Folkehøgskolen i Norge. De 83 norske folkehøgskolene
Folkehøgskolen i Norge. De 83 norske folkehøgskolene

Oslo u. å. Informasjonskontoret for folkehøgskolen. 8vo. 94 s. Hefta. Grøn rygg med svart ryggskrift. Pen. Annonsar og bilete. Bokmål.
#Pedagogikk