Oslo 1993. Det Norske Samlaget. 8vo. 64 s. Hefta. Kvitt omslag. Pen. Av innhaldet: "Den nynorske verkstaden", av Audgunn Oltedal. "Prolog til 100-årsjubileet", av Tarjei Vesaas. "Så mange år, så mange ord", av Ottar Grepstad m.m. Nynorsk.
NOK: 90,00  Boknr: 326012
96 s. Hefta. Bilete. Svensk.
NOK: 100,00  Boknr: 312039
U.s. 2000. 8vo. 328 s. Med trykk og helsing frå Håkon Bleken originalt innlimt. Limhefta. Originalt omslag. Lita rift på ca. 1 cm øvst i omslaget framme. Innheld m.a. Rune Skarstein - Bibliografi 1968 - 2000. Indeks for Vardøger 1-25. Hans Ebbing: Om politisk skam. Fra demokrati til mediokrati. Ådne Cappelen, Jan Fagerberg, Lars Mjøset: Den norske modellen på nittitallet. Kjell J. Havnevik: Landsbyetableringer i Tanzania og mulige lærdommer for dagens Rwanda. Marianne Gullestad: "Vi er alle zapatister", om forskning politikk og verdighet. Jan Terje Faarlund: Museumsvaktarane og nynorsken. Hans Magnus Enzenberger: Artists of destruction. Kjartan Fløgstad: Skilnaden mellom folk og pøbel. Kristen Nordhaug: USA, Japan og finanskrisa i Asia. Ottar Brox: Bygd og by i det norske klassesamfunnets historie.
NOK: 250,00  Boknr: 325729
Norge 1980.Universitetet i Tromsø. 8vo. 73 (+7) s. Stifta. Originalt grønt og kvitt omslag, med foto. Litt slitt utanpå, elles i god stand. I serien Populære småskrifter fra Tromsø. bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 514866
Oslo 1974. Pax. Liten 8vo. 110 s. Figurar. Grafar. L yst omslag med svart og blå ryggskrift. Pen. Pax-bok 395. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 910244
Trondheim 2009. Communicatio Forlag AS. Liten 8vo. 146 s. Limfrest. Kvit med svart ryggtittel. Nær som ny. Bidragsytatar: Andreas Hompland, Torgeir Anda, Olav Garvik, Jørn Rattsø, Terje P. Hagen, Aage Müller-Nilssen, Lars Hellberg, Jørn Holme, Rita Sletner, Ottar Grepstad og Bernt Hagtvet. Bokmål og nynorsk.
NOK: 120,00  Boknr: 95009
Oslo 2004. Statistisk sentralbyrå. Stor 8vo. 155 s. Illustrert med tabellar og diagram. Limfrest. Illustrert rygg i fargane lyseblått og svart med svart ryggtittel. Litt smuss på siste sida og på innsida av omslaget bak. Pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 525420
ca. 60 sider, hefta. Pen. Jarle Simensen: Realisme i synet på utviklingslanda. Tore Linné Eriksen: Den afrikanske eliten og arven frå kolonitida. Milutin Tomanovic: Arbeiderbladet og det indre liv. Jon Hellesnes: Skisse av ein problematikk for livsfilosofien. Ottar Roaldset: Leigekaren. Dagfinn Føllesdal: Desentralisert universitetsundervisning? Andreas Bjørkum: Vert de norske målføri borte? Medarbeidarane i 1967. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 406738
ca. 60 sider, hefta. Pen. Einhart Lorenz: Tyske studentar i opposisjon. Narve Bjørgo: Håkon Håkonssons ettermæle. Bill Caldwell: Mirakel i ghettoen? Ragnvald Skrede: Lauvfall. Odd Martin Mæland: Norsk lyrikk 1967. Ottar Brox: Nationen og Bygde-Noreg. Sigurd Arnekleiv: Finlands nasjonalepos. Bjarne Slapgard: Steinkast mot sanninga. J. Låg: Vitskapshistorie. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 406745
Trondheim 1965. 2. utg. 2. oppl. F. Bruns Bokhandels Forlag. 8vo. 115 s. Illustrert med teikningar og figurar. Ryggsjirtingbind. Blå rygg utan ryggtittel. Namnetrekk. Ein del notat og understrekingar. Elles i teknisk god stand. Bokmål.
NOK: 125,00  Boknr: 908275
Oslo 1970. Lutherstiftelsen. 8vo. 139 s. Originalbind i brunt kunstskinn. Gyllen ryggskrift. Pen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 207183
Oslo 1959. Lutherstiftelsen. 8vo.135 s. Originalbind / smussomslag. Bruksspor, men berre på smussomslaget - elles pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 343179
Oslo 1959. Lutherstiftelsen forlag. Liten 8vo. 135 (+1) s. Illustrert med svart/kvit-teikningar av Unn Stixrud. Originalt skinnryggbind. Lys rygg med blått tekstfelt og gullfarga ryggtittel og dekor. Blått toppsnitt. Nokre bruksspor på baksida. I god stand. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 552750
Oslo 1959. Lutherstiftelsen. 8vo. 136 s. Originalbind. Smussomslag m. noko slitasje. Kvit rygg m. svart skrift. Boka pen. Avisutklipp vedlagt. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 423665
Oslo 1950. Cappelen. 8vo. 167 s. Illustrert. Originalt ryggsjirtingbind. Med grøn rygg utan ryggtittel. Mange understrekingar i teksten, elles i god stand. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 13027
111 s. Hefta. Pocket. Litt bruksspor. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 314642
160 8+8) s. Hefta. Pocket. Noe bruksspor. Svensk.
