Helgeland, Ingeborg Marie (red.)  Forebyggende arbeid i skolen - en pedagogisk utfordring. Om barn med sosiale og emosjonelle vansker
Forebyggende arbeid i skolen - en pedagogisk utfordring. Om barn med sosiale og emosjonelle vansker
Forfattar:  Helgeland, Ingeborg Marie (red.)

Oslo 1996. Kommuneforlaget. Stor 8vo. 217 s. Limhefta. Kvit med turkis ryggtittel. Falma på ryggen og langs ryggen på fram- og baksida. Etikett med tidlegare eigars namn og adresse nedst på framsida. Pen. Forfattarar: Edvard Befring, Thomas Nordahl, Kari Killén, Elisabeth Backe-Hansen, Dan Olweus, Anne Inger Helmen Borge, Reidun Hafstad, Anne Sagbakken og Ingeborg Marie Helgeland.
#Ped