Reykjavík 1942. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 4to. 199 s. + biletdel. Originalbind m. mjuke permar. Burgunder rygg u. tekst. Mange bilete. Litt slitasje. Islandsk.
NOK: 250,00  Boknr: 423202
Oslo 1926. Norsk Litt.selsk. Forl. 8vo. 111 s. Hefta m. originalt omslag. Brunaktig, solbleika rygg. Litt smuss på framsida. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 418993
Oslo 1951. Arb. Aktietr. 77 s. 8vo. Stifta m. originalt omslag. Brunaktig, solbleika rygg. Elles pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 414077
Oslo 1997. Ide & Tanke. Hefta m. originalt omslag. 8vo. 171 s. Brunaktig rygg m. grått øvst. Pen.
NOK: 120,00  Boknr: 56371
Oslo. Ulike år. Handelstrykkeriet. 8vo. Ulik pag. Stifta m. originalt omslag. Kvite ryggar. Stort sett pene. I alt 11 hefte og 10 brosjyrer. M.a. fargebilete av "Asfaltblomster" av Runa Førde, "Glassmaleri" av Håkon Bleken, "Vårnatt i Dyrlandsdalen" av Terje Grøstad. Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 325686
Aarhus 1955. Søren Lunds forl. 8vo. 175 s. Hefta m. originalt omslag. Brunaktig, solbleika rygg m. svart tekst. Namnetrekk. Litt slitasje. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 423796
Oslo 1956. 8vo. 148 s. Hefta m. originalt omslag. Brunaktig, solbleika rygg. Små rifter nedst på omslaget. Uoppskoren. Av innhaldet: Boka kom til barnet av Tarjei Vesaas. Vår barndoms Inger Johanne. Soldater og kulturfront av Dagfinn Tveito. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 416078
Oslo 1950. Stor 8vo. 254 s. Hefta m. originalt omslag. Brunaktig, solbleika rygg m. svart/raud tekst. Ein del ill. Litt lausna i ryggen. Materien ok. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 67683
Aarhus 1956. Univ.forl. Liten 4to. 419 s. Hefta m. originalt omslag. Brunaktig, solbleika rygg m. blå tekst. Uspretta. M.a.: Lousgård-perlens runeindskrift. Ønavnene Taasinge og Langeland. Tre jyske bønnebøger. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 423793
Oslo 1970. Pax. 8vo. 186 s. Hefta m. originalt omslag. Brunaktig rygg. Ulesen. Merke etter prislapp. Forord av Gunnar Myrdal. Bokmål.
NOK: 130,00  Boknr: 418376
Kristiansand 2013. Agder Historielag. Stor 8vo. 224 s. Rikt illustrert med foto og faksimilar. Brunaktig omslag med svart ryggtittel. Pen. Kampen for kvinners stemmerett. Den kulturelle revolusjonen. Kystkvinner med ansvar og leiing. Gustava Kielland. Tomas Torsvik. Magnhild Hagelia. Runesteinen Rannveig reiste.
NOK: 200,00  Boknr: 97693
Kristiansand 2005. Agder Historielag. Stor 8vo. 224 s. Rikt illustrert med foto, kart og faksimilar. Hefta. Brunaktig omslag med svart og kvit ryggtittel. Pen. Unionsoppløysinga 1905. Freden 1945. Etterforskinga av NS-medlemmer. Industrihistorie gjennom 100 år.
NOK: 150,00  Boknr: 97688
Kristiansand 2008. Agder Historielag. Stor 8vo. 160 s. Rikt illustrert med foto, kart og faksimilar. Brunaktig omslag med svart og kvit ryggtittel. Pen. Møte med Jon Løyland (1887-1975). Fiske og sjøfart. Ord, uttrykk og munnhell frå kysten. Kystkultur. Frontkjempere frå Agder 1940-1945.
NOK: 150,00  Boknr: 97690
Kristiansand 2009. Agder Historielag. Stor 8vo. 196 s. Rikt illustrert med foto, kart og faksimilar. Brunaktig omslag med kvit ryggtittel. Pen. Kulturminnevern. Trolldom og sosial status. Gadas jente. Nervefeberen. Frontsøstrene frå Agder. Trygve Gran - førstemann over Nordsjøen.
NOK: 150,00  Boknr: 97691
Kristiansand 2010. Agder Historielag. Stor 8vo. 184 s. Rikt illustrert med foto, kart og faksimilar. Brunaktig omslag med kvit ryggtittel. Pen. Napoleonskrigen (1807-14) og følgene av den for uthavna Ny-Hellesund. Om gamle våpen i Norge. Ryvingen: Øys og fyret gjennom 180 år. Krigsår og fredsvår i Tonstad.