NOK: 120,00  Boknr: 314644
Oslo 1988. Gyldendal (Bokhandlarutgåva). 8vo. 146 s. Originalbind. Lyst smussomslag med grøn og svart ryggtittel. Ørlite smuss på smussomslaget framme, namnetrekket til ein AP-ordførar på forsatsen. I god stand. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 84546
Oslo 1988. Gyldendal. 8vo. 145 (+1) s. Originalbind. Smussomslag. Lyst, nesten kvitt, med svart og grøn ryggtittel. Omslaget har lagringsslitasje på fram- og baksida og ei lita rift øvst på framsida og merke etter etikett nedst på framsida. Sjølve boka er pen og i god stand. Frå omtalen på omslagets bakside: Dette er ei politisk debattbok med høg temperatur og personleg engasjement. Ottar Brox (f. 1932) er sosiolog og sivilagronom og har mykje kunnskap om norske samfunnstilhøve. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 551986
Oslo 1988. Gyldendal. 8vo. 145 (+1) s. Originalbind. Lyst smussomslag med svart og grøn ryggtittel. Namnetrekk med blyant på forsatsen, elles pen. Ei politisk debattbok med høg temperatur og personleg engasjement. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 907700
Oslo 1997. Tano Aschehoug. 8vo. 136 s. Litt illustrert med tabellar og diagram. Limhefta. Blå og raud med to mørke illustrasjonar på det raude feltet. Kvit ryggtittel. Prislapp på baksida. Litt lagringsslitasje på fram- og baksida. Pen. Frå redaktørens føreord: Boka er eit ledd i Norges Forskningsråds arbeid med å formidle forsking om kontroversielle innvandringsspørsmål. Forfattarar: Ottar Brox, Inger-Lise Lien, Ragnar Næss, Frøydis Eidheim, Asle Høgmo, Henrik Lunde ogTore Bjørgo. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 600057
Oslo 1969. Pax. Liten 8vo. 148 (+ 1) s. Hefta. Lilla rygg med kvit tekst. I god stand. 1. utgåve. Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 905953
Oslo 1992. Aschehoug. Stor 8vo. 746 (+1) s. Rikt ill. Originalbind. Grå rygg med lys tekst i svart felt. Noko lagringsslitasje, men eit solid bind. Dette annet bind av Quislings biografi tar opp tråden der første bind slapp, ved krigsutbruddet i 1939, og fører fortellingen fram til muren på Akershus i oktober 1945 Bokmål Andre verdskrigen http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905185.jpg 11/12/2022 200 1 905188 Mykle, Agnar Sangen om den røde rubin. Roman Oslo 1956. Gyldendal. Stor 8vo. 329 (+ 1) s. Originalbind. Besj sjirtingrygg med gyllen tekst i brune felt. Noko småslitasje og smuss. Eit solid bind Bokmål Romanar http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905188.jpg 11/12/2022 1000 1 905189 Lorentzen, Olaf. Thor B. Kielland A/S Egersunds Fayancefabriks Co. 1847 - 1947 Stavanger 1947. Egersunds Fayancefabriks direksjon. Liten 4to. 149 (+ 1) s. Ill. Originalbind. Mørk rygg med sølvgrå tekst. Rogaland Bokmål Kulturhistorie http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905189.jpg 11/12/2022 1000 1 905190 Håkon Gullvåg Speil for tidens ansikt. Gullvåg - portretter 1979 - 2009. Harald Stanghelle (red.) Oslo 2009. Labyrinth Press. 4to. 184 s. Gjennomill. Originalbind med smussomslag. Mørkeblå rygg med lys tekst. Pen Bidrag frå Øivind Storm Bjerke, Gudleiv Forr, Jan Kjærstad, Lars Saabye Christensen, Erik Fosnes Hansen, Daniel Johansen, Jan E. Hansen, John O. Egeland, Janike Sverdrup Ugelstad Bokmål Kunst http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905190.jpg 11/12/2022 350 1 905191 Syéd, Grethe Fatima Olav Duun. Kunsten, døden og kjærlighetens dikter Oslo 2015. Vidarforlaget. Stor 8vo. 384 s. Originalbind med smussomslag. Mørk rygg med kvit, oransje og grøn tekst. Nær som ny Bokmål Forfattarskap http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905191.jpg 11/12/2022 250 1 905192 Skeie, Eyvind Jon Lilletun. Folkelig og frodig Bergen 2008. Vigmostad & Bjørke. 8vo. 369 (+ 1) s. Ill. Originalbind med smussomslag. Besj rygg med svart og kvit tekst. Pen Bokmål Biografiar/memoarar http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905192.jpg 11/12/2022 200 1 905195 Spaans, Ronny Kjøpesenterlandet. Planlaus norsk stadutvikling Oslo 2017. Dreyer Brei 8vo. 197 s. Mange fargeill. Originalbind. Smussomslag. Kvit rygg m. gulgrøn/svart tekst. Pen Nynorsk Arkitektur http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905195.jpg 11/12/2022 250 1 905196 Martens, Johan - Ditlef Norske boliger Oslo 1993. Norsk Arkitekturforlag 4to. 148 s. Rikt ill. i fargar. Originalbind. Smussomslag m. litt slitasje. Svart rygg m. kvit tekst. Boka pen Bokmål Arkitektur http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905196.jpg 11/12/2022 250 1 905197 Johansen, Øystein Kock Stein. Maktens symbol Lillevannseter 2001. Veidekke. 4to. 160 s. Mange fargeill. Originalbind. Smussomslag. Svart rygg m. kvit/grå tekst. Namnetrekk. Pen Bokmål Arkitektur http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905197.jpg 11/12/2022 225 1 905198 Kaldager, Christian R Akershus. Middelalderborg, renessanseslott og festning Oslo 1979. Cappelen. Stor 8vo. 125 s. Ill. Originalbind med smussomslag. Svart rygg med kvit tekst. Namnetrekk. Slitt smussomslag, boka i god stand Bokmål Arkitektur http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905198.jpg 11/12/2022 120 1 905199 Doxiadis, Dr. C. A Dynapolis. Byen for fremtiden. Foredrag i Oslo Arkitektforening, den 3. mars 1960 Athen 1960. Doxiadis Associates. 