Oslo 1965. 8vo. 128 s. Hefta med originalt omslag.
NOK: 90,00  Boknr: 10512
U.s. U.å. (1972) Stor 8vo. 681 + bolk med vedlegg med eigne pagina. Ryggshirtingsbind i protokollkvalitet. Pen. Vedllegg: 1. Melding frå Aust-Agder Landbruksselskap for 1970. 2. Forsøk med avl av sjukdomsfrie settepoteter. 3. Jordbruksanalysen i Fjære 1940. 3. Jordbruksanalysen i Birkenes 1970. Melding frå Holt Landbrusskole for 1970.
NOK: 200,00  Boknr: 323591
Oslo u.å. K.A. skolen. Originalbind. Blå tekstil. 8vo. Oppdelt i Brev. Svak slitasje. Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 324058
Oslo 1957. Statens bibliotektilsyn. 8vo. 246 s. Originalomslag. Lys rygg utan tittel. Noe slitasje.
NOK: 65,00  Boknr: 331405
1973. Statens bibliotektilsyn. 8vo. 259 s. Originalomslag. Lys rygg med mørk tittel. Pen.
NOK: 100,00  Boknr: 331395
Oslo 1963. Statens bibliotektilsyn. 8vo. 337 s. Originalomslag. Lys rygg med svart tittel. Omslag og vignettar av Reidar Johan Berle. Pen.
NOK: 100,00  Boknr: 331406
Oslo 1952. Cappelen. 8vo. 268 (+ 1 + 1) s. Hefta. Kvit rygg. Blå ryggskrift. Omslaget har små rifter i ryggen og har merke etter bruk. Materien er pen og heil. Bidrag av: Axel Coldevin, Ellef Ellefsen, Sven Føyn, Erik Nybø, Margit Rogne, Ole Rønning Johannesen, Ragnar Aasland. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 340698
Oslo 2007. Aschehoug. 8vo. 157 (+ 1) s. Hefta. Omslag med raud rygg. Kvitt tittelfelt. Pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 208980
Bergen 1978. Norsk Folkehøgskolelag. Norges Kristelege Folkehøgskolelag. 8vo. 160 s. Hefta. Omslag med grå rygg og grøn ryggskrift. Nær som ny. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 212039
Oslo u. å. Informasjonskontoret for folkehøgskolen. 8vo. 94 s. Hefta. Grøn rygg med svart ryggskrift. Pen. Annonsar og bilete. Bokmål.
NOK: 75,00  Boknr: 207493
Oslo... 1969. Univ.forl. 8vo. 136 s. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg. Namnetrekk. Svak slitasje. Forsøk og reform - 20. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 418695
Hillerød 2001. Foreningen Frederiksborgelever. 8vo kvadratformat. 67 s. Illustrert. Hefta. Svart rygg med kvit skrift. Pen. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 102834
Oslo u. å. Norges Idrettsforbund. Statens ungdoms- og idrettskontor i samarbeid med Folkets Brevskole. 8vo. 35 (+ 1) s. Originalbind. Omslag med grå rygg. Blå ryggskrift. I gos stand. Bokmål.
NOK: 140,00  Boknr: 212076
Oslo u. å. Misjonsforbundets Ungdoms Korrespondanseskole. 8vo. 125 (+ 1) s. Hefta. lysegrønt omslag. Svart ryggskrift. Oppgavehefte lagt ved. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 207010
Hamar 1950. Hamar lærerskole. 8vo. 57 s. + annonser. Lyst stifta hefte. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 330327
Oslo 1963 (?). Tannum A/S. Liten 4to. 63 s. Illustrert. Hefta. Svart tittel på kvit rygg. Pen. Frå forordet: "Vår betydligste danske forbindelse, firma Fritz Hansens Eftf. A/S, Købengavn, har nettopp utgitt denne lille bok, som vise ren rekke eklsempler på saklig, nåtidig, innredning av skoler, kirker, biblioteker, forsamlingslokaler, hotelelr - og hva som elelrs måtte falle inn under betegnelsen: Institusjoner.". Dansk.
NOK: 300,00  Boknr: 103746
Voss (1969). Kyrkjeblad for Vossebygdene. Stor 8vo. 31 s. Stifta hefte. I bra stand. Nynorsk.
NOK: 120,00  Boknr: 340378
Voss (1956). Kyrkjeblad for Vossebygdene. Bladstyrar Per Meringen. Stor 8vo. 32 s. Stifta hefte. I bra stand. Inneheld m.a.: Konfirmantar på Vossestrand. Fram til Mjølfjell kapell. Prolog til Vikafjell-stemna. Anna Lundhaugen. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 340379
Oslo u. å. Norske Avisers Landsforbund. 4to. 20 s. Grønt, stifta hefte i god stand. Bokmål.
