. Lesestripe i ryggen. Litt lagringsslitasje og nokre svake brettar i omslaget på fram- og baksida. Prislapp på framsida. Litt lausna frå ryggen. Generelt sett litt gulna, men pen. Forfattarar: Anne Beate Maurseth, Camilla K. Danielsen, Erik Steinskog, Hubert Dreyfus, Jørgen Sandemose og Kåre Letrud. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 524715
Oslo 1980. 4to. 128 s. Mange ill. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg m. svart tekst. Pent. M.a. om Erling Nielsen, Agnar Mykle, Christina Stead.
NOK: 160,00  Boknr: 83094
Oslo 1980. 4to. 128 s. Mange ill. Hefta med originalt omslag. Kvit rygg med svart tekst. I god stand. M.a. om Erling Nielsen, Agnar Mykle, Christina Stead. GAM-debutanter. Er Gud død? - av Jacob Jervell. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 909220
København utan år. O. Lohses Forlag, eftf. Stor 8vo. Side 620-711 (+3 blanke) s. Dei ni fyrste sidene er upaginerte. Limhefta. Lys beige med brun ryggtittel. Uhøvla og litt slitasje i alle tre snitta og delvis uoppskore. Smuss på baksida og på ryggen. Gamal pris med blyant på framsida. Godt leseleg. Medarbeidarar: C. Bartholdy, N. H. Søe, Svend Aage Nielsen, Johs. Pedersen, Poul Verner Hansen, L. P. Jensen og Kai Jensen. Dansk.
NOK: 80,00  Boknr: 525597
Kr. Sand S. Ca. 1930. Agder Tidend. 8vo. 35 s. Nokre ill. Stifta hefte med originalt typografisk omslag. Litt rusta stiftar. Omslaget litt ufriskt. Materien pen. I plastlomme. Dedikasjon: "Herr skuledirektør Knut Markhus, frå forf.". Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 345495
Oslo 2003. Læringssenteret. Stor 8vo. 162 s. Litt illustrert. Limfrest. Oransje, grå og oransje med kvit, svart og kvit ryggtittel. Ørlite slitasje nedst og øvst på ryggen. Tittel på tidlegare eigar skriven øvst på framsida. Pen. Boka har to deler: 1: Elevvurdering i grunnopplæringen. 2: Artikler om ulike sider ved elevvurdering i grunnopplæringen. Forfattarar: Sverre Tveit, Ivar A. Bjørgen, Lars Helle, Laila Aase, Per Lauvås, Johnny Tobiassen, Hilde Hiim, Ronny Sannerud og Grete Haaland Sund Bokmål Ped 11/12/2022 120 1 521911 Lefmann, Else Liv i analysen. Dansk og drama Danmark 1994. Dansklærerforeningen. Stor 8vo. 79 s. Litt illustrert. Limhefta. Blå med lyseblå ryggtittel. Generelt sett litt gulna, men pen Ei stadfesting av at elevar får meir ut av ein tekst når dei kan få tid til å analysere innhaldet. Eit godt supplement kan vere drama Dansk Ped 11/12/2022 90 1 521912 Dons, Carl F. (red.), Lars Petter Eggesbø, Steinar Larsen, Per Myhre, Anita Normann og Per Egil Toldnes Jakten på ungdommens skole. Fortellinger fra praksis ved Huseby skole Oslo 2003. Universitetsforlaget. 8vo. 256 s. Litt illustrert med tabellar. Limhefta. Turkis med kvit ryggtittel. Som ny Er det mogeleg å endre elevane si oppfatning av at skulen er noko keisamt? Dette spørsmålet blir tatt opp i boka og det handlar om livet ved Huseby skule i Trondheim. Her prøver dei å gå nye vegar for å gjere kvardagen meir meiningsfylt både for elevar og lærarar Bokmål Ped 11/12/2022 120 1 521913 Nielsen, Lise Tingleff og Mette Løvbjerg Fleksibel planlægning - teknisk fix eller pædagogisk mulighed. Lise Tingleff Nielsen. Mette Løvbjerg København 