Oslo 1993. Det Norske Samlaget. 8vo. 64 s. Hefta. Kvitt omslag. Pen. Av innhaldet: "Den nynorske verkstaden", av Audgunn Oltedal. "Prolog til 100-årsjubileet", av Tarjei Vesaas. "Så mange år, så mange ord", av Ottar Grepstad m.m. Nynorsk.
NOK: 90,00  Boknr: 326012
U.s. 2000. 8vo. 328 s. Med trykk og helsing frå Håkon Bleken originalt innlimt. Limhefta. Originalt omslag. Lita rift på ca. 1 cm øvst i omslaget framme. Innheld m.a. Rune Skarstein - Bibliografi 1968 - 2000. Indeks for Vardøger 1-25. Hans Ebbing: Om politisk skam. Fra demokrati til mediokrati. Ådne Cappelen, Jan Fagerberg, Lars Mjøset: Den norske modellen på nittitallet. Kjell J. Havnevik: Landsbyetableringer i Tanzania og mulige lærdommer for dagens Rwanda. Marianne Gullestad: "Vi er alle zapatister", om forskning politikk og verdighet. Jan Terje Faarlund: Museumsvaktarane og nynorsken. Hans Magnus Enzenberger: Artists of destruction. Kjartan Fløgstad: Skilnaden mellom folk og pøbel. Kristen Nordhaug: USA, Japan og finanskrisa i Asia. Ottar Brox: Bygd og by i det norske klassesamfunnets historie.
NOK: 250,00  Boknr: 325729
Oslo 2021. Samlaget. 8vo. 124 s. Grønt bind, mangefarga smussomslag, kvit ryggtittel. Boka er som ny. Boka er andre utgåve i den årlege novelleantologien Nye nynorske noveller. I alt 9 forfattarar. nynorsk.
NOK: 130,00  Boknr: 517276
Oslo 1959. Fonna Forlag. 8vo. 100 s. Illustrert med teikningar og foto, tabellar og grafar. Originalbind. Grøn tekstilrygg utan ryggtittel. Namnetrekket til Severin Eskeland på forsatsen. I god stand. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 908119
Oslo 1939. Olaf Norlis Forlag. 8vo. 88 s. illustrert med foto. Originalt strieryggsbind. Brun rygg utan ryggtekst. Ein del merknader og understrekingar, elles i god stand. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 908125
Oslo 1930. Olaf Norlis Forlag. 8vo. 144 s. Illustrert med foto. Originalt strieryggsbind. Svart rygg utan ryggtekst. Stempla med "Bladmannaskulen". Pen. Nynorsk.
NOK: 190,00  Boknr: 908123
Oslo 1920. Olaf Norlis Forlag. Liten 8vo. 99 (+1) s. Originalt besj strieryggsbind utan ryggtekst. Nokre fåe understrekingar. I god stand. Relevante vedlegg. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 908122
Oslo 2017. Novus Forlag. Stor 8vo. 282 s. Originalbind. Grønt smussomslag med kvit tekst. Mest som ny. Redigert av Knut E. Karlsen, Dagfinn Rødnigen og Håvart Tangen. M.a.: Dialektleksikografi med slagside. Civilisationen møter maaluhyrene paa Voss. Målsoga i Østfold. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 97443
Oslo 2017. Novus Forlag. Stor 8vo. 282 s. Frontspiece. Nokre bilete. Originalbind. Grønt smussomslag med kvit tekst. Mest som ny. Redigert av Knut E. Karlsen, Dagfinn Rødnigen og Håvart Tangen. M.a.: Dialektleksikografi med slagside. Civilisationen møter maaluhyrene paa Voss. Målsoga i Østfold. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 902701
Oslo 1990. Bokklubben barn. Stor 8vo. 90 + 92 s. Rikt illustrerte. Gul og lysegrønt kartonasjebind med svart ryggtittel. Nynorske faktabøker! Atmosfæren, regnskogane, sur nedbør, Bruk og gjenbruk. Nynorsk.
