Undervisning av elever med utviklingshemming. Supplement til Mønsterplanen 1977
Undervisning av elever med utviklingshemming. Supplement til Mønsterplanen 1977

Oslo - Bergen - Stavanger - Tromsø1977. Grunnskolerådet. Universitetsforlaget AS. 8vo. 302 s. Hefta. Omslag med kvit/gul rygg. Svart skrift. Namnetrekk, elles i god stand. Bokmål.
#Pedagogikk