NOK: 75,00  Boknr: 210169
Kristiania (1899). Nikolai Olsens Forlag. 12mo.36 s. Lyst, stifta hefte. Namnetrekk på framsida. Alderspreg. Gotisk skrift. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 209471
Oslo 1927. Grøndahl. 8vo. 118 s. Hefta m. originalt omslag. Brun rygg u. tekst, m. rifter øvst og sår nedst. Namnetrekk. Pen inni. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 418325
Oslo u.å. Norsk Korrespondanseskole. 8vo. Blått originalbind. Noko slitasje. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 325570
36 s. Stifta hefte. Format 11 x 15 cm høgdeformat. God stand. Inneheld mellom andre desse songane: At far min kunne gjera (Åsmund Vinje), Blant alle lande i øst og vest (Ole Vig), Brøyte seg rudning (Vilhelm Krag), Dagen var fager (Lars Eskeland), Dei gamle fjell (Ivar Aasen), Dei stod på Stiklestad (Per Sivle), Dei vil alltid klaga og kyta (Ivar Aaasen), Det Dagast i Noreg (Jens Tvedt), Det folk som fræt vil vera (Elias Blix), Det stig av hav eit alveland (Arne Garborg), Du gamle mor, du sliter arm (Aasmund Vinje), Du herre som er sterk og stor (J.L. Runeberg i Rasmus Flo si omsetjing), Eg levde mellom berg og knaus (Anders Hovden), En ungdom som er sterk og sunn (Bj. Bjørnson), Fagert er landet (Anders Hovden), Fedrane kyrkja i Noregs land (Eklund ved Barstad og Støylen), Fram norske gutar, fram (Ivar Mortensson Egnund), Gud signe Noregs land, (Arne Garborg), Gud signe vårt dyre fedreland (Elias Blix), Handa hans far min (Anders Hovden), Her ser eg fagre fjord og bygder (Aasmund Vinje), Herre Gud, ditt dyre namn og æra (Etter Petter Dass ved Anders Hovden), Himmelseke fader, herleg utan like (Elias Blix), Høyr kor kyrkjeklokka lokkar (Anders Hovden), Ja lat oss strida og lat oss tru. (Arne Garborg), Kunnskap skal styra rike og land (Aasmund Vinje), Kva vi vil, ungdomsflokk? (Etter Chr. Hambro ved B. Sudmann),Lei, milde ljos (Newman ved Peter Hognestad), He heiser vårt flagg (Per Sivle), Med Jesus vil eg fara (Elias Blix), Milde Gud og folkefader (Skard), Min gode fagre barneheim( Sven Moren), Målet hernnar mor (A. Reitan), No er det plantefest (Anders Hovden), No livnar det i lundar (Elias Blix), Bo Soli bakom blåe fjell (Elias Blix), Sjå no er det dag og no er det tid (Per Sivle), Som Vesterhavet det driv mot strand (Anders Hovden), Vakna, vakna! (Lars Eskeland), Å leva det er å elska (Anders Vassbotn).
NOK: 80,00  Boknr: 406707
Oslo 1957. Kirke- og undervisningsdepartementet. 8vo. 212 s. Originalbind. Grønt kunstskinn med gullfarga tittelskrift og dekor. Pen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 331143
U. s. Norsk Lærerskolelag. 8vo. 47 (+ 1) s. Stifta, grønt hefte. Bokmål.
NOK: 65,00  Boknr: 211860
Oslo 1951. Mittet & Co A/S. Liten 8vo. 77 s. Originalbind. Grå tekstilrygg med brunt mønster. Namnetrekk. Litt bruksspor. Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 206315
Oslo 1993. Bibilia brevskole. Norsk Luthersk Misjonssamband. Pocketformat. 109 (+ 3) s. Kvit rygg. Svart skrift. I god stand. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 211702
København 1958. Forlaget Fremad. 8vo. 211 s. Originalt omslag. Kvit rygg med svart skrift. Noe slitasje. DAnsk.
NOK: 80,00  Boknr: 323837
Oslo 1990. Forsvarets skole i e- og s- teneste. 4to. 75 stifta ark. I god stand. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 86041
Oslo 1952. 8vo. 122 (+ 6) s. Hefta. Omslag med kvit rygg. Lyseblå tittelskrift. Helsing på smusstittelblad. Uspretta. Bokmål.
