Kristiansand 1983. 8vo. 136 s. Illustrert. Limhefta. Originalt illustrert omslag. Pen. Den religiøse folketradisjonen.
NOK: 65,00  Boknr: 325932
Strockholm 1944. Sveriges Kristliga Studentrørelse Bokførlag. 8vo. 260 s. Originalomslag. Lys rygg med traud og svart tittel. Uoppskoren. Pen. Svensk.
NOK: 100,00  Boknr: 331284
Oslo u. å. 8vo. 14 s. Stifta katalog. Mange bilete. Relevant innlegg. Bokmål.
NOK: 65,00  Boknr: 207920
London 1968. BBC. 8vo. 72 s. Hefta. Svart skrift på gulna kvit rygg. Namnetrekk. Små bruksspor. Frå baksideteksten; "This book gives permanent life to a few of the ideas broadcast at 'Ten to Eight', a time set aside each weekday morning, on BBC Radio 4, for reflection of the mysteries of religion and upon the vitality and compassion of the human spirit.". Engelsk.
NOK: 75,00  Boknr: 102930
Oslo 1982. Universitetsforlage. 8vo. 67 8+ 1) s. Hefta. Oransje rygg utan ryggtittel. Pen. Relevant avisutklipp lagt ved. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 206025
London 1946. Geoffrey Cumberlege. Oxford University Press. Liten 8vo. 188 s. Originalbind i mørkeblå sjirting. Gyllen ryggskrift. Namnetrekk. I god stand. Engelsk.
NOK: 75,00  Boknr: 209423
Oslo 1926. Norsk Litt.selsk. Forl. 8vo. 111 s. Hefta m. originalt omslag. Brunaktig, solbleika rygg. Litt smuss på framsida. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 418993
København 1970. Kateketcentralens Forlag. 8vo. 512 (+ 3) s. Hefta. Grått omslag med raud ryggtittel. Namnetrekk. I god stand. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 202542
576 s. + oversikt, tabeller og kart. Orig. heilshirt.bd. med nokon flekker. 2. opplag. Namnetrekk. 8vo. Bokmål.
NOK: 65,00  Boknr: 314231
New York 1991. Liten 8vo. Watchtower Bible and Tract Society. 133 forteljingar. Originalbind. Brun rygg. Pen. Rikt ill. i fargar. Bokmål.
NOK: 65,00  Boknr: 417323
Stockholm 1929. Evangeliske Fosterlands-stiftelsens Bokförlags skriftserie för studerande ungdom Nr. 1. Liten 8vo. 91 s. Lyst hefte utan ryggtittel. I bra stand. Svensk.
NOK: 90,00  Boknr: 338114
Norge 1969. Watchtower Bible and Tract Society. 12mo. 190 (+ 2) s. Originalbind med lysegrønt omslag. Utan ryggskrift. Pen. Bokmål.
NOK: 65,00  Boknr: 207778
New York 1970. Watchtower Bible and Tract Soc. 8vo. 191 s. Originalbind. Lyseblå rygg u. tekst. Ein del ill. Pen. Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 333879
Uppsala 1998. Livets Ords Forlag. Stor 8vo. 139 s. Originalbind. Raudmønstra rygg med kvit tittel. Namnetrekk på tittelbladet. Pen. Svensk.
NOK: 110,00  Boknr: 334671
Oslo 1989. N. W. Damm & Søn A/S. 8vo. 89 (+ 3) s. Originalbind. Kartonasje med blå rygg og kvit skrift. Liten limplett på framsida, elles nær som ny. Bidrag av: Aase Foss Abrahamsen. Tor Fretheim. Inger Margrethe Gaarder. Kjersti Scheen m. fl. Bokmål.
NOK: 70,00  Boknr: 211404
280 s. Hefta. Litt bruksspor. Svart rygg med kvit skrift. Oktav 1984. Av Innhaldet:Leif Pareli: Sørsamenes byggeskikk. Sigrid E. Nilsen: Altertavlen i Holt kirke og snekker Poulsen. Birger Bjørkhaug: Villa Fyr.
NOK: 110,00  Boknr: 314131
Amsterdam, Brussel 1949. Elsivier. 4to. 48 s. Originalbind. Vareomslag med rifter. Gullfarga rygg. Kvit ryggskrift. Gjennomillustrert. Relevant avisutklipp. Engelsk.
NOK: 160,00  Boknr: 338037
Oslo 2007. Det Norske Bibelselskap. 8vo. 126 s. Hefta. Omslag med gul rygg. Kvit ryggtittel. Som ny. Nynorsk.