4to. 77 s. Ill. Hefta. Grå rygg u. tekst. I god stand Constantinos Apostolou Doxiadis (1913 - 1975) var ein gresk arkitekt og byplanleggar Bokmål Arkitektur http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905199.jpg 11/12/2022 200 1 905200 Kvalbein, Astrid I og med musikken. Leif Ove Andsnes Oslo 2005. Samlaget. Brei 8vo. 207 s. Mange ill., delvis i fargar. Originalbind. Svart rygg m. grå/gråblå tekst. Pen Nynorsk Musikk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905200.jpg 11/12/2022 200 1 905201 Craker, Chris Bli kjent med klassisk musikk. Fra De fire årstider til Pavarotti Oslo 1993. Cappelen. Stor 8vo. 150 (+ 1) s. Kartonasjebind. Blå rygg med kvit og gul tekst. Pen CD ligg ved Bokmål Musikk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905201.jpg 11/12/2022 200 1 905203 Skaadel, Jardar og Sven Erik Skarsbø Norske kongar og regentar. Frå Harald Hårfagre til Harald 5 Oslo 1998. Andre utgåva. Det Norske Samlaget. 8vo. 127 (+1) s. Illustrert med svart/kvit - bilete og - teikningar og vignettar i raudt. Originalt blått pappbind med gullfarga dekor og ryggtittel. I god stand Nynorsk Royalisme http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905203.jpg 11/12/2022 200 1 905204 Lessig, Lawrence Fri kultur. Hvordan store medieaktører bruker teknologi og rettsvesenet til å begrense kulturen og kontrollere kreativiteten. Lawrence Lessig Oslo 2015. Petter Reinholdtsen og frivillige. 8vo. 253 (+3 blanke) s. Illustrert med figurar og tabellar. Hefta. Kvit og svart omslag med svart ryggtittel. Mest som ny Bokmål Essay/filosofi http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905204.jpg 11/12/2022 150 2 905205 Lundstøl, Sigrun Riedel Norge og Norden. Fagredaktør: Per Øyvind Heradstveit Oslo 1993. Faktum Orfeus Forlag. 4to. 128 s. Rikt illustrert i fargar. Blåaktig kartonasjebind med svart ryggtittel. Pen Faktaserien 4 Bokmål Verda http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905205.jpg 11/12/2022 120 1 905206 Maal og Minne. Norske Studier 1940 - 41 Utgitt av Bymaalslaget ved Magnus Olsen Oslo 1940 - 41. Bymaals - lagets Forlag. Stor 8vo. 148 + 154 s. Nokre teikningar. Burgunder granitolbind med gullfarga ryggtittlar. Solid og pent bind Innneheld m.a. Litt norsk folkemedisin av Arnold Nordahl. Sandholmane av Håkon Hamre. Fimreite av G. F. Heiberg. Kong Atles eder - av Anne Holtsmark. Kjering - i stadnamn på sjøen av Per Hovda. Eilert Sundt, språksaken og bygdemålene av Helge Refsum. Gammelt om tenner av I. Reichborn - Christiansen. Nokre elvenamn av Gustav Indrebø. Sjargong, forbryterspråk og rommani av Øyvin Ribskog. Språk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905206.jpg 11/12/2022 400 1 905207 Maal og Minne. Norske Studier 1944 - 45 Utgitt av Bymaalslaget ved Magnus Olsen Oslo 1944 - 45. Bymaals - lagets Forlag. Stor 8vo. 240 + 154 s. Nokre teikningar og to innfesta utbrettskartkart. Burgunder granitolbind med gullfarga ryggtittlar. Solid og pent bind Stadnamn på sjøen i Austre - Ryfylke av Per Hovda. Gandfluge og gandfugl av Nils Lid. Tabunavn i finsk folketro av Reidar Th. Christiansen. Tatermål i Norge av Hege Refsum. Tapte gardnamn og nedlagde gardar på Snåsa av Gunnar Skavlan Språk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905207.jpg 11/12/2022 500 1 905208 Grepstad, Ottar Språksansen. Kalender om all verdas språk Oslo 2013. Samlaget. 8vo. 403 s. Originalt ryggtekstilbind. Raud rygg med sølvfarga ryggtittel. Namn og merknad på forsatsen, elles i god stand Nynorsk Språk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905208.jpg 11/12/2022 400 1 905209 Moe, Karin Kyka. Kriminell roman for ei stemma og kor/kai. - Niklas Eggers aborterte skrifter Oslo 2012. Samlaget. 8vo. 101, 70 s. Hefta. Omslag med svart rygg med gul tittel. I god stand Nynorsk Romanar http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905209.jpg 11/12/2022 300 1 905210 Åmås, Knut Olav Dette er Norge. 100 kommentarer og samtaler Oslo 2018. Dreyer Forlag. Stor 8vo. 394 s. Hefta mjukbind. Illustrert omslag. Raud rygg med kvit titte. Notat/helsing på smusstittelbladet, elle pen Bokmål Essay/filosofi http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905210.jpg 11/12/2022 200 1 905212 Aakjær, Jeppe Esper Tækki. En Sallingbo - Empe Kjøbenhavn 1913. Gyldendalske Boghandel. 8vo. 59 (+4) s. Hefta. Lyst omslag med svart ryggtittel. Nokre feittmerker på omslaget framme og på dei par første sidene. Det er skrive ein bokstav på omslaget framme. Elles eit delvis uoppskore eksemplar i grei stand Dansk Lyrikk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905212.jpg 11/12/2022 100 1 905213 Farell, Nathaniel Nykommar. Gjendikta av Martin Ingebrigtsen. Oslo 2018. Samlaget. 8vo. 69 s. Hefta. Brunt omslag. Kvit rygg med brun skrift. I god stand Nynorsk Lyrikk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905213.jpg 11/12/2022 150 1 905215 Nordli, Åsne Valland Mine minste. Om gatefolk frå Romania og eit forsøk på å hjelpe Oslo 2017. Samlaget. 8vo. 179 s. Originalbind. Brunsvart smussomslag med kvit ryggtittel. Mest som ny Om fattigfolk frå Romania og eit forsøk på å gjere ein forskjell. Dei sit i gatene, står utanfor matbutikken og møter deg med ein skramlande kopp og ei bønn om hjelp. Tiggarar frå Romania blir karakteriserte som kjeltringar, bandittar og menneskehandlarar. Ukvemsorda om denne gruppa har hagla på nettet og i avisspaltene. Åsne Valland Nordli flytta som ung nybakt mor til hamnebyen Constanta i Romania. Med trua på at det er mogleg å gjere ein forskjell, blei familien buande der i fem år Nynorsk Sosiologi http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905215.jpg 11/12/2022 180 1 905216 Grimsrud, Beate En dåre fri. Roman Oslo 2010. 1. utg. Cappelen Damm. 8vo. 510 s. Originalbind. Brunleg smussomslag med lys ryggtittel. Mest som ny Bokmål Romanar http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905216.jpg 11/12/2022 200 1 905217 Dyrvik, Ståle Året 1814 Oslo 2005. Samlaget. 