ca. 50 s. Hefta. Hvilke emner skal lokalhistorien behandre? Av Johan Hvidtfeldt - Vi begynner på en byhistorie, av Niels De Seve og Reidar Østensjø - Byhistoriske arkiver, av Hans Brandt.
NOK: 80,00  Boknr: 408181
ca. 50 s. Hefta. Bygdebokarbeid, av Johs. Ekker . Vi begynner på en byhistorie, av Grethe Authén Blom, Johannes Elgvin og Knut Mykland.
NOK: 80,00  Boknr: 408182
ca. 50 s. Hefta. Bygdebøker, av Andreas Holmsen - Norsk etnologisk gransking, av Brita Gjerdåker - Revisjonen av lovene for landslaget - Hembygdsdagar för ungdom.
NOK: 80,00  Boknr: 408176
ca. 50 s. Hefta. Fra Lokalhistoriens arbejdsmark, av A. Strange Nielsen - Norsk historie i Amerika og lokalhistoria i Noreg, av Lars Reinton.
NOK: 80,00  Boknr: 408185
ca. 50 s. Hefta. Norsk lokalhistorisk institutt blir til - Norsk lokalhistorisk institutt, av Prof. Andreas Holmsen - Vedtekter for norsk lokalhistorisk institutt - Til ånds- og kultursoga i fyrste halvpart av 19. Hundreår, av prof. Sigurd Kolsrud.
NOK: 80,00  Boknr: 408187
ca. 50 s. Hefta. Om norske privatarkiver, av steinar Kjærheim - Bøker og bokvenner i 1700-tallets Nord-Norge, av Lis-Britt Schanke - Trekk fra skihistorien på Romerike, av Helge Refsum - Ei viktig kjelde til gardssoga, av Bjarne Rabben - Bruk av hærri og hæst i gamle stadnamn, av Haakon Foss.
NOK: 80,00  Boknr: 408188
ca. 50 s. Hefta. Bondeluten i reformasjonsårhundret, av Sølvi Sogner.
NOK: 80,00  Boknr: 408194
ca. 50 s. Hefta. Nordmenn i Dansk tjeneste i unionstiden, av Johan Garder - Serlege Problem: ordet sytning, av Nils Hallan - Litt om styrkingen av byprivilegiene i 17. Århundre, av Eilif Farsjø.
NOK: 80,00  Boknr: 408195
ca. 50 s. Hefta. Opplæringa i lokalhistorisk gransking, av Halvard Bjørkvik - Militærarkivene i 1. Halvpart av det 20. Hundreår og litt om arkivverket i okkupasjonstida 1940 - 1945, av Lars Kiærland.
NOK: 80,00  Boknr: 408196
47 s. Hefta. Bilete. Teikninger. V INNHOLDET: Kleivveien, av Invald Svinsaas. Ung kan verden ennå være, av Finn Berg. Kapteinen som gjorde seg udødelig, av Yngve Woxholth. Kjell Bækkelund, av Eivind Berggrav. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 408210
47 s. Hefta. Bilete. Teikninger. Av innholdet: Oslos eldste hus - og menneskene som bodde der, av Per Hohle. Drømmen om havet, av Terje Halvorsen. Elsterparken, av Asbjørn Lund. Øivind Foss, av Dag Lind. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 408211
47 s. Hefta. Bilete. Teikninger. Av innholdet: Av en frossen manns nedtegnelser, av Petter Mørk. Har den teknologiske utviklingen ført til litterær forfall? Av Per Wollebæk. Neshornbillens larve, av Reidar Rise. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 408213
Oslo 1962. Noregs Ungdomslag. 8vo. 82 - 119 s. Stifta hefte. Gjenomhola for samleperm. Nynorsk.
NOK: 80,00  Boknr: 208723
976 s. 4.to. Originalt solid heilsjirtingsband. Pent. Gjennomillustret tyskspråkleg teknisk tidsskrift for Siemens. Tysk.
NOK: 100,00  Boknr: 317926
Innb. Ein fuktflekk på dei siste vel førti sidene. Elles i bra stand. Illustrert.
NOK: 200,00  Boknr: 45472
Oslo 1977. Pax. 8vo. 158 (+2) s. Limfrest. Originalt omslag. Blå/fiolett rygg. Namneetikett. Pent. Tema: I samme båt? Faglig kamp og indistruelt samarbeid etter 1945.