2002. KLEO. Center for kompetencer, ledelse, evaluering og organisationsudvikling. Stor 8vo. 120 s. Illustrert. Limhefta. Grøn med kvit ryggtittel. Ørlite slitasje på ryggen. Mest som ny Boka set fokuset på korleis ein kan arbeide med fleksibel planlegging. Artiklane presenterer erfaringane frå ei lang rekke skular Dansk Ped 11/12/2022 90 1 521914 Haug, Peder og Lars Monsen (red.) Skolebasert vurdering - erfaringer og utfordringer Oslo 2002. Abstrakt Forlag AS. 8vo. 191 s. Litt illustrert. Limfrest. Blå, kvit og blå med kvit ryggtittel. Ein svak brett i omslaget på fram- og baksida. Pen Forfattarar: Peder Haug, Lars Monsen, Marit Grøterud, Bjørn Sigmund Nilsen, Ola Moe, Trond Eiliv Hauge, Terje Aaserud, Astrid Søgnen, Vivi Bjelke, Kari Nes, Marit Strømstad, Bodil Alver Moen, Solvor Engen, Ole Petter Hansen og Trond Ålvik Bokmål Ped 11/12/2022 90 1 521916 Adizes, Ichak Lederens fallgruver og hvordan man unngår dem. Oversatt av Nora Hoff Oslo 1987. Fjerde opplaget. A/S Hjemmet Fagpresseforlaget. 8vo. 219 (+2 blanke, +2) s. Litt illustrert. Originalbind. Kvit med svart og rosa ryggtittel. Litt falma på ryggen. Namn på tidlegare eigar på høgre forsats framme. Pen Ichak Adizes er professor og doktor i bedriftsleiing ved Graduate School of Management i California. Boka er omsett til mange språk. Boka presenterer det verktøyet som krevjast for å setje saman eit team og fornye ein organisasjon Bokmål Nær 11/12/2022 150 1 521919 Nordstrøm, Kjell A. og Jonas Ridderstråle Funky med talent danser kapitalen business. Kjell A. Nordstrøm og Jonas Ridderstråle. Oversatt av Sølvi Lillejord Oslo 2000. Andre opplaget. Aschehoug. 8vo. 258 s. Illustrert. Limhefta. Svart med raud og kvit ryggtittel. Namn på tidlegare eigar på smusstittelsida. Mest som ny Funky business fortel oss at den nye verda er annleis. Den revolusjonerande sanninga er at 1,3 kg hjerne har nøkkelen til heile framtida vår. Både Nordstrøm og Ridderstråle arbeider ved Handelshøgskolan i Stockholm og er med i aktuelle prosjekt som legg vekt på utvikling av leiarar Bokmål Nær 11/12/2022 150 1 521921 Janus tidsskrift nr. 3, 1938 Janus tidsskrift. Redigert av Alf Larsen. 6. årgang Oslo 1938. A.S Janus. Stor 8vo. 297 (+1, +1 blank, +5) s. Limhefta. Uhøvla. Lys beige med svart ryggtittel. Litt smuss på omslaget på baksida. Generelt sett litt gulna. Pen Tidsskrift som kom ut med ti hefte årleg og blei gjeve ut i 1933-1941. Det var eigd og grunnlagt av diktaren Alf Larsen. Nokre av forfattarane i denne utgåva: Roderich Stintzing, Florian Delhorbe, Anders Byttner og Alf Larsen Ess 11/12/2022 150 1 521922 Janus tidsskrift nr. 3, 1941 Janus tidsskrift. Redigert av Alf Larsen. 9. årgang Oslo 1941. A.S Janus. Stor 8vo. 328 (+4) s. Limhefta. Uhøvla. Lys beige med svart ryggtittel. Faldar med innhaldsliste over tidsskrifta som kom ut i 1940 er vedlagt framme. Litt smuss på omslaget på fram- og baksida. Heftet er lausna frå omslaget. Litt skeiv rygg. Generelt sett litt gulna. Pen Tidsskrift som kom ut med ti hefte årleg og blei gjeve ut i 1933-1941. Det var eigd og grunnlagt av diktaren Alf Larsen. Nokre av forfattarane i denne utgåva: Roderich Stintzing, Ludwig Thieben, Friedrich Schiller og Alf Larsen Ess 11/12/2022 80 1 521923 Janus tidsskrift nr. 3, 1941 Janus tidsskrift. Redigert av Alf Larsen. Nr. 3. 