8vo. 127 s. Hefta. Grått og blått omslag. Svart rygg med kvit ryggtittel. Namnetrekk. I god stand Nynorsk Norsk/nordisk historie http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905217.jpg 11/12/2022 150 1 905218 Ravatn, Agnes Operasjon sjølvdisiplin Oslo 2014. 1. utg. 107 s. Samlaget. 8vo. 127 s. Hefta. Grått og blått omslag. Svart rygg med kvit ryggtittel. Namnetrekk. Mest som ny Sjølvhjelpsboka for deg som hatar sjølvhjelpsbøker! Nynorsk Varia http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905218.jpg 11/12/2022 160 1 905219 Jensen, Eva Teori nok for eit kort liv. Roman - roman Oslo 1987. Det Norske Samlaget. 8vo. 104 s. Originalt lytst pappbind med svart ryggtittel. Ørlite smuss u ryggen, elles pen Nynorsk Romanar http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905219.jpg 11/12/2022 250 1 905220 Lindstrøm, Merethe Natthjem. Roman Oslo 2002. Aschehoug. 8vo. 239 (+1) s. Originalbind. Gråleg smussomslag, lilla rygg med kvit og svart ryggtekst. Ørlita rift i smussomslaget er teipa frå innsida, elles mest som ny Bokmål Romanar http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905220.jpg 11/12/2022 200 1 905222 Grøndahl, Jens Christian Virginia. En fortælling Danmark 2000. Rosinante. 8vo. 100 s. Hefta. Grått omslag med svart og raud ryggtittel. Mest som ny Dansk Romanar http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905222.jpg 11/12/2022 150 1 905224 Eiksund, Hjalmar og Jan Olav Fretland (red.) Nye røyster i nynorskforskinga Oslo 2015. Samlaget. Stor 8vo. 218 s. Tabellar. Diagram. Hefta. Kvitt og blått omslag med blå og raud ryggtittel. Mest som ny Nynorsk språk - nynorsk - språk - språksosiologi - språksamfunn - norsk - språkpolitikk - språkplanlegging - språknormering - rettskriving Nynorsk Språk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905224.jpg 11/12/2022 225 1 905228 Røde Fane Nr. 2, 1978 Tidsskrift for kommunistisk teori og debatt Oslo 1978. AKP (m - l). 8vo. 112 s. Hefta. Illustrert omslag. Lilla rygg med svart ryggskrift. Pen Periodika. Tema: Prostitusjon. Elles artiklar om NKP/2.verdskrigen. Johanna Schwartz: Vattnet i Kampuchea - en diktvisit Essay/filosofi http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905228.jpg 11/12/2022 125 1 905229 Urheim, Oddmund Nokra visùr. Utgjevene av Ingv. Dales Bokhandel, Lofthus Bergen 1951. Prenta i Boktrykk L.L. 8vo. 83 s. Hefta. Lysebrunt omslag uran ryggtittel. Jolehelsing (1965) på smusstittelbladet. I god stand Nynorsk Lyrikk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905229.jpg 11/12/2022 200 1 905230 Førde, Einar Frank Rossavik: Stikk i strid. Ein biografi om Einar Førde Oslo 2007. Spartacus. 8vo. 273 (+1) s. Biletplansjar. Originalbind. Smussomslag med portrettfoto. Svart rygg med kvit og raud tittel. Mest som ny Nynorsk Biografiar/memoarar http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905230.jpg 11/12/2022 190 1 905231 Sunde, Ole Robert Penelope er syk. Roman Oslo 2017. 2. oppl. Gyldendal. 8vo. 206 (+2) s. Originalbind. Raudleg smussomslag. Svart rygg med kvit tittel. Pen P2 - lyttarane sin romanpris Bokmål Romanar http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905231.jpg 11/12/2022 160 1 905232 Hoem, Edvard Slåttekar i himmelen. Roman Oslo 2015. 2. oppl. Oktober. 351 (+9) s. Hefta mjukbind. Brunaktig omslag. Brun rygg med kvit ryggtittel. I god stand Nynorsk Romanar http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905232.jpg 11/12/2022 150 1 905239 Vesaas, Øystein Rosemaaling i Telemark I - III Oslo 1954 - 57. 4to. 287+186 + 220 s. Rikt illustrert. Originale skinnryggbind med overtrekk i raudt stoff. Eit godt og velhalde sett Nynorsk Telemark http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905239.jpg 11/12/2022 2500 1 905240 Vesaas, Øystein Rosemaaling i Telemark Oslo 1986. Faksimileutgåve ved Lokalhistorisk Forlag. Utgitt av Riksantikvariatet, Mittet & Co. A/S, Oslo 1954. 4to. Gjennomillustrert. Originalbind med smussomslag. Nytt sett i originalembalasje Nynorsk Telemark http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905240.jpg 11/12/2022 1250 1 905241 Fischer, Gerhard Domkirken i Trondheim. Kirkebygget i Middlealderen I - II Oslo MCMKXV (1965) Forlaget Land og Kirke. 4to. 707 s. + plansjar I - XXVII. Rikt illustrerte. Originalbind i raud tekstil. Litt solbleika ryggar, elles eit pent sett Nidaros erkebispestol og bispesete 1153 - 1953 Bokmål Trøndelag http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905241.jpg 11/12/2022 450 1 905243 Norske skulefolk Redaktør: Karl Bakke. I - II Stavanger 1952. Dreyer Forlag. Stor 8vo. 1453 s. Fortl .paginering. Portrettfoto av dei fleste lærarane. Originale raude stoffbind, ørlite kantslitasje, elles eit solid og godt sett Personalia. Biografiar. Portrett Nynorsk Norsk/nordisk historie http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905243.jpg 11/12/2022 500 1 905244 Wergeland, Henrik Leiv Amundsen: Brev til Henrik Wergeland 1827 - 1845. Med supplement til Wergelands samlede skrifter ved didrik Arup Seip og Leiv Amunden Oslo 1956. Cappelen. Stor 8vo. 480 s. Hefta. Lyst omslag med raud ryggtekst. I god stand Bokmål Forfattarskap http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905244.jpg 11/12/2022 225 1 905245 Skard, Sigmund Lang vår. Dikt Oslo 1946. Gyldendal. 8vo. 161 (+3) s. Hefta. Lyst omslag med svart ryggtittel. Pen Nynorsk Lyrikk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905245.jpg 11/12/2022 150 1 905246 Havrevold, Erling Himmelstormere Oslo 1947. Gyldendal. 