56 s. Hefta. Kvit rygg. Helsing. Innhold. Bernt Fossestøl: Tekstlingvistiske stilmarkører. Språklig struktur og litterære konvensjoner. / Kjell Ivar Vannebo: Tellelige og massebetegnende substantiver. / Arne Torp. Nokre tankar om norrøne grammatikkar og norrøn grammatikk. Bokmål.
NOK: 75,00  Boknr: 410306
Oslo 1984. UiO. 8vo. 101 s. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg u. tekst. Pen. Av innhaldet: Frå striden i Stortinget om diktargasjane. Alexander Kielland og versekunsten. Om forbindelsen mellom naturtrang og samfunnstvang i Jonas Lies forfatterskap.
NOK: 90,00  Boknr: 419018
Oslo 1976. Universitetet i Oslo, Institutt for nordisk språk og litteratur. 8vo. 77 (+1, + 2 blanke) s. Hefta. Originalt omslag utan ryggtittel. Pen. Arne Torp: Taksonomisk-strukturalistisk og generativ fonologisk analyse: ei praktisk jamføring - Ljubiša Rajic: Grunnlagsproblemer i historisk språkforskning I - Magne Myhren: Talemålsgrunnlaget for preteritumsformene på ade hjå Ivar Aasen. Fenrir — freistnad på ei språkleg tolkning - Til Hofuðlausn.
NOK: 100,00  Boknr: 13018
Oslo 1976. Universitetet i Oslo, Institutt for nordisk språk og litteratur. 8vo. 74 s. Skjema. Hefta. Originalt omslag utan ryggtittel. Pen. Ljubiša Rajic: Grunnlagsproblemer i historisk språkforskning II - Einar Bruaas: Noen spesielle setningskonstruksjoner i norsk.
NOK: 100,00  Boknr: 13019