1941. 9. årgang Oslo 1941. A.S Janus. Stor 8vo. 328 (+4) s. Limhefta. Uhøvla. Lys beige med svart ryggtittel. Litt falma på fram- og baksida og på ryggen. Pen Tidsskrift som kom ut med ti hefte årleg og blei gjeve ut i 1933-1941. Det var eigd og grunnlagt av diktaren Alf Larsen. Nokre av forfattarane i denne utgåva: Roderich Stintzing, Ludwig Thieben, Friedrich Schiller og Alf Larsen Ess 11/12/2022 150 1 521924 For bygd og by. Nr. 1, 1941 For bygd og by. 15. januar. 33. årgang Bergen 1941. Utan forlag. 4to. 32 (+1, innsida av omslaget) s. Illustrert. Stifta. Raudt med svart tittel på framsida. Pent Månadsskrift for norske heimar. Gjeve ut kvar fjordande dag. Redaktør: Heming R. Skre. Nokre av forfattarene: Olav Alvheim, Selma Lagerløf og Kristofer Janson Nynorsk Tidsskrift 11/12/2022 100 1 521925 For bygd og by. Nr. 2, 1941 For bygd og by. 29. januar. 33. årgang Bergen 1941. Utan forlag. 4to. 32 (+1, innsida av omslaget) s. Illustrert. Stifta. Raudt med svart tittel på framsida. Pent Månadsskrift for norske heimar. Gjeve ut kvar fjordande dag. Redaktør: Heming R. Skre. Nokre av forfattarene: Hans Godtfred Kivle, Nils Lauvskard, Ruth Alvsen, Einar Eskeland og Kristofer Janson Nynorsk Tidsskrift 11/12/2022 100 1 521929 Thomas, Rosie Måneøya. Oversatt fra engelsk av Tormod Haugen Oslo 1999. Gyldendal. 8vo. 318 (+1) s. Originalbind. Smussomslag. Kvitt med blå og grå ryggtittel. Etikett med tidlegare eigars namn på forsatsen framme. Generelt sett noko gulna, men pen Rosie Thomas er fremragende når det gjelder å skape en atmosfære av uhygge. Stemningen skifter som det uforutsigelige sommerværet." Sunday Times. Bokmål.
NOK: 175,00  Boknr: 521910
Oslo 2015. Spartacus. 8vo. 285 (+ 1) s. Originalbind. Grå tekstilrygg med gul skrift. Som ny. En gavebok til støtte for mennesker i nød. Bidrag av: Frode Grytten. Ahmad al-Dalati og Mohammad Subhi al-Dalati. Mahnaz Parakand, Reidar Nielsen, Kadir Talabani m. fl. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 220028
Oslo 1966. Cappelen. 8vo. 210 (+ 1 + 1) s. Originalbind. Vareomslag med kvit rygg. Svart ryggtittel. Ørsmå rifter i vareomslaget, elles er boka pen. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 203892
Oslo 1970. Aschehoug. 8vo. 181 (+ 1) s. Originalbind. Grønt smussomslag med mørkegrøn ryggskrift. Lita rift i smussomslaget, boka elles er i god stand, boka i god stand. Sosiologi. Kvinnehistorie. Kulturhistorie. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 909015
Hellerup 1985. Barbari. 4to. 67 s. Hefta m. originalt omslag. Svart rygg. Gjennomill. i svart/kvitt. Litt slitasje. M.a. Mario Raciti, Knud Nielsen, Rinaldo Novali.
NOK: 150,00  Boknr: 89250
København 2005. Første utgåva. Første opplaget. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. Stor 8vo. 265 s. Litt illustrert med teikningar og svart/kvit-bilete. Limfrest. Svart med kvit ryggtittel. Svak lesestripe i ryggen. Markeringstusj brukt på nokre av sidene. Pen. Nokre av forfattarane: Jonas Lieberkind, Lis Nielsen, Bosse Bergstedt, Finn Thorbjørn Hansen, Kirsten Hyldgaard, Dorte Odde Sørensen og Arno Victor Nielsen.