NOK: 150,00  Boknr: 97692
Oslo 1942. 8vo. 152 s. Hefta m. originalt omslag. Brunaktig, solbleika rygg. Namnetrekk. Svak slitasje. Ekteskapssaker, husleietilhøve, testamente, prisregulering, renter, krigsskadetrygd m.m. Bokmål.
NOK: 125,00  Boknr: 419355
Oslo 1949. Tanum. 8vo. 48 s. Hefta m. originalt omslag. Brunaktig, solbleika rygg u. tekst. Namnetrekk. Bokmål.
NOK: 130,00  Boknr: 420127
Kristiansand 2002. Utgitt av Krag-Dagene. Høg 8vo. 72 s. Gjennomillustrert. Hefta. Brunaktig omslag med svart ryggtittel. I god stand. Vilhelm Krag. Krags dåpsartikkel for Sørlandet. NSB banet veien for Sørlands-navnet. Sørlandsforeningen. Krags stein der sør - av Stein Gauslaa. SØR - av Paal-Helge Haugen. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 96967
Kristiansand 2002. Utgitt av Krag-Dagene. Høg 8vo. 72 s. Gjennomillustrert. Hefta. Brunaktig omslag med svart ryggtittel. Pen. Vilhelm Krag. Krags dåpsartikkel for Sørlandet. NSB banet veien for Sørlands-navnet. Sørlandsforeningen. Krags stein der sør - av Stein Gauslaa. SØR - av Paal-Helge Haugen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 901962
Oslo 1929. Norli. 8vo. 57 s. Hefta m. originalt omslag. Brunaktig, solbleika rygg m. tapa rift nedst. Namnetrekk. Understrekingar. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 420464
Trondheim 1941. F. Brun. Stor 8vo. 61 s. Hefta m. originalt omslag. Brunaktig rygg u. tekst. Mange ill. Delvis lausna i ryggen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 56761
Oslo (Universitetsforlaget. 2. opplaget). 1981. 8vo. 222 s. Hefta, originalt omslag. I god stand.
NOK: 150,00  Boknr: 10542
Oslo (Universitetsforlaget) 1981. 8vo. 222 s. Hefta, originalt omslag. Pen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 320697
Larvik 1996. Kjersti Bache. Stor 8vo. 104 s. Gjennomillustrert. Originalbind. Brunaktig smussomslag med kvit ryggtekst. Pen. Bokmål.
NOK: 300,00  Boknr: 904177
København 1928. G.E.C.Gads forlag. 4to. 62+162 s. Rikt illustrert med teikningar og svart/kvit-foto av verka. Hefta. Originalt brunaktig omslag utan ryggtittel. I god stand. Otto Bache. 28 august 1839 - 28. juni 1927. Dansk.
NOK: 140,00  Boknr: 96407
Sandefjord 1927. Eget forl. 8vo. 227 s. Hefta med originalt omslag. Brunaktig rygg m. svart tekst. Helsing. Litt slitasje. Dedikasjon: "Med venlig hilsen fra forfatteren Chr aBarth". Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 425618
Bergen 1835. Chr. Dahl. Liten 8vo. 368 s. Privatbind. Gråbrunaktig rygg u. tekst, m. sår øvst og nedst. Namnetrekk. Fuktskjold på nokre sider i materien. Gotisk skrift. Dansk.
NOK: 400,00  Boknr: 80498
Oslo 2009. 8vo. 511 s. Originalbind. Smussomslag. Brunaktig/grøn rygg m. bilete og gul tekst. Nær som ny. Krim, kjærlighet, historisk roman. Frå Danmark under okkupasjonen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 64880
Stockholm 1944. Köpmannainstitutets skriftserie n:r 5. Liten 8vo. 62 (+2) s. Limhefta. Grå med svart ryggtittel. Smuss på fram- og baksida og falma på ryggen. Delvis lausna frå ryggen. Namn på tidlegare eigar på tittelsida. Godt leseleg. Svensk.
NOK: 120,00  Boknr: 524514
Oslo 1936. 8vo. 281 s. Hefta m. originalt omslag. Brunaktig, solbleika rygg. Noko slitasje. Forf. er "nervespesialist". Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 330176
Høvik 2000. Grafisk Forl. Smal 8vo. 165 s. Ein del ill. Originalbind. Smussomslag. Brunaktig rygg m. lys tekst. Nær som ny. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 87640
Oslo 1957. Univ. Press. Stor 8vo. 347 s. i alt. Hefta med originalt omslag. Brunaktige, litt solbleika ryggar m. svart tekst. Litt slitasje. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 424115
Stockholm 1932. Albert Bonniers Förlag. 8vo. 272 s.Illustrert. Originalt lyseblått ryggsjirtingbind med gullfarga ryggtittel. I god stand. Svensk språk. Svensk.