8vo. 90 (+2) s. Hefta. Lyst omslag med svart ryggtittel. Ørlite smuss på omslaget, elles i god stand Bokmål Lyrikk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905246.jpg 11/12/2022 125 1 905247 Sverdrup, Harald Slips i tretoppen. Barndomserindringer Oslo 1989. Aschehoug. Stor 8vo. 220 s. Originalt grønleg kartonasjebind med kvit ryggskrift. Namnetrekk, elles pen. Aschehoug Maxi - Bok Bokmål Forfattarskap http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905247.jpg 11/12/2022 150 3 905248 Blix, Ragnvald (Blix, Ragnvald): Blix. En kavalkade gjennom 50 år. Utg. til Ragnvald Blix' 70 års dag 12. september 1952. Hovedredaktør Sigurd Hoel Oslo 1952. Dreyer Forlag. Liten 4to. 177 s. Gjennomillustrert med teikningar. Originalt stoffbind. Lyst smussomslag med svart ryggtekst. I god stand Avisteikningar Bokmål Kunst http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905248.jpg 11/12/2022 250 1 905250 Vaa, Dyre Arne Vinje: Dyre Vaa. Ein kunstnarbiografi Oslo 1977. Det Norske Samlaget. Liten 4to. 203 s. Rikt illustrert. Originalbind. Blåleg smussomslag med gul ryggtittel. I god stand Kunst. Telemark. Bilethoggar Nynorsk Kunst http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905250.jpg 11/12/2022 225 1 905252 Lademanns Myteleksikon Af Kristian Kristiansen. Illustreret af Chr. Würgler Hansen København 1990. Lademann. 4to. 125 (+3) s. Illustrert. Brunleg kartonasjebind med kvit og gul ryggtittel. I god stand Dansk Varia http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905252.jpg 11/12/2022 150 1 905253 Bruaset Oddgeir Folket langs Storfjorden Oslo 1991. Samlaget. 4to. 144 s. Rikt illustrert med foto av Per Eide. Originalbind. Gråleg smussomslag med mørkeblå ryggtittel. Forlagstempel. Pen Nynorsk Møre og Romsdal http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905253.jpg 11/12/2022 200 1 905254 Gjelsvik, Erling T Vi som bor i Vestbo. En roman om et sosialt boligbyggelag Bergen 1996. Stor 8vo. 105 s. Illustrert med teikningar og foto av husa. Grønt kartonasjebind med kvit ryggtekst. I god stand Vestbo 1946 - 1996. Hordaland. Kulturhistorie Bokmål Arkitektur http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905254.jpg 11/12/2022 130 1 905255 Ljones, Torbjørn Ulvik kyrkja. Eit attersyn Voss 1959. Ulvik sokneråd. 8vo. 128 s. Illustrert med foto. Lys beige tekstilbind med gullfarga ryggtittel. Pen Utgjeve av Ulvik sokneråd i høve kyrkjejubileet 1959 Nynorsk Hordaland http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905255.jpg 11/12/2022 225 1 905260 Hellerud Synnøve Veinan Siste nytt fra vestfronten. En reise i sporene etter første verdenskrig Oslo 2014. Spartacus. 8vo. 255 s. Kart på forsatsane. Originalbind. Brunleg smussomslag med svart ryggtittel. Mest som ny Bokmål Første verdskrigen http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905260.jpg 11/12/2022 225 1 905262 Galtung, Johan Environment, development and military activity. Towards alternative security doctrines Oslo 1982. Universitetsforlaget. 8vo. 142 s. Hefta. Grønblått omslag med svart ryggtittel. Nokre bruksspor, ein god del understrekingar med blyant, elles i grei stand Engelsk Forsvar http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905262.jpg 11/12/2022 125 1 905263 Muri, Beate Oslo - byen slik den var Oslo 2005. . 2. oppl. Schibsted 4to. 171 s. Rikt illustrert. Originalbind. Fleirfarga smussomslag med kvit ryggtekst. Mest som ny Arkitektur. Kulturhistorie Bokmål Oslo/Akershus http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905263.jpg 11/12/2022 250 1 905265 Shea, Terri Selbuvotten. Vakre mønster frå ein norsk strikketradisjon. Omsett frå engelsk av Annemor Sundbø Oslo 2017. 2. utg. Samlaget. Stor 8vo. Kvadratformat. 161 s. Rikt illustrert. Hefta. Lyst omslag. Brun rygg med kvit og svarst ryggtittel. Mest som ny Strikking. Mønster Nynorsk Hobby http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905265.jpg 11/12/2022 190 1 905266 Fevang, Tove Strikk til barnehagebarn Oslo 2015. Samlaget. Kvadratformat. 8vo. 111 s. Rikt illustrert i fargar. Grønleg kartonasjebind. Lilla rygg med kvit skrift. Mest som ny Nynorsk Hobby http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905266.jpg 11/12/2022 200 1 905267 Parramón, José M. og Huillermo Fresquet Mal akvarell. Oversatt av Inger Godske Oslo 1991. Aschehoug. Liten 4to. 112 s. Rikt illustrert. Gråleg pappbind med svart ryggtittel. Pen Originaltittel: Cómo pintar a la acuarela Bokmål Hobby http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905267.jpg 11/12/2022 175 1 905268 Hauge, Liss Unny Sjøli, Turid Hea Svebakken Plastposeboka. Norske bereposar 1963 - 2000 Oslo 2001. Det Norske Samlaget. Stor 8vo. Kvadratformat 159 s. Rikt ill. i fargar. Hefta. Lyst omslag med illustrasjon. Oransje, svart og blå skrift på kvit rygg. Pen Den originale plastposen med forlaget sin logo ligg ved. Kultbok - samleobjekt Nynorsk Kulturhistorie http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905268.jpg 11/12/2022 300 3 905269 Veiteberg, Jorunn. Einar Økland Reklamebildet. Norske annonsar og plakatar frå århundreskiftet til i dag Oslo 1986. Det Norske Samlaget. 4to. 160 s. Mange ill., mest i fargar. Originalbind. Svart smussomslag ned raud og svart ryggtekst i gult felt. Lita rift i smussomslaget er teipa frå innsida, elles er boka pen Nynorsk Kulturhistorie http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905269.jpg 11/12/2022 200 3 905270 Longos Daphnis og Chloe. Oversatt av Trygve Width. Illustrert av Guy Krohg. Oslo 1950. Bladkompaniet. 