Oslo 1968. Universitetsforlaget. 8vo. Paginert frå side 232 – 240. Stifta. Lys blått pappomslag med svart skrift. På framsida er det skriven med penn:»Dr. Ingeborg Hoff med tilvising til s. 235 o.u og med helsing frå Knut ...(uleselig)». Heftet er i god stand. nynorsk.
NOK: 90,00  Boknr: 511471
Oslo 1992. Universitetsforlaget. 8vo. Side 437 - 500. Stifta hefte. Pent. Av innhaldet: Rettssikkerhet og effektivitet i Trygdeetaten. EØS-avtalens konsekvenser for praktiseringen av det norske petroleumskonsesjonssystemet. Gir den nye kriminalmeldingen "om bekjempelse av kriminalitet" noe nytt om myndighetenes kriminalpolitikk?. Bokmål.
NOK: 65,00  Boknr: 201354
Oslo 1964. Univ.forl. 8vo. 480 s. Blått privatbind. Initialar. Nær som ny. Av innhaldet: Risikoen ved lavpromillekjøring. Om Stortingets arbeidsform. Sjømenn og underholdsplikt. Ungdomsvern til sjøs.
NOK: 100,00  Boknr: 420188
Oslo 1967. Univ.forl. 8vo. 432+90 s. Blått privatbind. Nær som ny. Av innhaldet: Trekk av utviklingen i vår arvebeskatning. Saksbehandlingen i Høyesterett. Ungdom og gateopptøyer. Bibliografi over norsk juridisk litteratur 1962-1966, utarb. av Kaare Haukaas.
NOK: 100,00  Boknr: 420191
Oslo 1968. Univ.forl. 8vo. 432 s. Blått privatbind. Namnestempel. Nær som ny. Av innhaldet: Lov og rett 1962-1967, innholdsregister. Rettshjelpsforsikring. Dommer i familie-, arve- og skifterett. Politiets behandling av anonyme anmeldelser.
NOK: 150,00  Boknr: 420192
Oslo 1969. Univ.forl. 8vo. 480 s. Blått privatbind. Namnestempel. Nær som ny. Av innhaldet: Loven om avbrudd av svangerskap. Arbeidervernloven m. kommentarer. Erstatning for fallrettigheter. Vandelsspørsmål i farskapssaker.
NOK: 100,00  Boknr: 420193
Oslo 1970. Univ.forl. 8vo. 512 s. Blått privatbind. Nær som ny. Av innhaldet: Eksklusjon av fagforeningsmedlemmer. EDB og tinglysing. Det offentliges ansvar for mangelfull undervisning. To dommer om råkjøring med bil.
NOK: 100,00  Boknr: 420194
Oslo 1971. Univ.forl. 8vo. 480 s. Blått privatbind. Nær som ny. Av innhaldet: Allemannsrett og naturvern. Om renter og rentetap. Ny lov om trossamfunn. Adgangen til å berøve barn og ungdom friheten.
NOK: 100,00  Boknr: 420195
Oslo 1974. Univ.forl. 8vo. 480 s. Blått privatbind. Namnestempel. Nær som ny. Av innhaldet: Rettslig beskyttelse av dataprogrammer. "Papirløse ekteskap". Sedelighetsforbrytelser. Endring av militærnekterloven.
NOK: 100,00  Boknr: 420198
Oslo 1977. Univ.forl. 8vo. 480 s. Blått privatbind. Nær som ny. Av innhaldet: Retten som klassekamp. Bøndenes streikerett. Eiendomsretten til undergrunnen. Sosiale og strafferettslige synsmåter på pornografien.
NOK: 100,00  Boknr: 420200
Oslo 1978. Univ.forl. 8vo. 526 s. Blått privatbind. Namnetrekk. Nær som ny. Av innhaldet: Ytringsfriheten i fare? Forkjøpsrett til leiligheter i borettslag. Ménerstatning. Ny kredittkjøpslov?.
NOK: 100,00  Boknr: 420201
Oslo 1980. Univ.forl. 8vo. 624 s. Blått privatbind. Namnetrekk. Nær som ny. Av innhaldet: Uskiftet bo og gjengifte. Rettssikkerhet og tvangsomsorg. Oppløsning av samliv uten vigsel. Avgift på likestilling.