NOK: 120,00  Boknr: 325735
U.s. 2000. 8vo. 328 s. Med trykk og helsing frå Håkon Bleken originalt innlimt. Limhefta. Originalt omslag. Lita rift på ca. 1 cm øvst i omslaget framme. Innheld m.a. Rune Skarstein - Bibliografi 1968 - 2000. Indeks for Vardøger 1-25. Hans Ebbing: Om politisk skam. Fra demokrati til mediokrati. Ådne Cappelen, Jan Fagerberg, Lars Mjøset: Den norske modellen på nittitallet. Kjell J. Havnevik: Landsbyetableringer i Tanzania og mulige lærdommer for dagens Rwanda. Marianne Gullestad: "Vi er alle zapatister", om forskning politikk og verdighet. Jan Terje Faarlund: Museumsvaktarane og nynorsken. Hans Magnus Enzenberger: Artists of destruction. Kjartan Fløgstad: Skilnaden mellom folk og pøbel. Kristen Nordhaug: USA, Japan og finanskrisa i Asia. Ottar Brox: Bygd og by i det norske klassesamfunnets historie.
NOK: 250,00  Boknr: 325729
Oslo 1972-1974. Aftenposten. Folie. A-magasinet i 6 stk. originale blå plastsamlepermar. I god stand. Bokmål.
NOK: 500,00  Boknr: 97804
Oslo 1936. 51 nummer frå 8 til 16 sider. Folio. Mange illustrasjonar, foto og annonsar. Privat grønt ryggsjirtingbing med gyllen rygg tekst. I generelt god stand. Talerøyr for Fædrelandslaget. Gjennomgåande utanriksstoff av Victor Mogens. Ein god del stoff om Hitler og Tyskland dette året (1936). Mykje kritisk journalistikk retta mot Arbeiderpartiet. Bokmål.
NOK: 600,00  Boknr: 88047
Oslo 1938. 50 nummer, dei fleste på 8 sider. Folio. Mange illustrasjonar, foto og annonsar. Privat svart ryggsjirtingbing med gyllen rygg tekst. I god stand. Talerøyr for Fædrelandslaget. Artiklar av bl. a. Anders Lange. Mykje utanriks (Spania, Tyskland og Aust-Europa m.m.). Nynorsk.
NOK: 600,00  Boknr: 88049
Hefta. Oktav. 203 s. Som ny. Tema: Universitetsdebatten. Marcuse - Benjamin & Heidegger. Bokmål.
NOK: 85,00  Boknr: 48592
Oslo 1963. 4to. 47 + 47 s. Stifta magasin. Noko slitasje, men i god stand. Mordet på John F. Kennedy. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 87761
Oslo 1955-1956. 13 stk. Stifta hefte. Med originale omslag. Varierande kvalitet. Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 76383
Komplett årgang inkl. Alle Kvinner jul. Pent sett i lause blad. Bokmål.
NOK: 500,00  Boknr: 343568
Oslo 1938 Gyldendal. Komplett årgang (i hefte). Nr. 1. - 53. + Spesialnummer: Dronningen, som hun var; Dronning Maud in memoriam + Julenummeret. Pene. Bokmål.
NOK: 400,00  Boknr: 345505
Oslo 1943. Gyldendal. Nr. 1. - 31. 31. juli. Pene hefte. "Gyldendal Alle Kvinners Blad stopper med dette nummer, etter Næringsdepartementets bestemmelse". Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 345504
Oslo 1946. Gyldendal Norsk Forlag. 4. årg. 4to. 30-40 s. pr. nr. Komplett årgang innbunden i eitt band. Brunt sjirtingsryggbind med gyllen tekst. Pen. M.a.: Sølvbrudekjolen. Fruen til Appleton House. Greta Garbos saga. Marinens valkyrier. Inneheld og Julenr. 1940, nr. 12 og 21 - 1941. Bokmål.
NOK: 400,00  Boknr: 94874
Oslo 1941. Gyldendal Norsk Forlag. 4to. 40-50 s. pr. nr. Komplett årgang innbunden i to band. Svart skinnryggbind med gyllen tekst. Eit sett i god stand. M.a.: Sølvbrudekjolen. Fruen til Appleton House. Greta Garbos saga. Marinens valkyrier. Inneheld og Julenr. 1940, nr. 12 og 21 - 1941. Bokmål.
NOK: 800,00  Boknr: 94873
Oslo 1941. Gyldendal Norsk Forlag. 4. årg. 4to. 30-40 s. pr. nr. Komplett årgang innbunden i to band. Burgunder halvsjirtingbind med gyllen tekst. Eit sett i god stand. M.a.: Hønsegård i kjelleren. Bryllupsfest i krisetid. Det ideelle barneværelset. Hvetebrødsdager i sneødet - dikterparet Garborg. Bokmål.