NOK: 300,00  Boknr: 900939
Oslo 2001. Det Norske Samlaget. Stor 8vo. 251 s. Illustrert med tabellar og grafar. Hefta. Brunt og lilla omslag- Brun rygg med gul og kvit ryggskrift. Mest som ny. Med artiklar V Oddmund Løkengard Hoel, Elisabeth Bakke, Svein Ivar Angell, Ottar Grepstad, Ottar Hellevik, Håvard Teigen, Jan Terje Faarlund, Gunnstein Akselberg, Sylfest Lomheim og Gunnar Skirbekk. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 915323
Oslo 1985. Luther Forlag i samarbeid med Det Vestlandske Indremisjonsforbund. 8vo. 172 s. Originalbind. Grått smussomslag med brunraud ryggtittel. I god stand. Gustav Ballestad var truleg ein av dei siste som hevda at den dansk-norske bibelomsetjinga var meir heilag enn den nynorske. Han var ein tradisjonell vekkingspredikant, somme vil kalla han svovelpreikar. Men han hadde appell i forkynninga si og nådde fram til mange. Han var generalsekretær i Det Vestlandske Indremisjonsforbund i meir enn 30 år og i ei årrekkje redaktør av bladet Sambåndet. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 99159
Oslo 1989. Norsk Måldyrkingslag (Akedemi for det Norske Målet) 8vo. 143 s. Hefta. Lyst omslag. Mørk ryggskrift. Helsing på smusstittelblad. Inneheld bl. a. : Dikt av Olav H. Hauge. Kløyvd eigedomsrett. Språk og ord som emne i Richard Berges forfattarskap. Nynorsken i språkrådet. Nynorsk.
NOK: 80,00  Boknr: 206980
Oslo 1986. Det Norske Samlaget. 8vo. 224 s. Limhefta. Originalt svart omslag med grøn ryggtittel. Ulesen. Pen. Nynorsk.
NOK: 160,00  Boknr: 322178
Oslo 1986. Samlaget. 8vo. 224 s. Hefta m. originalt omslag. Svart rygg m. grøn tekst. Namnetrekk. Pen. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 66250
Oslo 1986. Samlaget. 8vo. 224 s. Hefta med originalt omslag. Svart rygg med grøn tekst. Pen. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 87557
Oslo 1986. Det Norske Samlaget. 8vo. 224 s. Limhefta. Svart med grøn ryggtittel. Ørlite gulna. Mest som ny. Boka inneheld eit stort og fullstendig register over alle lærebøker på landsmål i alle fag i perioden 1867-1915. Forskingsprosjektet "Nynorsk litterær offentlegheit 1850-1915" ligg til grunn for boka. Prosjektet ble sett i gang i 1983 ved Universitetet i Bergen.
NOK: 170,00  Boknr: 521435
Oslo 1986 Det Norske Samlaget. 8vo. 224 s. Hefta. Dekorert svart omslag med grøn ryggtittel. I god stand. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 906669
Oslo 1959. Noregs Boklag. 8vo. 136 s. Hefta. Grått originalomslag. Nynorsk.
NOK: 80,00  Boknr: 324199
Oslo 1959. Noregs Boklag. 8vo. 136 s. Hefta m. originalt omslag. Lys rygg m. grøn tekst. Litt slitasje på omsl. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 92497
Oslo 1959. Noregs boklag. 8vo. 136 s. Hefta. Gråleg omslag med bryn ryggtekst. Pen. Bibliografi: s. 129-136. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 909282
Oslo 1956. Det Norske Bibelselskap. 8vo. 29 (+ 1) s. Kvitt stifta hefte. I god stand. Dette hefte inneholder prøveoversettelser av utvalgte avsnitt av Bibelen. De er i det vesentlige utarbeidet etter de prinsipper som Det Norske Bibelselskaps landsstyre har vedtatt osv. - - -) Bokmål Rel 2/6/2022 90 1 219295 Kvifor nynorsk? Tekstar av Knut Markhus, Olav Aukrust, Anders Todal, Gustav Indrebø, E. Berdal, Arne Bergsgård, Halvdan Koht, Knut Eik Næss, Halvor Floden, Vinje Utan år, stad og utgjevar. 12mo. 30 s. Kvitt stifta hefte Nynorsk Språk 2/6/2022 100 1 219296 Rønhovde, Bernhard, Hallvard Framnes Sabotasje mot nynorsken. Fyredrag halde på årsmøtet i Vestlandske mållag 11. april 1953 - Prenta i Dagen" 7. 8. april og i ei rekkje andre blad av Bernh. Rønhovde. H. Framnes: Mållov og tenestemenn.
