Rapportskriving. Rettledning i utarbeidelse av skriftlige rapporter
Rapportskriving. Rettledning i utarbeidelse av skriftlige rapporter

Oslo 1971. Universitetsforlaget. 8vo. 54 s. Hefta. Svart skrift på rosa rygg. Pent brukt. Bokmål.
#Ped