Dr. art.-graden. Informasjonsbrosjyre for Dr. art.-studiet
Dr. art.-graden. Informasjonsbrosjyre for Dr. art.-studiet

Bergen 1995. Hist.-filos. fak., UiB. 8vo. (33+13) s. Stifta m. originalt omslag. Blågrå rygg. Som ny. Vedlagt: "Vigtige banaliteter", foredrag av Søren Kjørup. (6 A-4 sider). Bokmål.
#Pedagogikk