NOK:   Boknr: 219293
Kristiania 1912. Norli. 1. utg. 8vo. 220 s. Brun privatbind med skinn i rygg og hjørner, dekorstriper. Med Lars Eskeland sin karakteristiske eigaretikett i ryggen. Innbunden utan omslag, elles eit godt eksempar. Nynorsk.
NOK: 600,00  Boknr: 95799
Oslo 1958. Sjette nynorske utgåva. Cappelen. 8vo. 8vo. 188 (+1) s. Illustrert med svart/kvit- og fargeteikningar av Thorbjørn Egner. Originalt sjirtingryggbind. Lysebrun med gullfarga ryggtittel. Litt slitasje øvst og nedst på ryggen og i hjørna. Gamal pris øvst på framsida og litt smuss på baksida. Pen. Thorbjørn Egner (1912-1990) var ein norsk forfattar, illustratør, biletkunstnar, reklameteiknar, visediktar, komponist og lesebokredaktør. Thorbjørn Egnes lesebøker er på tolv band til saman, to for kvar klasse frå andre til sjuande skuleåret. Fine teikningar og dekorerte forsatsar framme og bak.
NOK: 300,00  Boknr: 526974
Bergen 1964. Noregs Mållag. Liten 4to. 191 s. Originalt lyseblått granitolbind. Med gyllen ryggtekst. Pen. M.a. Tormod Vågen: Nynorsken i lekmannsrørsla, Knut Markhus: Nynorsken i skuleverket, Edvvard Os: Målbruk i sentralstyringa., Magne Rommetveit: Nynorsken og kringkastinga, Olav Midttun: Nynorsk talemål og teatermål i dag med Asen til bakgrunn, Ragnar Rommetveit: Nynorsk i psykologi og samfunnsvitskap. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 905423
Oslo 1908. Norsk Maalkontor. Liten 8vo. 30 s + (2) s. Brunt granitolbind. Utrangert frå Bibliotek. I god stand. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 84602
Risør 1957. Torolv Solheim. 8vo. Hefta m. originale omslag. Lysebrune, solbleika ryggar m. svart tekst. Litt slitasje. M.a.: Dei eldste nynorske katekismene. Dahl i Eivindvigen. Om stev, av Olav Bø.
NOK: 300,00  Boknr: 83668
Granvin 1975. Granvin Mållag. 4to. 8 s. Omslagsteikning av Lars Djuve: Granvin barne- og ungdomsskule. Illustrert. Lysingar. Tverrstifta hefte. I god stand. Om å vera målmann i eit bokmålsmiljø - av Nils-Erik Kvamme. Granvin Mållag og Trudvang kino vil få tak i Vesaas-filmen ein gong utpå vinteren. Nynorske Barnebøker til sals på kulturkvelden. Øvre Granvin Ungdomslag vart skipa i 1898. Om å helsa. Kulturkveld med Ivar Eskeland. Byggjefelt på Røynstrand. Ungdommens rattmeisterskap: Eirik Eide, ein god ambassadør for Granvin, til finalen i England. Nynorsk.
NOK: 225,00  Boknr: 98505
Volda, Juli 2022. Grepstad skriveri. Stor 8vo. 790 s. Ill. Hefta. Lyst omslag. Forlagsny. Bokhistorier er eit essayistisk og leksikalsk overflodshorn om bøker, forlag og forfattarar. Illustrerte forteljingar om skilsetjande bøker frå 1900-talet. Manntal over dei som har skrive skjønnlitterære bøker på nynorsk eller dialekt frå og med Henrik Wergeland. Forteljinga om fleire hundre utklippsbøker som nynorske aviser og blad publiserte fram mot 1940. Ei lita allkunnebok om 45 forlag som gjennom 150 år endra Noreg. Ei rekkje forlagsbibliografiar som aldri før har vore laga. Mellom dei lange linjene i nynorsk skriftkultur er det god plass til minnerike hendingar og ukjende historier om folk som visste kva dei ville. Heile opplaget blir nummerert og signert av forfattaren. Nynorsk.