4to. 122 (+1) s. Illustrert. Raudleg dekorert tekstilbind med svart ryggtittel. Namnetrekk. Ei aning falma i ryggen, elles pen Kunst. Den klassiske greske kjærleiksromanen i norsk omsetjing Bokmål Eros http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905270.jpg 11/12/2022 250 1 905271 Sandvig, Anders I praksis og på samlerferd Oslo 1943. Johan Grundt Tanum. Liten 4to. 189 s. Illustrert. Originalt raudt pappbind med svart tekstilrygg. Litt kantslitasje og nokre gulplettar, elles i god stand Tannlegen på Lillehammer som etablerte samlinga på Maihaugen Bokmål Biografiar/memoarar http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905271.jpg 11/12/2022 150 1 905274 Dahl, Willy Dødens fortellere. Den norske kriminal - og spenningslitteraturens historie Bergen, 1993. Eide forlag, utgitt i samarbeid med ANNA Forlag. 4to. 235 s. Illustrert. Originalt svart kartonasjebind. Med kvit or og raud ryggtittel. Namnetrekk på forsatsen. Pen Bokmål Litteratur http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905274.jpg 11/12/2022 275 1 905276 Gudheim, Helge Interiør frå Valdres Oslo 2002. Samlaget. Liten 4to. 142 s. Rikt ill. i fargar. Originalbind. Grønt og raudt smussomslag med kvit ryggtekst. Pen Oppland. Kulturhistorie Nynorsk Arkitektur http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905276.jpg 11/12/2022 200 3 905277 Årbok for Telemark 1992 38. årgangen. Dag Aanderaa (Skriftstyrar) Seljord 1992. Utgjeven av Stiftinga Årbok for Telemark oppretta av Telemark Mållag. 8vo. 127 s. Illustrert med foto, teikningar og faksimilar. Originalt illustrert lysegrønt pappbind. Med svart ryggskrift. Mest som ny Åse Røynstrand: Då kantor Lars Roverud møtte M. B. Landstad og Olea Crøger på veg til salmodikon - kurs. Draumkvedet på Ripilen. Falkefanging på Møsstrondi. Anne Lillegård. Asbjørn Bakken. Jens Terje Tennfjord - Sputnik. Arne Flatin - Rallaren Nynorsk Telemark http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905277.jpg 11/12/2022 140 5 905278 Årbok for Telemark 2000 46. årgangen. Skriftstyrar Anfinn Bernaas Notodden 2000. Stiftinga Årbok for Telemark oppretta av Telemark Mållag. 8vo. 275 s. Illustrert med foto, teikningar og faksimilar. Annonsar. Hefta. Lys lilla omslag med svart ryggskrift. Nær som ny Med register 1955 - 2000. Av innhaldet: I fara etter Telemarkens linjebataljon - glimt frå militærlivet rundt 1906. Frå leseselskap til folkebibliotek i Tokke. Språklege drag i sudaustluten av Telemark Nynorsk Telemark http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905278.jpg 11/12/2022 150 1 905281 Olsen, Bjørn Gunnar Ved skjulestedet. Erindringer om det vakre Oslo 1975. Aschehoug. Liten 8vo. 183 s. Hefta. Lyst omslag med svart ryggtittel. Pen Fontene - bok Bokmål Romanar http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905281.jpg 11/12/2022 200 1 905283 Steinset, Åge, og Jo Kleven Språk og identitet Oslo 1975. Samlaget. Liten 8vo. 128 s. Hefta. Blåleg omslag med kvit ryggskrift. Namnetrekk. I god stand Orion debatt Nynorsk Språk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905283.jpg 11/12/2022 125 2 905284 Sivle, Per Sivle frå Voss. Redigert av Bjarte Birkeland Oslo 1974. Samlaget. Liten 8vo.154 (1 + 1) s. + bokliste. Lilla og oransje omslag, kvit rygg med svart ryggskrift, ørlite solfalma, elles i god stand Orion - bøkene Nynorsk Forfattarskap http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905284.jpg 11/12/2022 150 2 905288 Krohg, Christian Kunstnere. Tegninger med Text af Christian Krohg 2. Serie Kristiania [1892]. H. Abels Kunstforlag. Morten Johansens Bogtrykkeri. Liten 4to. 57 s. Hefta. Gråleg typografisk omslag utan ryggtekst. Omslaget er slite, nokre eseløyre på dei første sidene, elles er materien er god Portrett av: Hans Gude - Otto Sinding. - Th. Kittelsen. - Reinholdt Boll. - Edvard Munch. - Andr. Disen. - Jacob Bratland. - Harriet Backer. - Karl Uckermann. - Nils Hansteen. - Axel Ender. - P.N. Arbo Bokmål Kunst http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905288.jpg 11/12/2022 900 1 905291 Risør Risør kommunestyre. Bytinget 1/1-1941- 7/5-1945. Midl. Koimmunestyre 8/5-15/8-1945. Bystyret 15/8-1945 - 31.12.1947 Risør 1947. Utgitt av Risør kommune. Aust Agder Blads trykkeri. 4to. Alt samla og bunde inn i brunt ryggsjirtingbind med grå overtrekk Medbundne budsjetta for Risør bykasse og Risør havnekasse. Risør kommunekasses driftsbudsjett. Samlet av bysekretær Bj. Jensen Bokmål Agder http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905291.jpg 11/12/2022 300 1 905292 Formandsskapbsforhandlinger og Representantbeslutninger for Aaret 1907 Med Extrakter af Risør Kommunes Regnskaber (Bykassen og Fattigkassens) for Aaret 1906 Risør 1909. Folketankens Trykkeri. 8vo. 107 + 9 s. Skinnryggbind, Brun rygg utan tekst. Svart granitolovertrekk med gullfarga årstal. I god stand Bokmål Agder http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905292.jpg 11/12/2022 150 1 905293 Formandsskapbsforhandlinger og Representantbeslutninger for aarene 1923, 1924 og 1925 Med Kontrakt mellem Risør Kommune og A. S. Risør Træmassefabriker Oprettet 7-9 mars 1925 Risør 1909. Folketankens Trykkeri. 8vo. 102 + 16 + 80 + 8 s. Svart skinnryggbind utan ryggtekst. Svart granitolovertrekk med gullfarga årstal (1923-25). I god stand Bokmål Agder http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905293.jpg 11/12/2022 200 1 905295 Folkestad, Inge og Torunn Gulliksen (red.) Fra sender til mottaker. Innføring i språkbruksanalyse Oslo 1980. Landslaget for norskundervisning/Cappelen. 8vo. 152 s. Illustrert. Hefta. Grønt omslag med svart ryggtittel. Namnetrekk. I god stand Nynorsk og bokmål Språk http://www.nynorskantikvariat.no/bilde2/905295.jpg 11/12/2022 150 2 905296 Fossestøl, Bernt Noen hovedtrekk i tekstlingvistikken Oslo 1974. Institutt for Nordisk språk og litteratur. 8vo. 83 s. Hefta. Grønt kompendiebind utan ryggtittel. I alminneleg god stand Dedikasjon: Til …. Med hilsen Bernt Fossestøl. Bokmål.
