Strockholm 1944. Sveriges Kristliga Studentrørelse Bokførlag. 8vo. 260 s. Originalomslag. Lys rygg med traud og svart tittel. Uoppskoren. Pen. Svensk.
NOK: 100,00  Boknr: 331284
London 1968. BBC. 8vo. 72 s. Hefta. Svart skrift på gulna kvit rygg. Namnetrekk. Små bruksspor. Frå baksideteksten; "This book gives permanent life to a few of the ideas broadcast at 'Ten to Eight', a time set aside each weekday morning, on BBC Radio 4, for reflection of the mysteries of religion and upon the vitality and compassion of the human spirit.". Engelsk.
NOK: 75,00  Boknr: 102930
London 1946. Geoffrey Cumberlege. Oxford University Press. Liten 8vo. 188 s. Originalbind i mørkeblå sjirting. Gyllen ryggskrift. Namnetrekk. I god stand. Engelsk.
NOK: 75,00  Boknr: 209423
Oslo 1926. Norsk Litt.selsk. Forl. 8vo. 111 s. Hefta m. originalt omslag. Brunaktig, solbleika rygg. Litt smuss på framsida. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 418993
København 1970. Kateketcentralens Forlag. 8vo. 512 (+ 3) s. Hefta. Grått omslag med raud ryggtittel. Namnetrekk. I god stand. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 202542
576 s. + oversikt, tabeller og kart. Orig. heilshirt.bd. med nokon flekker. 2. opplag. Namnetrekk. 8vo. Bokmål.
NOK: 65,00  Boknr: 314231
New York 1991. Liten 8vo. Watchtower Bible and Tract Society. 133 forteljingar. Originalbind. Brun rygg. Pen. Rikt ill. i fargar. Bokmål.
NOK: 65,00  Boknr: 417323
Stockholm 1929. Evangeliske Fosterlands-stiftelsens Bokförlags skriftserie för studerande ungdom Nr. 1. Liten 8vo. 91 s. Lyst hefte utan ryggtittel. I bra stand. Svensk.
NOK: 90,00  Boknr: 338114
Norge 1969. Watchtower Bible and Tract Society. 12mo. 190 (+ 2) s. Originalbind med lysegrønt omslag. Utan ryggskrift. Pen. Bokmål.
NOK: 65,00  Boknr: 207778
New York 1970. Watchtower Bible and Tract Soc. 8vo. 191 s. Originalbind. Lyseblå rygg u. tekst. Ein del ill. Pen. Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 333879
Uppsala 1998. Livets Ords Forlag. Stor 8vo. 139 s. Originalbind. Raudmønstra rygg med kvit tittel. Namnetrekk på tittelbladet. Pen. Svensk.
NOK: 110,00  Boknr: 334671
Oslo 2007. Det Norske Bibelselskap. 8vo. 126 s. Hefta. Omslag med gul rygg. Kvit ryggtittel. Som ny. Nynorsk.
NOK: 90,00  Boknr: 203446
597 s. Innb. Særs pen. Med helsing. Barneutgåve. Utgj. av Det Norske Bibelselskap. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 309525
Oslo u. å. Misjonsforbundets Ungdoms Korrespondanseskole. 8vo. 125 (+ 1) s. Hefta. lysegrønt omslag. Svart ryggskrift. Oppgavehefte lagt ved. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 207010
Oslo 1985. Triangelforl. Liten 8vo. 50+26 s. Stifta m. orig. omslag. Grøn rygg. Pen. Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 418643
Oslo 1934. Indremissionsselskapets Forlag. 8vo. 95 (+ 1) s. Originalbind. Omslag i brun tekstil med kvit ryggskrift. Namnetrekk. Brun plett på smuss- og tittelblad. Elles pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 205458
Oslo 1950. Land og Kirke. 2. opplag. 8vo. 127 (+ 1) s. Originalbind. Grøn skinnimitasjon i ryggen. Svak skjolde på bakre dekkel. Elles pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 201705
Oslo 1983. Lunde Forlag. Stor 8vo. 93 s. Originalbind. Smussomslag. Lyseblå rygg med svart tittel. Gjennomillustrert. Omsett av Leikny Gamlem. Pen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 337176
St. Olavs forlag 1975. 8vo. 114 s. Hefta med kvitt omslag. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 201443
Oslo 1978. Luther Forlag. 8vo. 251 (+ 3) s. Hefta. Omslagmedkvit rygg. Prislapp. Litt slitasje. Understrekingar. Namnetrekket til kjend person. Bokmål.
NOK: 75,00  Boknr: 201457
Levanger 1878. E. Forsets Forlag. 3. opplag. Liten 8vo. 236 (+ 8) s. Originalbind i mørkegrå tekstil utan ryggtittel. Blindtrykkdekor. Gyllen tittelskrift på framsida. Bruksspor. Vakker helsing på forsats. Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 207676
Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Luthersk Missionsforening. Evangelisk Luthersk Missionforening m. fl. 8vo. 82 s. Grønt hefte. Svart ryggtittel. Som nytt. Dansk.
NOK: 80,00  Boknr: 202931
Oslo 1972. Lutherstiftelsen. 8vo. Upag. Stifta m. originalt omslag. Kvit rygg. Fargeill. av Ingjerd Pettersen-Hagh. Pen. M.a. morgonbøn, bordbøn, kveldsbøn.