NOK: 790,00  Boknr: 905606
Volda, Juli 2022. Grepstad skriveri. Stor 8vo. 790 s. Ill. Hefta. Lyst omslag. Forlagsny. Bokhistorier er eit essayistisk og leksikalsk overflodshorn om bøker, forlag og forfattarar. Illustrerte forteljingar om skilsetjande bøker frå 1900-talet. Manntal over dei som har skrive skjønnlitterære bøker på nynorsk eller dialekt frå og med Henrik Wergeland. Forteljinga om fleire hundre utklippsbøker som nynorske aviser og blad publiserte fram mot 1940. Ei lita allkunnebok om 45 forlag som gjennom 150 år endra Noreg. Ei rekkje forlagsbibliografiar som aldri før har vore laga. Mellom dei lange linjene i nynorsk skriftkultur er det god plass til minnerike hendingar og ukjende historier om folk som visste kva dei ville. Nummerert og signert 85-94. NB! avgrensa opplag!. Nynorsk.
NOK: 790,00  Boknr: 906767
Volda 2022. Grepstad skriveri. Stor 8vo. 790 s. Illustrert. Hefta. Lyst omslag med svart og raudbrunt ryggtittel. Forlagsnytt eksemplar (ikkje signert eller nummerert). NB! Berre nokre få eksemplar til sals. Bokhistorier er eit essayistisk og leksikalsk overflodshorn om bøker, forlag og forfattarar. Illustrerte forteljingar om skilsetjande bøker frå 1900-talet. Manntal over dei som har skrive skjønnlitterære bøker på nynorsk eller dialekt frå og med Henrik Wergeland. Forteljinga om fleire hundre utklippsbøker som nynorske aviser og blad publiserte fram mot 1940. Ei lita allkunnebok om 45 forlag som gjennom 150 år endra Noreg. Ei rekkje forlagsbibliografiar som aldri før har vore laga. Mellom dei lange linjene i nynorsk skriftkultur er det god plass til minnerike hendingar og ukjende historier om folk som visste kva dei ville. Nynorsk.
NOK: 450,00  Boknr: 909490
Volda 2022. Grepstad skriveri. Stor 8vo. 790 s. Illustrert. Hefta. Lyst omslag med svart og raudbrunt ryggtittel. Forlagsnytt eksemplar (ikkje signert eller nummerert). NB! Berre nokre få eksemplar til sals. Bokhistorier er eit essayistisk og leksikalsk overflodshorn om bøker, forlag og forfattarar. Illustrerte forteljingar om skilsetjande bøker frå 1900-talet. Manntal over dei som har skrive skjønnlitterære bøker på nynorsk eller dialekt frå og med Henrik Wergeland. Forteljinga om fleire hundre utklippsbøker som nynorske aviser og blad publiserte fram mot 1940. Ei lita allkunnebok om 45 forlag som gjennom 150 år endra Noreg. Ei rekkje forlagsbibliografiar som aldri før har vore laga. Mellom dei lange linjene i nynorsk skriftkultur er det god plass til minnerike hendingar og ukjende historier om folk som visste kva dei ville. Nynorsk.
NOK: 450,00  Boknr: 910755
Oslo 2002. Samlaget. 8vo. 576 s. Originalbind. Smussomslag. Blå rygg m. kvit tekst i mørkt felt. Mange ill. Helsing. Noko smuss på omslaget, elles pen. Dedikasjon: "Til… med takk for at du er så lett å be! Ivar Aasen-tunet, 28.3.2002 Ottar". Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 86162
Oslo 1989-1994. Samlaget. Stor 8vo. 1599 s. i alt. Hefta m. originalt omslag. Grå rygg. Eit pent sett inkl. brukarrettleiing med kart (93 s.). Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Nynorsk.
NOK: 275,00  Boknr: 331951
Oslo 2018. Samlaget. Stor 8vo. 170 (+ 2) s. Ill. Originalbind. Svart rygg m. kvit tekst. Nær som ny. Ein engelskspråkleg presentasjon av nynorske forfattarar og bøkene deira. English-language consultant: Guy Puzey. Engelsk.
