a) Alt i en sekk. Konsekvensene for skoleverket av nytt inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner b) Grunnskolens timetallsressurs. Veiledning om saksbehandling c) M-85 og kunnskap
a) Alt i en sekk. Konsekvensene for skoleverket av nytt inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner b) Grunnskolens timetallsressurs. Veiledning om saksbehandling c) M-85 og kunnskap

a) Oslo 1985. KUD. 24 s. b) Oslo 1985. Norske Komm. Sentr.forb. 30 s. c) Oslo 1987. Norsk Lærerlag. 18 s. Tre stifta hefte i plastmappe - 8vo. Bokmål.
#Pedagogikk