Norsk historie: Almanakk frå 1917  Almanak for aaret efter Kristi fødsel 1917. Den Søndenfjeldske utgave
Almanak for aaret efter Kristi fødsel 1917. Den Søndenfjeldske utgave
Forfattar:  Norsk historie: Almanakk frå 1917

Kristiania 1917. 30. årgangen. Det Norske Universitet v/Almanakforlaget (Emil Moestue A/S). 12mo. 32 (+2, +2 blanke) s. I tillegg kartplansje med kart over Europa. "Halvorsen & Larsens tillæg til Den officielle almanak 1917": 165 (+7) s. I tillegg har det vore ei eller to sider som er rivne ut. Det er også kartplansjar over Oslo, Sør-Norge, Nord-Norge og Nordmarka. Karta er i fargar og elles er det oversikt over byvåpen, flagg i fargar og andre teikningar i svart/kvitt. Originalt heilsjirtingbind. Blå utan ryggtittel. Raud i alle tre snitta. Litt smuss på framsida. Mellom anna finn vi "Kongeriket Norges grundlov" gjengjeve i "Halvorsen & Larsens tillæg til Den officielle Almanak 1917". Redaktøren av tillegget var Jonas Haanshus, byraachef i Det statistiske centralbyraa. Bokmål.
#N