NOK: 900,00  Boknr: 94872
Christiania 1831. J. Schiwes Bogtr. 8vo. S. 204-276. Hefta m. originalt omslag. Grå, oppflisa rygg u. tekst. Materien pen. Gotisk skrift. Dansk.
NOK: 250,00  Boknr: 86951
Oslo 1954. Folio. 56 s. Stifta m originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Litt solbleika. M.a.: Bestemor på Sagene (Marie Hilton), av Unni Rastad. Brennpunkt i 100 år, av Bjørn Bjørnsen. Kultursamfunn og Orwellstat, av Bengt Calmeyer. Bokmål.
NOK: 125,00  Boknr: 425110
Bergen 1987. Arken. 4to. 80 s. Hefta m. originalt omslag. Blå rygg m. kvit skrift. Mange ill. Pen. M.a.: Hendelse og herredømme av Václav Havel. Den fjerde russiske revolusjon, av Martin Walker. Mørket, av Erik Fosnes Hansen. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 421601
Oslo 1995. Studentmållaget. 8vo. 44 (+ 4) s. Stifta, kvitt hefte. Nynorsk.
NOK: 70,00  Boknr: 334736
Oslo 2001. 4to. 128 s. Mange ill. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg u. tekst. Pen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 84932
Oslo 1997. 4to. 128 s. Mange ill. Hefta m. originalt omslag. Svart rygg u. tekst. Pen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 84931
Oslo 2002. 4to. 112 s. Mange ill. Hefta m. originalt omslag. Blå/mørk/grågrøn rygg u. tekst. Pen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 84933
Oslo 1970. Univ.forl. 8vo. S. 145-266. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg. Namnetrekk. Litt smuss på baksida. Av innhaldet: Strukturalisme og hermeneutikk. Er naturen "instrumentell"? Proportiobegrepet hos Galilei. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 415346
Kristiania 1896-97. Bertrand Jensens forlag. 8vo. 64 + 64 + 64 + 64 + 64 s. Privatbind. Ein del sider er forsterka med japanpapir. Brun rygg med gyllen tekst. Periodika. Bokmål.
NOK: 500,00  Boknr: 910185
Oslo 1985. Profil/Norsk Kulturråd. Bretta A3. Upag. m. 7" EP. 7-tommers 33 1/3 rpm EP føljer med: Side A:Eldrid Lunden. Jan Erik Vold. Georg Johannesen Side B: Axel Jensen. Karin Moe. Morten Jørgensen. Bokmål.
NOK: 350,00  Boknr: 87632
Stockholm 1947. Stor 8vo. V-XV (register) + 912 s. Originalt brunt ryggskinnbind, deklar med overtrekk av blått lerret. Med raudt toppsnitt. Solid og pent bind. M.a. om Inger Hagerup og T. S. Eliot. Ronald Fangen: Sekt eller helhet?. Svensk.
NOK: 200,00  Boknr: 69319
Stockholm 1949. Stor 8vo. (register) + 796 s. (+ annonser). Originalt brunt ryggskinnbind, deklar med overtrekk av blått lerret. Med raudt toppsnitt. Pen. Svensk.
NOK: 200,00  Boknr: 69320
Stuttgart und Leipzig 1887. Deutschen Verlags-Anstalt. 4to. S. 625-1252. Halvskinn privatbind. Brunsvart rygg m. gyllen tekst og dekor. Normal slitasje. Nr. 27-52. Gotisk skrift. Tysk.
NOK: 250,00  Boknr: 422072
Oslo 1943-47. Indremisj.tr. 8vo. Ca. 100-150 s. pr. årg. Halvsjirting privatbind. Blå rygg m. gyllen tekst. Mange bilete. Noko slitasje, smussflekk i sidesnitt og på baksida. M.a.: Solhverv, av Ruth Birkeli. I heimen hos Arnulf og Helga, av Anders Kvellestad. Amerikapakken, av Sverre Jensen. Bokmål.
NOK: 500,00  Boknr: 76948
Kristiania 1901-03. 8vo. 206+206+208 s. Privatbind. Burgunder rygg m. gyllen tekst. Nokre ill. Namnetrekk. I god stand. M.a.: Buffalo Bill. En Rekrut fra Napoleonstiden. Dromedarer i Ørkenen. Den lille hertug. Gotisk skrift. Bokmål.
NOK: 230,00  Boknr: 910713
Oslo 1978. Cappelen. 8vo. Limhefta med originale omslag. Pene. Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 87675