Oslo 1965. 8vo. 128 s. Hefta med originalt omslag.
NOK: 90,00  Boknr: 10512
Stockholm 1957. 8vo. 136 s. Originalt kartonert ryggsjirtingbind. Omfattane presentasjon av statistikk.
NOK: 150,00  Boknr: 10510
Oslo 1965. 8vo. 128 s. Hefta med originalt omslag. Bruksspor.
NOK: 80,00  Boknr: 10448
Stockholm 1977. 8vo. 38 s. Stifta hefte med originalt gult omslag. Pen.
NOK: 80,00  Boknr: 10447
Oslo (Universitetsforlaget. 2. opplaget). 1981. 8vo. 222 s. Hefta, originalt omslag. I god stand.
NOK: 150,00  Boknr: 10542
Oslo 1973. Forsøksrådet for Skoleverket i samarbeid med NKS-Forlaget. Stor 8vo. 280 s. Limhefta med strukturforsterka originalt illustrert omslag. Namnetrekk på friblad. Merke etter litt «kaffi-søl» på omslaget. Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 10418
København 1981. Berlinske Forlag. 8vo. 229 s. Hefta. Originalt omslag. Namnetrekk på smusstittel. I god stand. Berlinske Leksikon Bibliotek. Dansk.
NOK: 80,00  Boknr: 10514
London 1966. 8vo. 102 s. Originalt raudt heilsjirtingbind. Engelsk.
NOK: 100,00  Boknr: 10428
Stockholm 1983. Liber Förlag. 8vo. 147 s. Hefta med originalt omslag. Pen. Svensk.
NOK: 80,00  Boknr: 10403
Oslo 1972. Lærerstudentenes Forlag. 8vo. 92 (+4) s. Hefta med originalt omslag. Bokmål.
NOK: 75,00  Boknr: 10427
Oslo - Bergen - Tromsø 1980. Grunnskolerådet - Universitetsforlaget. 8vo. 94 s. Limhefta. Originalt omslag. Namnetrekk på smusstittel. Merke etter prislapp på omslaget.
NOK: 80,00  Boknr: 10550
Oslo 1984. Tanum-Norli. 8vo. 90 s. Limhefta. Originalt omslag. Kvit ryggtittel på fiolett botn. Forlagsstempel på tittelside. I god stand.
NOK: 90,00  Boknr: 10549
Oslo 1982. Det Norske Samlaget. Stor 8vo. 127 s. Limhefta med lysegrønt originalt omslag. I god stand. Artiklar av m.a.: Helge Sivertsen, Birgit Brock-Utne, Peder Haug, Åse Gruda Skard, Kari Solheim Reinholdt, Kåre Johnsen, Anne M. Halvorsen, Øivind H. Solheim, Ernst Åge Johnsen, Inge Eidsvåg, Wenche Håland, Sissel Volan.
NOK: 150,00  Boknr: 10532
Oslo 1988. Universitetsforlaget. Stor 8v. 152 s. Limhefta. Originalt illustrert svart, kvit og raudt omslag. Pen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 10421
Oslo u.å. (1973). 8vo. 164 s. Limhefta. Brunt originalt omslag. Små bruksspor.
NOK: 90,00  Boknr: 10491
Oslo 1978. 8vo. 112 s. Limfrest. Originalt illustrert omslag. I god stand. Cappelens Almabøker.
NOK: 100,00  Boknr: 10488
Oslo 1986. Universitetsforlaget. 8vo. 148 s. Limhefta med originalt illustrert omslag. Pen. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 10424
Stavanger - Oslo - Bergen - Tromsø 1984. Universitetsforlaget. 8vo. 105 s. Limhefta. Originalt illustrert omslag. I god stand.
NOK: 100,00  Boknr: 10500
Oslo 1975 (5. opplag). 8vo. 72 s. Limfrest hefte med originalt omslag. Namnetrekk på smusstittel. Bruksspor. Bokmål.
NOK: 75,00  Boknr: 10426
Oslo - Bergen - Tromsø 1971. Universitetsforlaget. Stor 8vo. 115 s. Limfrest. Originalt illustrert omslag. Raud ryggtittel på kvit botn. Namnetrekk på smusstittel.
NOK: 100,00  Boknr: 10530
Lund. 1978. Studentlitteratur. Stor 8vo. 192 s. Limfrest. Originalt illustrert omsalg. Med svart og grøn ryggtittel. Pen.
NOK: 150,00  Boknr: 10438
Oslo 1982. Selskapet for Norsk Skolehistorie / NKS-Forlaget. Stor 8vo. 112 s. Limhefta. Originalt grønt omslag. Pen. Artiklar av m.a.: Hans-Jørgen Dokka, Alfred Oftedal Telhaug, Hallvard Røger, Gunnar Gjone og Frøydis Hertzberg, Arthur Gjermundsen. Portrett av Tønnes Sirevåg.