NOK: 80,00  Boknr: 419292
Utgitt på norsk i 1979 av Watchtower Bible. Stor 8vo. 116 s. Originalbind. Gjennomillustrert. Gul rygg utan tittel. Pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 334336
Oslo 1967. Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. 8vo. 567 s. Originalbind. Kvit rygg. Dekorert framside. Nokre understrekingar. Små brunplettar i sidesnitt, elles pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 419475
Oslo 1965. Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige. 8vo. 567 s. Mørkeblått plastomslag med gyllen skrift. Materien delvis lausna frå omslaget, elles i bra stand. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 211044
Oslo 1959. Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige. 8vo. 567 s. Originalbind. Svart granitol. Ei aning skeiv. "Første utgave tryktes i Oslo 1950. Denne utg. er fotografisk opptrykk av første utgave". Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 331504
Oslo 1991. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Norge. 8vo. 567 s. Originalbind. Blått kunstskinn med gyllen ryggskrift. Pen bok. Første engelske utgåve gitt ut i 1830. Norsk oversettelse av 1950. 7. gjenopptrykte utgåve. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 205647
Biblicum A/S. Liten 8vo. 512 s. Originalomslag. Lys gulmønstra rygg med kvit tittel. Pen. Bokmål.
NOK: 75,00  Boknr: 333848
Oslo 1954. Indremisjonsforlaget A/S. 8vo. 128. Originalbind med blå tekstilrygg. Gyllen ryggskrift. I god stand. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 210915
Germany 1960. Rowholt. 8vo. 173( + 3) s. Hefta. Omslag med lilla rygg. Namnestempel. Illustrasjonar. Tysk.
NOK: 70,00  Boknr: 333841
Glasgow u.å. Bell and Bain LTD. 12mo. 22 (+ 2) s. Originalbind. Blå kartonasje. Pen.
NOK: 65,00  Boknr: 329655
Oslo 1993. Bibilia brevskole. Norsk Luthersk Misjonssamband. Pocketformat. 109 (+ 3) s. Kvit rygg. Svart skrift. I god stand. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 211702
Wash. DC 1988. Ministerial Ass. 8vo. 392 s. Originalbind. Beige rygg m. grå tekst. Pen. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 422051
London 1966. SCM Press Ltd. 8vo. 77 s. Lyst stifta hefte. Engelsk.
NOK: 80,00  Boknr: 202113
Nye Luther Forlag 1991. 4. opplag. Liten 8vo. Hefta. Rosa rygg. Nær som ny. Bokmål.
NOK: 125,00  Boknr: 333821
Stiftelsen Hjemmenes Dåpsring 1989. 8vo. Upaginert. Spiralhefta. Svart/kvitt bilete. Bokmål.
NOK: 55,00  Boknr: 203893
Kvinesdal (1983) Logos Forlag. 4to. 16 s. Originalbind. Kartonasje med kvit rygg utan skrift. Gjennomillustrert, med tekst. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 210035
Geneva 1968. World Council of Churches. 8vo. 135 s. Hefta med oransje omslag. Namnetrekk. Final Report of the Western European Working Group and North American Working Group of the Department on Studies in Evangelism. Engelsk.
NOK: 100,00  Boknr: 333822
Oslo. Ca.1990. Kirkerådet. 8vo. 126 s. Hefta m. originalt omslag. Kvit/fleirfarga rygg. Helsing på smusstittelside, elles pen. "Hva kan vi sammen gjøre med de ressurser vi rår over?". Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 418546
420 s. Stor oktav. Innbunden. Grønt kunstskinn. Bokmål.
NOK: 175,00  Boknr: 409616
Norwegian Seamen's Church 2001. 8vo. 86 s. Illustrert med mange foto. Limhefta. Originalt lyst omslag med foto, ingen ryggtittel. Helsing på innsida av permen. Boka er som ny. bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 513722
Oslo 1957. Lutherstiftelsen. Liten 8vo. 200 s. Lysegrått bind, gullfarga ryggtittel. Namnetrekk på forsatsbladet. I svært god stand, mest som ny. Denne utgåva kom første gong ut i 1940. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 517849
Oslo 1957. Lutherstiftelsen. Liten 8vo. 200 s. Lysegrått bind, gullfarga ryggtittel. Namnetrekk på forsatsbladet. I svært god stand, mest som ny. Denne utgåva kom første gong ut i 1940. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 517849
Oslo 1957. Lutherstiftelsen. Liten 8vo. 200 s. Lysegrått bind, gullfarga ryggtittel. Namnetrekk på forsatsbladet. I svært god stand, mest som ny. Denne utgåva kom første gong ut i 1940. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 517849
Oslo 1957. Lutherstiftelsen. Liten 8vo. 200 s. Lysegrått bind, gullfarga ryggtittel. Namnetrekk på forsatsbladet. I svært god stand, mest som ny. Denne utgåva kom første gong ut i 1940. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 517849
Oslo 1957. Lutherstiftelsen. Liten 8vo. 200 s. Lysegrått bind, gullfarga ryggtittel. Namnetrekk på forsatsbladet. I svært god stand, mest som ny. Denne utgåva kom første gong ut i 1940. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 517849
Oslo 1957. Lutherstiftelsen. Liten 8vo. 200 s. Lysegrått bind, gullfarga ryggtittel. Namnetrekk på forsatsbladet. I svært god stand, mest som ny. Denne utgåva kom første gong ut i 1940. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 517849