NOK: 120,00  Boknr: 345159
Oslo 1996. Samlaget. 8vo. 108 s. Originalbind. Smussomslag. Gul/brunaktig rygg m. kvit/svart tekst. Nær som ny. Nynorsk.
NOK: 120,00  Boknr: 64524
Oslo 1965-67. Nomi - Runa. 4to. 878+928+1130 spalter. Halvskinn originalbind. Brune ryggar m. gyllen tekst og dekor. Mange bilete. Eit pent og solid sett. Bokmål.
NOK: 500,00  Boknr: 58934
Stavanger 1965. Nomi/Runa. 4to. 878+928+1130 spaltar. Mange bilete. Skinn originalbind. Brune ryggar m. gullskrift. Eit pent og solid sett. Bokmål.
NOK: 450,00  Boknr: 69907
København 1944. Ejnar Munksgaard. Stor 8vo. 272 s. Hefta med originalt omslag. Brunaktig, litt solbleika rygg m. svart tekst. Helsing. Noko slitasje. Dansk.
NOK: 175,00  Boknr: 424111
Aarhus 1948. Univ.forl. Stor 8vo. 137 s. Hefta med originalt omslag. Brunaktig, litt solbleika rygg m. svart tekst. Uspretta. Helsing. Svak slitasje. Dansk.
NOK: 130,00  Boknr: 424114
Kjøbenhavn/Kristiania 1904. Gyldendalske. 8vo. 240 s. Hefta m. originalt omslag. Brunaktig, solbleika rygg m. svart tekst. Noko slitasje. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 425366
Oslo 1956. Norsk Maalførearkiv. Liten 4to. 37 s. Hefta m. originalt omslag. Brunaktig rygg u. tekst. Noko slitasje. Skrifter… VII. Ved Sigurd Kolsrud. Bokmål.
NOK: 160,00  Boknr: 422458
København 1934. Levin & Munksgaard. Stor 8vo. 168 s. Hefta m. originalt omslag. Brunaktig rygg rep. m. tape øvst og nedst. Stempel . Solbleika omslag. Doktordisputas. Om Vætte- og Kattegruppen i Danm., Sverige, Norge, Tyskland m.m. Dansk.
NOK: 120,00  Boknr: 53974
Glasgow 1910. Gowans & Gray. Liten 8vo. 67 s. Hefta m. originalt omslag. Brunaktig, solbleika rygg m. mørk tekst. Rikt ill. Noko slitasje på omslaget. Helsing. Materien pen. Engelsk.
NOK: 110,00  Boknr: 421228
Oslo 2009. Font Forl. Liten 4to. 44 s. Mange fargeill. Originalbind. Smussomslag. Brunaktig rygg m. brun tekst. Signert av illustratøren. Pen. Nr. 46 av 250 numm. og sign. eks. Bokmål.
NOK: 500,00  Boknr: 85793
Larvik 1980. Norsk Barneblad. Stor 8vo. 78 s. Ein del fargeill. Originalbind. Smussomslag. Gråbrunaktig rygg m. kvit tekst. Pen. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 76267
Oslo 1978. 8vo. 58 s. Hefta m. originalt omslag. Brunaktig rygg m. striper øvst og svart tekst. Uspretta. Pen. Debutant. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 94498
Oslo 1926. Olaf Norli. 8vo. 232 s. Hefta med originalt omslag. Brunaktig, solbleika rygg med etikett. Litt slitasje. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 413002
Kristiania 1923. Steenske Forl. 8vo. 154 s. Hefta m. originalt omslag. Brunaktig rygg m. slitasje øvst og nedst og svart tekst. Namnetrekk. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 37425
Kristiania og Kjøbenhavn 1909. Gyldendalske. 8vo. 111 s. Hefta m. originalt omslag. Brunaktig rygg m. dekorstriper og grågyllen tekst. Litt slitasje. Bokmål.
NOK: 1 000,00  Boknr: 40107
Lysaker 2004. Dinamo Forlag. 4to. 591 s. Rikt ill., mest i fargar. Originalbind. Smussomslag. Blå/brunaktig rygg med foto og kvit tekst. I god stand. Eit moderne nasjonalverk. Bokmål.
NOK: 230,00  Boknr: 912196
København 1963. For. "Danmarks Folkeminder". 8vo. 236 s. Hefta m. originalt omslag. Brunaktig, solbleika rygg u. tekst. Ein del bilete. Uspretta. M.a.: Børns traditionsstof. Historier fra Sjælland. Hans og trolden. Dansk.
NOK: 90,00  Boknr: 423792