NOK: 150,00  Boknr: 10443
Oslo - Bergen - Tromsø 1978. Univeritetsforlaget. Stor 8v. 70(+4) s. Limhefta med originalt grønt illustrert omslag. Namnetrekk på smusstittel. I god stand. Bokmål.
NOK: 125,00  Boknr: 10415
London 1968. 8vo. 142 (+2) s. Originalt kartonasjebind. Pen.
NOK: 100,00  Boknr: 10527
Vällingby / Stochholm 1982. 8vo. 178 s. Limhefta. Originalt gult omslag. Som ny.
NOK: 100,00  Boknr: 10440
Oslo 1971. Utgitt av Norsk Logopedlag. Stor 8vo. 104 s. Hefta med originalt fiolett omslag. Pent. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 10419
Lund 1974. 8vo. 200 s. Limhefta. Originalt illustrert omslag. Namnetrekk på smusstittel. Pen.
NOK: 150,00  Boknr: 10546
Oslo 1984. Tanum-Norli. 8vo. 132 s. Limhefta. Originalt kvit, raudt og gult omslag. Kvit ryggtittel på raud botn. Pen.
NOK: 150,00  Boknr: 10445
Stockholm 1958. Natur och Kultur. 8vo.199 s. Originalt kartonasjebind med raud rygg. Namnetrekk på forsatsen. Ubetydelege bruksspor.
NOK: 85,00  Boknr: 10503
Uppsala 1956.Svenska Bokförlaget. 8vo. 187 s. Hefta med originalt gult omslag. Namnetrekk på smusstittel. I god stand.
NOK: 150,00  Boknr: 10436
Oslo 1972. Stor 8vo. 263 s. Limhefta. Originalt raudt og kvit omslag. Små bruksspor. Bokmål.
NOK: 115,00  Boknr: 10416
Oslo 1964. 8vo. 77 (+3) s. Hefta med originalt blågrått omslag. Utan ryggtittel. I god stand. Norsk øvingslærerlags Skriftserie nr. 2.
NOK: 120,00  Boknr: 10437
Stockholm 1958. Svenska Bokörlaget. 8vo. 110 s. Hefta med originalt omslag. Namnetrekk på tittelside. Dedikasjon frå forfattaren på kolofonside. Pen.
NOK: 125,00  Boknr: 10507
København 1974. Hans Reitzels Forlag. 8vo. 124 s. Limhefta. Originalt grønt omslag. Lite merke eter prislapp, elles i god stand.
NOK: 80,00  Boknr: 10450
Oslo 1930. Noregs Boklag. 8vo. 128 s. Hefta med originalt omslag. Delvis uoppskoren. Sprekk i fals mellom eitt av legga, elles pen.
NOK: 75,00  Boknr: 10452
Oslo 1960. Det Norske Samlaget. 8vo. 242 s. Hefta med originalt gult og svart omslag.
NOK: 120,00  Boknr: 10498
Oslo - Bergen - Stavanger - Tromsø 1986. Universitetsforlaget. 8vo. 252 s. Limfrest. Originalt omslag. Pen.
NOK: 200,00  Boknr: 10528
Oslo 1984. 8vo. 108 s. Stifta hefte med originalt omslag. Namnetrekk på tillelblad. Lite kulepennmerke på omslaget. Grunnskolerådets informasjonshefte nr. 28.
NOK: 120,00  Boknr: 10442
Stockholm 1982. 8vo. 117 s. Limhefta. Originalt gult omslag. Pen.
NOK: 150,00  Boknr: 10446
Oslo - Bergen - Tromsø 1980. Universitetsforlaget. Stor 8vo. 88 s. Limhefta. Originalt illustrert omslag. Svart ryggtittel på kvit botn. Pen.
NOK: 140,00  Boknr: 10531
U.s. 1987. Tano. 8vo. 248 s. Limhefta. Originalt rosa omslag. Forlagsstmpel i toppsnittet, elles pen.
NOK: 160,00  Boknr: 10444
Oslo 1987. Tano. 8vo. 247 s. Limhefta. Originalt rosa omslag. I god stand.
NOK: 150,00  Boknr: 10504
Oslo - Bergen - Stavanger - Tromsø 1987. Universitetsforlaget. 8vo. 240 s. Limhefta. Originalt grønt omslag. Pen.
NOK: 160,00  Boknr: 10548
Oslo 1983. 8vo. 175 s. Hefta med originalt illustrert omslag. Namnetrekk på tittelblad. Bokmål.
NOK: 130,00  Boknr: 10423
Stockholm 1980. Liber Förlag. 8vo. 213 s. Hefta med originalt omslag. Pen. Svensk.
NOK: 80,00  Boknr: 10402
Stockholm 1980. Liber Förlag. 8vo. 213 s. Hefta med originalt omslag. Pen.
NOK: 90,00  Boknr: 10506