NOK: 125,00  Boknr: 905185
Norge1980. Universitetsforlaget. 12mo. 146 s. Hefta. Grønt og kvitt omslag, svart rygg med kvit ryggtittel. Litt slitt utanpå, i svært god stand elles. Boka kom første gong ut i 1967. bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 517165
Oslo 1973. Aschehoug. Liten 8vo. 139 s. Hefta. Gult omslag, kvit rygg med svart ryggtittel. Boka er mest som ny. bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 511894
Oslo 2008. Samlaget. Stor 8vo. 178 s. Biletplansjar. Originalbind. Grønaktig smussomslag med kvit tekst. Noko slitasje i smussomslaget, elles er boka pen. Nynorsk.
NOK: 130,00  Boknr: 903762
Oslo 1968. Universitetsforlaget. Populærvitenskapelige billigbøker. Liten 8vo. 295 (+1) s. Litt illustrert med tabellar og kart. Limfrest. Oransje og blå med kvit ryggtittel. Lesestriper i ryggen og slitasje på fram- og baksida. Nokre av forfattarane: Helge Solli, Tormod Hermansen, Hallstein Myklebost, Ottar Brox, Erik Brofoss, Paul Olav Berg, Arne Finstad, Trond Dancke, Aasmund Stokke, Knut Hamsun, Piet Hein, Vilhelm Aubert og Leif J. Wilhelmsen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 527613
Bergen 1986. Norsk Bokreidingslag. 8vo. 134 s. Smussomslag med fargerikt omslag teikna av Ottar Wiik. Lyseblå rygg med svart tekst. Nynorsk.
NOK: 130,00  Boknr: 600085
Oslo 1981. Norges Unge Venstre. 4to. 60 s. Stifta. Brunt omslag. Av innhaldet: 70-åran, av Ketil Stokkan. Diktinga parnasset gløymde, av Ola Jonsmoen. Ein odyssé gjennom språkets mogligheiter, av Ottar Grepstad. Båe målføre.
NOK: 120,00  Boknr: 325867
Randaberg 1997. Randaberg kommune. Stor 8vo. 110 (+2 blanke) s. Illustrert med bilete i svart/kvitt og fargar, teikningar, kart og faksimilar. Originalt heilsjirtingbind. Smussomslag. Lys beige øvst og gul illustrasjon nedst på ryggen. Rosa ryggtittel. Pen. Forfattarar: Birger Lindanger, Gøthe Gøthesen, Katarine Bergrem, Ulf Hjardar, Kjell Otto Hansen, Ivar Runde, Jo van der Eynden, Kari Øvsthus og Jone Ottar Erdal. Inneheld stoff om alt frå familieliv på Færder fyr, kvinner på fyret, Lindesnes fyr og spørsmål om freding av fyrstasjonar. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 526828
Oslo 1997. Samlaget. Stor 8vo. 277 s. Originalbind. Smussomslag m. litt slitasje. Kvit rygg m. svart tekst. Stempel. Produksjonsfeil, sprekk i indre fals framme, elles i god stand. Berge Furre 60 år. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 98303
Oslo 1997. Samlaget. Stor 8vo. 277 s. Originalbind. Smussomslag. Kvit rygg m. svart tekst. Pen. Berge Furre 60 år. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 80630
Oslo 2008. Samlaget. 8vo. 178 s. Biletplansjar. Originalbind. Grønaktig smussomslag med kvit tekst. Nær som ny. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 98938
Oslo 1987. Den norske Bokklubben. 8vo. 318 (+2 blanke) s. Illustrert med svart/kvit-bilete og skisser. Originalbind. Smussomslag. Illustrert rygg i fargane rosa, gult, brunt, svart og litt lilla. Kvit og grå ryggtittel øvst. Generelt sett ørlite gulna, men pen. Månedens Bok nr. BK13356. Juli 1987. Ei bok som fortel den utrulege historia om kvinneorkesteret i Auschwitz-Birkenau under andre verdskrigen. Fania Fénelon var halvt jøde, og var ei av dei som blei teken opp i orkesteret. Det gav eit håp om overleving, og ho var blant dei heldige. Ei usminka historie. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 550048
Bergen 1983. 8vo. 232 s. Hefta. Originalt omslag. Svart rygg utan ryggtittel. Lengre helsing frå forfattaren på tittelsida. Pen. Hovedoppgåve Nordisk Institutt. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 325711
Oslo 2001. Dag og Tid. Tabloidavis. 32 s. Illustrert, Portrett av Hulda Garborg teikna av Steffen Kverneland. Lysingar. Som ny. Diktaravis. Artiklar av Sveinung Time, Gunnar Foss, Johanne Landsverk, Ine Westlye Fintland, Gudleiv Bø, Jostein Nerbøvik, Audun Skjervøy, Johan Brox, Hulda Garborg, Ottar Fyllingsnes, Tove Ellefsen, Jan Inge Sørbø, Arne Dag Østigaard, Rasmus Steinsvik, Gudmund Skjeldal,. Nynorsk.