NOK: 90,00  Boknr: 203446
597 s. Innb. Særs pen. Med helsing. Barneutgåve. Utgj. av Det Norske Bibelselskap. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 309525
Oslo u. å. Misjonsforbundets Ungdoms Korrespondanseskole. 8vo. 125 (+ 1) s. Hefta. lysegrønt omslag. Svart ryggskrift. Oppgavehefte lagt ved. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 207010
København 1988. Nordisk Ministerråd. Stor 8vo. 379 s. Hefta m. originalt omslag. Blågrå rygg. Namnetrekk. Pen. "…inden for uddannelse, forskning og almenkultur…". Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 415760
Australia. U.å. Steve Parish Publishing. 4to. Upag. Stifta med originalt omslag. Lysegrøn rygg. Svært pen. Australsk dyreliv. Gjennomillustrert i fargar. Engelsk.
NOK: 90,00  Boknr: 52222
Oslo 1985. Triangelforl. Liten 8vo. 50+26 s. Stifta m. orig. omslag. Grøn rygg. Pen. Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 418643
Grimstad 2004. Press. Stor 8vo. 64 s. Originalbind. Grøn rygg m. svart skrift. Ein del fargebilete. Som ny. M.a.: Informasjon om ulike narkotiske stoff. 10 gode råd til foreldre. Informasjonskilder. (Web-adresser). "En støttegruppe mot narkotika". Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 421128
Oslo 1934. Indremissionsselskapets Forlag. 8vo. 95 (+ 1) s. Originalbind. Omslag i brun tekstil med kvit ryggskrift. Namnetrekk. Brun plett på smuss- og tittelblad. Elles pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 205458
Oslo 1950. Land og Kirke. 2. opplag. 8vo. 127 (+ 1) s. Originalbind. Grøn skinnimitasjon i ryggen. Svak skjolde på bakre dekkel. Elles pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 201705
Oslo 1983. Lunde Forlag. Stor 8vo. 93 s. Originalbind. Smussomslag. Lyseblå rygg med svart tittel. Gjennomillustrert. Omsett av Leikny Gamlem. Pen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 337176
St. Olavs forlag 1975. 8vo. 114 s. Hefta med kvitt omslag. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 201443
Oslo 1978. Luther Forlag. 8vo. 251 (+ 3) s. Hefta. Omslagmedkvit rygg. Prislapp. Litt slitasje. Understrekingar. Namnetrekket til kjend person. Bokmål.
NOK: 75,00  Boknr: 201457
Oslo 2008. IKO-forlaget. Liten 8vo breiddeformat. 95 s. Illustrert. Kartonasjebind. Blå, grøn og raud skrift på kvit rygg. Nær som ny. Med teikningar og handskrift av barn frå heile verda.
NOK: 125,00  Boknr: 102640
Levanger 1878. E. Forsets Forlag. 3. opplag. Liten 8vo. 236 (+ 8) s. Originalbind i mørkegrå tekstil utan ryggtittel. Blindtrykkdekor. Gyllen tittelskrift på framsida. Bruksspor. Vakker helsing på forsats. Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 207676
Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Luthersk Missionsforening. Evangelisk Luthersk Missionforening m. fl. 8vo. 82 s. Grønt hefte. Svart ryggtittel. Som nytt. Dansk.
NOK: 80,00  Boknr: 202931
Oslo 1972. Lutherstiftelsen. 8vo. Upag. Stifta m. originalt omslag. Kvit rygg. Fargeill. av Ingjerd Pettersen-Hagh. Pen. M.a. morgonbøn, bordbøn, kveldsbøn.
NOK: 80,00  Boknr: 419292
Utgitt på norsk i 1979 av Watchtower Bible. Stor 8vo. 116 s. Originalbind. Gjennomillustrert. Gul rygg utan tittel. Pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 334336
Oslo 1967. Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. 8vo. 567 s. Originalbind. Kvit rygg. Dekorert framside. Nokre understrekingar. Små brunplettar i sidesnitt, elles pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 419475
Oslo 1965. Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige. 8vo. 567 s. Mørkeblått plastomslag med gyllen skrift. Materien delvis lausna frå omslaget, elles i bra stand. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 211044
Oslo 1959. Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige. 8vo. 567 s. Originalbind. Svart granitol. Ei aning skeiv. "Første utgave tryktes i Oslo 1950. Denne utg. er fotografisk opptrykk av første utgave". Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 331504
Oslo 1991. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Norge. 8vo. 567 s. Originalbind. Blått kunstskinn med gyllen ryggskrift. Pen bok. Første engelske utgåve gitt ut i 1830. Norsk oversettelse av 1950. 7. gjenopptrykte utgåve. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 205647
Helsingfors 1971. "Veileder" til foredraga under kongressen Nordisk Byggdag XI. Liten 8vo. 181 s. Illustrert. Hefta. Kvit rygg utan skrift. Pen. Frå føreordet: "Byggprocessens förnyelse er temat för Nordisk Byggdag XI. … Föreliggande arbetshandling är en sammanstälning av diskussonsinledngarna avsedd att ge kongressdeltagerarna förhandsinformation om innehållet. ". Svensk.