NOK: 120,00  Boknr: 525371
Oslo 1982. Aschehoug. Stor 8vo. 134 (+2 blanke) s. Limhefta. Brun med lysegul og lysebrun ryggtittel. Litt slitasje på fram- og baksida og på ryggen. Pen. I 1982 inviterte H. Aschehoug & Co. til å sende inn bidrag til ein prosa-antologi for debutantar. Denne boka vert reslutatet. Nokre av bidragsytarane: Unni Nielsen, Baste Grøhn, Harley Davidsen, Finn Tveito, Sissel Lie, Erlend Aas, Liv Nysted, Bodil Cappelen og Jostein Gaarder. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 528339
Oslo 1985. Gyldendal. Stor 8vo. 118 s. Illustrert med teikningar av Inge Grødum. Lyst originalbind med svart ryggtekst. Namnetrekk på forsatsen. Pen. Bokmål.
NOK: 175,00  Boknr: 907354
Oslo 1953. Gyldendal. 8vo. 252 (+4) s. Originalt smussomslag. Minirifter. Ei rift på 3 cm nedst på framsida. Noko smuss. Prislapp på framsida. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 530775
Oslo 1954. Gyldendal. 8vo. 186 (+ 4) s. Originalbind. Blå tekstilrygg med raud og gullfarga dekor. Bilete og kart. I god stand. Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 201880
Oslo 1964. Stor 8vo. 148 s. Ryggsjirting originalbind. Gul rygg m. gyllen tekst i svart felt. Mange ill. Svak slitasje. Sydishavet, China, Malaysia, Japan , Java m.m.
NOK: 150,00  Boknr: 61824
Oslo 1964. Stor 8vo. 148 s. Mange ill. Ryggsjirting originalbind. Gul rygg med gyllen tekst i svart felt. I god stand. Sydishavet, China, Malaysia, Japan , Java m.m. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 345555
Oslo 1948. Gyldendal. 8vo. 89 (+3) s. Vignettar. Originalt raudleg heilsjirtingsbind, brune ryggtittelfelt med gullfarga tekst. I god stand. Bokmål.
NOK: 160,00  Boknr: 901124
Oslo 1955. J. W. Cappelen. 8vo. 343 (+ 1) s. Originalbind. Raud tekstilrygg med svart felt. Ørlite slitasje langs kantane. Namnetrekk. Bidrag bl. a. av Karen Blixen, Carl Roos, Aage Marcus, Kai Friis Møller, Johannes Brøndsted, Sven Clausen. Dansk.
NOK: 135,00  Boknr: 222682
1963. Gyldendals Uglebøger. Liten 8vo. 106 s. Originalomslag. Raud/oransje rygg med svart tittel. Mange bilete. Noen blyantnotatar. Dansk.
NOK: 80,00  Boknr: 334232
Oslo 1974. Andre og utvida utgåva. Gyldendal. 8vo. 130 (+1, + 1 blank, +4) s. Limfrest. Kvit med raud ryggtittel. Raud fakkel nedst på ryggen. Pen. Ei av Gyldendals fakkel-bøker. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 520801
Oslo 1974. Andre utgåva. Gyldendal. Liten 8vo. 130 (+1, +1 blank, +4) s. Limfrest. Kvit med raud ryggtittel. Namnetrekk øvst på smusstittelsida. Generelt sett noko gulna, men pen. Ei av Gyldendal sine Fakkel-bøker. Erling Nielsen har samla nokre av sine essays og avhandlingar om danske diktarar der H. C. Andersen står sentralt.
NOK: 100,00  Boknr: 522171
Oslo 1974. Gyldendal. 8vo. 130 s. Hefta. Kvitt og raudt omslag med raud ryggtittel. Ein aning smuss på omslaget, elles pent eksemplar. Dansk. Bok i Fakkelserien. Første utgåve kom i 1962. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 510253
Oslo 1974. Gyldendal. 8vo. 131 s. Hefta. Kvit rygg med raud skrift. Som ny. Fakkelbok. Dansk.
NOK: 130,00  Boknr: 4066
Oslo 1976. Den norske Bokklubben. Liten 8vo. 96 s. Illustrert. Originalt heilkartonasjebind. Kvit med svart ryggtittel. Ørlite smuss på baksida. Pen. Nokre av forfattarane: Benny Andersen, Klaus Rifbjerg, Sigfred pedersen, Tom Kristensen, Halfdan Rasmussen, Piet Hein, Jesper Jensen, Vagn Steen, Frank Jæger, Cecil Bødker og Jens August Schade. Dansk.