NOK: 240,00  Boknr: 96021
Oslo 2012. Norsk Barneblads Forlag. 4 to. 160 s. Gjennomillustrert. Lyst illustrert kartonasjebind med raud og grå ryggtittel. Helsing frå redaktøren i Norsk Barneblad, Nana Riise, datert 8/2-2012. Ei framifrå referansebok for alle som er interessert i «Sysvorti» og Norsk Barneblad, «Tuss og Troll», Smørbukk og «Joletre». Ho tek også for seg den omfattande forlagsdrifta som gav borna i fleire generasjonar gode nynorske barnebøker. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 900116
Oslo 2012. Norsk Barneblads Forlag. 4 to. 160 s. Gjennomillustrert. Lyst illustrert kartonasjebind med raud og grå ryggtittel. Nær som ny. Ei framifrå referansebok for alle som er interessert i «Sysvorti» og Norsk Barneblad, «Tuss og Troll», Smørbukk og «Joletre». Ho tek også for seg den omfattande forlagsdrifta som gav borna i fleire generasjonar gode nynorske barnebøker. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 905083
Oslo 1950-66. Samlaget. Stor 8vo. 1504 spalter i alt. Hefta m. originale omslag. Lyse ryggar m. svart el. blå tekst. Uspretta. Pene. Hefte I utan ryggtekst. Nynorsk.
NOK: 300,00  Boknr: 81171
Oslo 1984. Gyldendal. brei 8vo. 268 (+1) s. Illustrert. Originalbind med lyst smussomslag. Svart og raud ryggtekst. Ex Libris. Pen. Hans Henrik Holm (1896-1980). Osloguten som vart ein avvåre mest særmerkete nynorske lyrikarar. Debuterte med dikteposet Jonsoknatt i 1933. Nynorsk.
NOK: 300,00  Boknr: 903788
Oslo 1956. Losjen. Stor 8vo. 61 a. Illustrert med historiske bilete. Hefta. Lyst omsag utan ryggtekst i god stand. Fråhaldsarbeid. Oslo. Den nynorske losjen i hovudstaden. Inneheld m.a. Prolog av Bjarne Rabben. Sentrale medlemer frå skipinga var m.a. Nikolai Gjelsvik og Jon Mannsåker. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 912120
Kristiania 1924. Aschehoug. 8vo. 191 s. Raudoransje tekstilbind med brun ryggtittel. Namnetrekk. I generelt god stand. Ein nynorskforfattar har brukt dette eksemplaret på Voss Landsgymnas og skrive namnet sitt med blyant på tittelbladet. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 908020
Oslo 2017. Novus. Stor 8vo. 282 s. Originalbind. Smussomslag. Grøn rygg m. kvit tekst. Stempel. Ulesen. Forlagsny. M.a.: Dialektleksikografi med slagside. Civilisationen møter maaluhyrene paa Voss. Målsoga i Østfold.
NOK: 325,00  Boknr: 80156
Oslo 1951. Jacob Dybwad. 8vo. 144 s. Originalbind. Brun, solbleika rygg m. gyllen tekst. Materien pen. Nynorsk.
NOK: 180,00  Boknr: 80632
Oslo 1974. Universitetsforlaget. 8vo. 144 s. Hefta med originalt omslag. Kvit rygg med svart tekst. Pen. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 84530
Oslo 1951.I kommisjon Jacob Dybwad. 8vo. 144 s. Hefta. Originalt lyst omslag med bryn ryggtittel. Nokre bruksspor. Nynorsk.
NOK: 140,00  Boknr: 96464
Oslo 1951. Jacob Dybwad. Sort 8vo. 144 s. Brunt sjirtingryggvind med gullfarga ryggtittel. Pen. Nynorsk.
NOK: 160,00  Boknr: 901637
Kristiania 1923. A. W. Brøggers boktrykkeris Forlag. 8vo. 131 (+19) s. Originalt brunmarmorert bind, lysebrun lerretsrygg utan ryggtittel. Pen. «Denne landsmålsutgåva er ei umsetjing av Otto Kristiansens «Tyske stiløvelser for middelskolen», 9. utg.(1923)». Lektor Leiv Heggstad hev set igjennom umsetjingi. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 908018
Kristiania 1923. A. W. Brøggers boktrykkeris Forlag. 8vo. 131 (+19) s. Originalt brunmarmorert bind, lysebrun lerretsrygg utan ryggtittel. Litt kantslitasje, elles i god stand. «Denne landsmålsutgåva er ei umsetjing av Otto Kristiansens «Tyske stiløvelser for middelskolen», 9. utg.(1923)». Lektor Leiv Heggstad hev set igjennom umsetjingi. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 908019