Hansson, Steinar  Vestens fronter. Amerika - Europa - Norge
Vestens fronter. Amerika - Europa - Norge
Forfattar:  Hansson, Steinar

Oslo 2003. Dinamo Forlag. 8vo. 131 s. Hefta. Oransje skrift på grå rygg. Som ny. Bokmål.
#Ess