NOK: 50,00  Boknr: 343972
Granvin 1977. Granvin Mållag. Stor 4to. 12 s. Omslagsteikning av Lars Djuve: Ungdomshuset Sjøtun i Folkedal. Illustrert. Lysingar. Stifta hefte. I god stand. Dette var det siste nummeret som kom ut, då redaktøren flytte frå bygda. Botolv Helleland: Om innsamling av stadnamn. Ottar Wiik: "Ei visa frå omnskroken". Olav H. Hauge: "Skuleplassen" med teikning av Taral. Mange lokale lysingar. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 98504
Granvin 1977. Granvin Mållag. Stor 4to. 12 s. Illustrert. Lysingar. Stifta hefte. I god stand. Omslagsteikning av Lars Djuve: Ungdomshuste Sjøtun i Folkedal. Botolv Helleland: Om innsamling av stadnamn.Ottar Wiik: "Ei visa drå omnskroken". Olav H. Hauge: "Skuleplassen" med teikning av Taral. Mange lokale lysingar. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 345371
Volda, Juli 2022. Grepstad skriveri. Stor 8vo. 790 s. Ill. Hefta. Lyst omslag. Forlagsny. Bokhistorier er eit essayistisk og leksikalsk overflodshorn om bøker, forlag og forfattarar. Illustrerte forteljingar om skilsetjande bøker frå 1900-talet. Manntal over dei som har skrive skjønnlitterære bøker på nynorsk eller dialekt frå og med Henrik Wergeland. Forteljinga om fleire hundre utklippsbøker som nynorske aviser og blad publiserte fram mot 1940. Ei lita allkunnebok om 45 forlag som gjennom 150 år endra Noreg. Ei rekkje forlagsbibliografiar som aldri før har vore laga. Mellom dei lange linjene i nynorsk skriftkultur er det god plass til minnerike hendingar og ukjende historier om folk som visste kva dei ville. Heile opplaget blir nummerert og signert av forfattaren. Nynorsk.
NOK: 790,00  Boknr: 905606
Volda, Juli 2022. Grepstad skriveri. Stor 8vo. 790 s. Ill. Hefta. Lyst omslag. Forlagsny. Bokhistorier er eit essayistisk og leksikalsk overflodshorn om bøker, forlag og forfattarar. Illustrerte forteljingar om skilsetjande bøker frå 1900-talet. Manntal over dei som har skrive skjønnlitterære bøker på nynorsk eller dialekt frå og med Henrik Wergeland. Forteljinga om fleire hundre utklippsbøker som nynorske aviser og blad publiserte fram mot 1940. Ei lita allkunnebok om 45 forlag som gjennom 150 år endra Noreg. Ei rekkje forlagsbibliografiar som aldri før har vore laga. Mellom dei lange linjene i nynorsk skriftkultur er det god plass til minnerike hendingar og ukjende historier om folk som visste kva dei ville. Nummerert og signert 85-94. NB! avgrensa opplag!. Nynorsk.
NOK: 790,00  Boknr: 906767
Volda 2022. Grepstad skriveri. Stor 8vo. 790 s. Illustrert. Hefta. Lyst omslag med svart og raudbrunt ryggtittel. Forlagsnytt eksemplar (ikkje signert eller nummerert). NB! Berre nokre få eksemplar til sals. Bokhistorier er eit essayistisk og leksikalsk overflodshorn om bøker, forlag og forfattarar. Illustrerte forteljingar om skilsetjande bøker frå 1900-talet. Manntal over dei som har skrive skjønnlitterære bøker på nynorsk eller dialekt frå og med Henrik Wergeland. Forteljinga om fleire hundre utklippsbøker som nynorske aviser og blad publiserte fram mot 1940. Ei lita allkunnebok om 45 forlag som gjennom 150 år endra Noreg. Ei rekkje forlagsbibliografiar som aldri før har vore laga. Mellom dei lange linjene i nynorsk skriftkultur er det god plass til minnerike hendingar og ukjende historier om folk som visste kva dei ville. Nynorsk.
NOK: 450,00  Boknr: 909490
Volda 2022. Grepstad skriveri. Stor 8vo. 790 s. Illustrert. Hefta. Lyst omslag med svart og raudbrunt ryggtittel. Forlagsnytt eksemplar (ikkje signert eller nummerert). NB! Berre nokre få eksemplar til sals. Bokhistorier er eit essayistisk og leksikalsk overflodshorn om bøker, forlag og forfattarar. Illustrerte forteljingar om skilsetjande bøker frå 1900-talet. Manntal over dei som har skrive skjønnlitterære bøker på nynorsk eller dialekt frå og med Henrik Wergeland. Forteljinga om fleire hundre utklippsbøker som nynorske aviser og blad publiserte fram mot 1940. Ei lita allkunnebok om 45 forlag som gjennom 150 år endra Noreg. Ei rekkje forlagsbibliografiar som aldri før har vore laga. Mellom dei lange linjene i nynorsk skriftkultur er det god plass til minnerike hendingar og ukjende historier om folk som visste kva dei ville. Nynorsk.
NOK: 450,00  Boknr: 910755
Oslo 2022. Samlaget. 8vo. 369 s. Originalbind. Lyst smussomslag med svart og raud ryggtekst. Forlagsstjerne i botnsnitet, elles mest som ny. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 906415
Oslo 2002. Samlaget. 8vo. 576 s. Originalbind. Smussomslag. Blå rygg m. kvit tekst i mørkt felt. Mange ill. Helsing. Noko smuss på omslaget, elles pen. Dedikasjon: "Til… med takk for at du er så lett å be! Ivar Aasen-tunet, 28.3.2002 Ottar". Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 86162
Oslo 2013. Samlaget. 8vo. 375. Namneregister. Raudt ryggtekstilbind med sølvfarga ryggtittel. Nær som ny. Nynorsk.
NOK: 230,00  Boknr: 99151
Oslo 1987. Cappelen. Stor 8vo. 589 s. Grønt smussomslag med rosa rygg. Kvit ryggtittel i svart felt. Pen.
NOK: 240,00  Boknr: 903397
Oslo 1998. Norsk Forum. 4to. 377 s. Hefta m. originalt omslag. Blå rygg m. svart tekst. Namnetrekk. Litt slitasje. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 81840
Volda 2021. Grepstad skriveri. Stor 8vo. 243 s. Hefta Illustrert lyst omslag med blå ryggtittel. Ny frå forlaget!. Boka viser kva partia meiner om språkpolitikk dei neste fire åra og dokumenterer korleis partia har skifta meining over tid. Nynorsk.
NOK: 349,00  Boknr: 900662