NOK: 140,00  Boknr: 337626
Oslo 1984. Samlaget. 8vo. 87 (+ 7) s. Hefta. Grønt omslag med svart ryggskrift. I god stand. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 211115
Oslo 1987. Statens spesiallærerhøgskole. 8vo. 1987. Hefta. Raudt originalomslag . Litt slitasje. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 324219
Oslo 1925. L. M. Berntzen. 12mo. 128 s. Ryggsjirting originalbind. Blå rygg u. skrift. Pen. Bak i boka: Anvisning til ordning av søndagsskoletimen. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 421319
Bø i Telemark 1982. Telemark Distriktshøgskole. 8vo. 241 s. Hefta. Kvitt omslag med svart ryggskrift. Pen bok. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 209725
Oslo 1977. Pax. 8vo. 158 (+2) s. Limfrest. Originalt omslag. Blå/fiolett rygg. Namneetikett. Pent. Tema: I samme båt? Faglig kamp og indistruelt samarbeid etter 1945.
NOK: 120,00  Boknr: 325735
Mandal 1993. Exodus. 8vo. 268 (+ 4) s. Hefta. Grå rygg med kvit skrift. Nær som ny. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 211371
Oslo - Bergen - Stavanger - Tromsø1977. Grunnskolerådet. Universitetsforlaget AS. 8vo. 302 s. Hefta. Omslag med kvit/gul rygg. Svart skrift. Namnetrekk, elles i god stand. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 210626
Oslo 1965. Høyres Landsstyre. 8vo. 75 s. Stifta med originalt omslag. Lys/gul rygg. Litt solbleika. Bokmål.
NOK: 75,00  Boknr: 413115
Oslo 1994. Nasjonalt læremiddelsenter. 4to. 48 s. Stifta m. originalt kvitt omslag. Med bilete og ill. Prislapp. Pen. Bokmål.
NOK: 75,00  Boknr: 417516
Oslo 1969. 8vo. 128 s. Hefta med originalt omslag. Kvit/grøn rygg. Pen. Gyldendals Studiefakler. "En bok for ungdom, skole og undervisning om betingelsene for menneskehetens fortsatte eksistens". Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 321515
Oslo 1987. 4to. 160 s. Originalbind. Blå rygg m. kvit tekst. Mange fargebilete. Svake smussflekkar på framsida, materien som ny. Tsjekkoslovakia. Ungarn. Polen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 423361
a) Oslo 1985. KUD. 24 s. b) Oslo 1985. Norske Komm. Sentr.forb. 30 s. c) Oslo 1987. Norsk Lærerlag. 18 s. Tre stifta hefte i plastmappe - 8vo. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 324286
Oslo. Ulike år. Handelstrykkeriet. 8vo. Ulik pag. Stifta m. originalt omslag. Kvite ryggar. Stort sett pene. I alt 11 hefte og 10 brosjyrer. M.a. fargebilete av "Asfaltblomster" av Runa Førde, "Glassmaleri" av Håkon Bleken, "Vårnatt i Dyrlandsdalen" av Terje Grøstad. Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 325686
Danmark, Finland, Norge, Sverige. 1970. Det nordiske folkehøyskoleråd. Tverr8vo. 107 s. Hefta. Kvitt omslag med svart ryggskrift. I god stand. Fleire språk. Dansk.
NOK: 80,00  Boknr: 211728
Sønderborg 1960. 8vo. 92 s. Hefta. Lyst omslag. Svak slitasje. Av innhaldet: Johannes Juhl, av S. P. Hansen. Munterhedens nådegave, av Lene Johansen. Den "blå" fattigdom, av A. Søgård Jørgensen. Hjalte Skovgaards mosaik, av Viggo Kragh-Hansen. Af skolens dagbog-, av A. Søgård Jørgensen m. m. Dansk.
NOK: 80,00  Boknr: 326205
Telemark 1977. Telemark Fylkesbibliotek, Telemark Biblioteklag, Telemark Studentsamnemnd, Telemark Teater, Skoledirektøren i Telemark. 8vo. 30 s. Illustrert. Stifta. Noko smuss. Små bruksspor.
NOK: 70,00  Boknr: 531055
Norge 1969. Asker og Bærum historielag. 8vo. 152 s. Illustrert med nokre svart-kvittfoto. Hefta. Grått omslag med illustrasjon, svart og gråryggtittel. Helsing på smusstittelbladet. Litt slitt utanpå, elles i svært god stand. bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 517355