NOK: 80,00  Boknr: 103397
36 s. Stifta hefte. Format 11 x 15 cm høgdeformat. God stand. Inneheld mellom andre desse songane: At far min kunne gjera (Åsmund Vinje), Blant alle lande i øst og vest (Ole Vig), Brøyte seg rudning (Vilhelm Krag), Dagen var fager (Lars Eskeland), Dei gamle fjell (Ivar Aasen), Dei stod på Stiklestad (Per Sivle), Dei vil alltid klaga og kyta (Ivar Aaasen), Det Dagast i Noreg (Jens Tvedt), Det folk som fræt vil vera (Elias Blix), Det stig av hav eit alveland (Arne Garborg), Du gamle mor, du sliter arm (Aasmund Vinje), Du herre som er sterk og stor (J.L. Runeberg i Rasmus Flo si omsetjing), Eg levde mellom berg og knaus (Anders Hovden), En ungdom som er sterk og sunn (Bj. Bjørnson), Fagert er landet (Anders Hovden), Fedrane kyrkja i Noregs land (Eklund ved Barstad og Støylen), Fram norske gutar, fram (Ivar Mortensson Egnund), Gud signe Noregs land, (Arne Garborg), Gud signe vårt dyre fedreland (Elias Blix), Handa hans far min (Anders Hovden), Her ser eg fagre fjord og bygder (Aasmund Vinje), Herre Gud, ditt dyre namn og æra (Etter Petter Dass ved Anders Hovden), Himmelseke fader, herleg utan like (Elias Blix), Høyr kor kyrkjeklokka lokkar (Anders Hovden), Ja lat oss strida og lat oss tru. (Arne Garborg), Kunnskap skal styra rike og land (Aasmund Vinje), Kva vi vil, ungdomsflokk? (Etter Chr. Hambro ved B. Sudmann),Lei, milde ljos (Newman ved Peter Hognestad), He heiser vårt flagg (Per Sivle), Med Jesus vil eg fara (Elias Blix), Milde Gud og folkefader (Skard), Min gode fagre barneheim( Sven Moren), Målet hernnar mor (A. Reitan), No er det plantefest (Anders Hovden), No livnar det i lundar (Elias Blix), Bo Soli bakom blåe fjell (Elias Blix), Sjå no er det dag og no er det tid (Per Sivle), Som Vesterhavet det driv mot strand (Anders Hovden), Vakna, vakna! (Lars Eskeland), Å leva det er å elska (Anders Vassbotn).
NOK: 80,00  Boknr: 406707
Seld
Biblicum A/S. Liten 8vo. 512 s. Originalomslag. Lys gulmønstra rygg med kvit tittel. Pen. Bokmål.
NOK: 75,00  Boknr: 333848
Oslo 1954. Indremisjonsforlaget A/S. 8vo. 128. Originalbind med blå tekstilrygg. Gyllen ryggskrift. I god stand. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 210915
Oslo 1983. Verbum. 8vo.Hefta. Raud rygg utan skrift. Pen. Bokmål.
NOK: 75,00  Boknr: 540343
Germany 1960. Rowholt. 8vo. 173( + 3) s. Hefta. Omslag med lilla rygg. Namnestempel. Illustrasjonar. Tysk.
NOK: 70,00  Boknr: 333841
Glasgow u.å. Bell and Bain LTD. 12mo. 22 (+ 2) s. Originalbind. Blå kartonasje. Pen.
NOK: 65,00  Boknr: 329655
Oslo 1993. Bibilia brevskole. Norsk Luthersk Misjonssamband. Pocketformat. 109 (+ 3) s. Kvit rygg. Svart skrift. I god stand. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 211702
Kristiania 1913. Forlagt af Olsens boghandel. Liten 8vo. 192 s. Privatbd. Kartonasje med blå sjirtingrygg. Med preg av bruk. Ryggtrekket er delvis lausna. Eit blad i materien er avrive. Litt oppsprukken i innerfalsane. Namnetrekk. Inneheld kjende og ukjende sangar og dikt. Bidrag av Oehlenschleger, Welhaven, O. Viig, H. Wergeland, Bjørnson m. fl. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 204388
Wash. DC 1988. Ministerial Ass. 8vo. 392 s. Originalbind. Beige rygg m. grå tekst. Pen. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 422051