NOK: 90,00  Boknr: 551190
København 1989. Medusa. 8vo. 150 s. Mange ill. Hefta m. originalt omslag. Raud/svart rygg m. kvit tekst. Ulesen. Pen. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 76291
Oslo 1989. Universitetsforlaget. Stor 8vo. 301 (+1) s. Litt illustrert med skjematiske teikningar. Limhefta. Turkis med kvit ryggtittel. Slitasje på fram- og baksida og lesestriper i ryggen. Namn på tidlegare eigar på smusstittelsida. Markeringstusj brukt på nokre av sidene. Pen. Korleis blir biologisk kjønn gradvis til sosialt og psykologisk kjønn når barnet veks til? Dette er spørsmål denne boka tek opp. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 525381
Tvedestrand 2012. Bokbyen forlag AS. 8vo. 61 (+3 blanke) s. Limhefta. Mønster på heile ryggen i fargane lyseblått og lysegrått. Kvit ryggtittel. Namn på tidlegare eigar på smusstittelsida. Pen. Nynorsk.
NOK: 90,00  Boknr: 551545
Danmark 1970. Stor 8vo. 78 s. 8vo. Hefta. Gult typografisk omslag utan ryggtittel. Det er skrive eit nummer på framomslaget. I god stand. Särtryck ur Arkiv för Nordisk filologi. Band 75. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 901919
Danmark 1973. Teknologisk Instituts Forlag. 8vo. 63 s. Hefta. Originalt svart omslag. Utan ryggtittel. Små bruksspor. Om vekst, utfordringar, energi, teknologi. Dansk.
NOK: 120,00  Boknr: 331934
København og Kristiania 1916. Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag. Liten 8vo. 188 s. Illustrert med teikningar. Originalt grågrønt dekorert tekstilbind. Namnetrekk på forsatsen. Ryggteksten er mest utviska, elles er boka i grei stand. Laurits Christian Nielsen (1871-1930). Dansk forfattar og redaktør. Var til sjøs som unggut. Dansk.
NOK: 175,00  Boknr: 908278
Kristiansand S. 2003. Høyskoleforlaget AS. Stor 8vo. 158 (+2 blanke, +1) s. Illustrert med tabellar, svart/kvit-bilete og -teikningar. Limfrest. Gul og kvit med svart ryggtittel. Pen. Forfattarar: Frede V. Nielsen, Michael Benton, Signe Mari Wiland, Angela Hasselgren, Bernard Eric Jensen, Wolfgang Sander og May-Brith Ohman Nielsen.
NOK: 120,00  Boknr: 525315
Udatert. 8vo. 7 s. Manglar omslag. På første blad står: «Ingeborg Hoff vennligst fra Niels Åge». Heftet er slitt, men nokolunde heilt. fransk.
NOK: 80,00  Boknr: 511477
Oslo 1943. Aschehoug. 8v.o 96 s. Originalt blått ryggsjirtingbind med gullfarga ryggtittel. I generelt god stand. Bokmål.
NOK: 110,00  Boknr: 73078
Bergen. U.å. Stor 8vo. 93 s. Ein del ill. Originalbind. Svart kunstskinnrygg m. gyllen tekst. Pen. Bokmål.
NOK: 130,00  Boknr: 905464
Stockholm [1925]. Bonnier. 4to. 319 s. Gjennomill. Brunt, heilsjirting originalbind. Rygg m. dekorstriper og brun tekst. Litt slitasje. Svensk.
NOK: 250,00  Boknr: 93703
Kjøbenhavn 1924. Aschehoug. 4to. 316 s. + kart. Gjennomill. Privatbind. Grøn tekstilrygg m. gyllen tekst. Marmorerte deklar. Litt slitasje på omsl. Dansk.
NOK: 500,00  Boknr: 93704
Kjøbenhavn 1924. Aschehoug. 4to. 316 s. + kart. Gjennomill. Blått originalbind med gyllen dekor og ryggtekst. Høveleg patina, elles i god stand. Mykje interessant dokumentasjon. Eit spanande objekt!. Dansk.
NOK: 450,00  Boknr: 906517
Kristiania 1918. Aschehoug. 8vo. 109 s. Illustrert. Brun sjirtingrygg med gyllen skrift og dekor. Omslaget litt slitt, elles pen. Ein biografi. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 3222