NOK: 100,00  Boknr: 420203
Oslo 1981. Univ.forl. 8vo. 576 s. Blått privatbind. Namnetrekk. Nær som ny. Av innhaldet: Om rettsutviklingen i Kina. Likestilling eller barnets beste? Treng vi ei ny husleigelov? Om rettsvernet mot oljeboring på fiskefeltene.
NOK: 100,00  Boknr: 420204
Oslo 1988. Universitetsforlaget. 8vo. Fra og med side 585 til og med side 608. Lyseblått sidestifta hefte. Helsing på framsida. Elles i god stand. Bokmål.
NOK: 60,00  Boknr: 219939
Oslo 1988. A5. Paginert 65-160. Stifta lyseblått hefte. I god stand. Anders Bratholm: Etterforskningen av maktovergrep i Berge-politiet. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 339439
Oslo 1988. A5. Paginert 161-228. Stifta lyseblått hefte. I god stand. Harald Ofstad: Militærnekningens etiske grunnlag eller hvorfor militærvesenet bør ha bevisbyrden. David Øverli: Bruk av tvangsmidler på institusjoner. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 339440
Oslo 1988. A5. Paginert 229-292. Stifta lyseblått hefte. I god stand. Kjell V. Andorsen: Saksomkostninger i straffesaker. Magnus Stray Vyrje: Offentlighetslov og EDB. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 339441
Oslo 1988. A5. Paginert 341-388. Stifta lyseblått hefte. I god stand. Georg Fr. Rieber-Mohn: Miljøkriminalitet - med særlig vekt på straffbar forurensning. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 339443
Oslo 1988. A5. Paginert 389-452. Stifta lyseblått hefte. I god stand. Rettslige og rettspolitiske aspekter ved utnyttelse av grunnvann. Aksjeloven § 12-10 siste ledd. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 339444
Oslo 1988. A5. Paginert 453-516. Stifta lyseblått hefte. I god stand. Ansvar ved graving og sprengning. Anmeldte tilfeller av maktmisbruk fra politiets side. Debatten om røykeloven. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 339445
Oslo 1988. A5. Paginert 517-564. Stifta lyseblått hefte. I god stand. Tilbakevirkning og konsesjonskraft. Objektivt erstatningsansvar for urettmessig frihetsberøvelse. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 339446
70-80 s.Tidsskrift. Jens Evensen: Frihandelsavtalen mellom Norge og EF. Hans Christian Sandbeck: Hva er religion og moral? Jan Bjarne Bøe: Er suksess en vei til nederlag? Hohn Shippee: Den amerikanske interesse for europeisk sikkerhet og samarbeid. Bredo Berntsen: Fra Malthus til befolkningsåret 1974. Inger Heiberg: Hvordan skal menneskeheten overleve? Stig Skreslet: Vassdragsregulering - en trussel mot norske kystfiskerier? Gunnar de Capua: Juss-Buss - et juridisk aksjonsprosjekt. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 406586
Oslo 1907-1909. Det Norske Samlaget (Landsmaals-laget). 8vo. Paginering 1907-1908: 274-352, 1909: 1-256. Privat ryggskinnbind. Svartlakkert skinnrygg, lakken avskrapa. Materien i god stand. Odelsretten fyrr og no. Det Norske Samlaget 1968-1908. Um folkeavrøysting fraa ein juridisk og politisk synstad, av professor N. Gjelsvik. Henry George og vitskapen. Soga um Darwin. Rutenarne. Rousseau. Schiller. Parlamentstriden i England. Nynorsk.
NOK: 650,00  Boknr: 341495
Oslo 1907-1908. Det Norske Samlaget (Landsmaals-laget). 8vo. 352 s. Privat blått ryggsjirtingsbind med marmorerte overtrekk. Utan ryggtittel. Pen. M.a.: Odelsretten fyrr og no. Um folkeavrøysting fraa ein juridisk og politisk synstad, av professor N. Gjelsvik. Nynorsk.
NOK: 400,00  Boknr: 906482