Firenze 1977. Eige forlag/ Industria Tipografica Fiorentina. 8vo. 121 s. Hefta. Svart skrift på kvit rygg. Pen. Med dedikasjon frå forfattaren. Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 9100
Oslo 1988. Gyldendal. 8vo. 346 (+1, +5 blanke) s. Illustrert med figurar, tabellar, teikningar og svart/kvit-bilete. Hefta. Lysegul med grøn ryggtittel. Namn på tidlegare eigarar på tittelsida. Nokre liner er markert med grøn markeringstusj. Litt smuss på framsida og slitasje på fram- og baksida. Elles i generelt god stand. Frå omtalen på baksida: Boka er retta mot førskulelærarar, lærarar, psykologar, studentar i norsk og språkvitskap og andre med interesse for korleis barn lærar språket. Alle fasar av språkutviklinga blir gjennomgått. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 552715
Oslo 1981. Stor 8vo. 84 s. Limfrest. Originalt omslag. Tema: Teater eller vernehjem. Artiklar av: Kjetil Bang-Hansen, Peder W. Cappelen, Klaus Hagerup, Edvard Hoem, Tom Remlov, Dag Simonsen, Hans Svelland, Erik Pierstoff. Bokmål.
NOK: 125,00  Boknr: 323086
Oslo 2002. Det Norske Samlaget. 8vo. 84 (+3, +1 blank) s. Litt illustrert. Limfrest. Lys beige med lilla og svart ryggtittel. Svart forlagsmerke nedst. Tre av arka i boka har ein brett øvst. Eit avisutklipp ligg ved. Pen. Forfattarar: Valgerd Svarstad Haugland, Brit Bildøen, Jon Fosse, Ottar Grepstad, Bjørn Smith-Simonsen, Ragnar Hovland og Einar Økland. Audun Heskestad (f. 1942) var forlagssjef i Det Norske Samlaget frå 1980. Han var imot festskrift og klaffar i bøkene frå Samlaget. Dette festskriftet er difor trykt med eksternt finansierte klaffar. Både nynorsk og bokmål tekst i boka.
NOK: 90,00  Boknr: 551140
Stavanger 1978. Norsk Oikos A/S. Spesialforlag for naturfaglitteratur. 4to. Bind 1: 279 (+1 blank) s. Bind 2: 288 s. Illustrert med farge- og svart/kvit-bilete, teikningar, kart, tabellar og diagram. Originalbind. Brune med gullfarga ryggtittel. Namn på tidlegare eigar nedst på høgre forsats framme. Ark med informasjon frå Norsk Oikos A/S ligg ved i bind 2. Pene. Mange fine teikningar og bilete. Nokre av forfattarane: Tor Birkeland, Gunnar Semb, Asbjørn Simonsen, Einar Berg, Kåre Arnstein Lye, Per Frøyland Pallesen, Jan Økland og Sigurd Aartun.
NOK: 500,00  Boknr: 525172
Heilsjirting originalband. Blå rygg. 252 s. Liten oktav. Noko smuss på framsida. 'Gulldekor' på omslaget. Dansk.
NOK: 80,00  Boknr: 50002
København 1911. Kunstforlaget "Danmark" (Bogforlaget). 8vo. 311 (+ 9) s. Originalbind. Grågrøn tekstil med svart dekor og gyllen skrift på ryggen. Ørlite slitasje på hjørne og ryggkantar. Gjer godt inntrykk. Namnetrekk. Dansk.
NOK: 120,00  Boknr: 219354
København 1914. Kunstforlaget "Danmark". Liten 8vo. 253 s. Originalt heilsjirtingband. Grøn gullfarga dekor og ryggtittel. Skarp brett på side 125. Dekorerte forsatsar. Ørlite skeiv rygg. Generelt noko falma, men pen. Forseggjort eksemplar. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 521010
252 s. Innb. Liten oktav. Grøn shirtingbd. med gullfarga dekor. Pen. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 309343
Oslo 2004. Gyldendal. 4to. 232 s. Limfrest. Oransje rygg med kvit skrift. Framstår som ulest. Svært pen. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 530602
Kristiania 1889. A. D. Nilsen. Liten 8vo. 224 s. Blått heilsjirting originalbind. Rygg m. gyllen tekst. Litt slitasje. Gotisk skrift. Bokmål.
NOK: 300,00  Boknr: 39198
Oslo 1939. Aschehoug. 8vo. 63 s. Hefta. Lyst omslag med svart ryggtittel. Pen. Debut!. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 902219
Oslo 1951. Aschehoug. 8vo. 36 s. Hefta. Brunt og grått omslag. Lys rygg utan ryggtittel. I god stand. To relevante avisklypp som vedlegg. Meldinga av boka i VG 19/12-52 av Odd-Stein Anderssen og Per Vollebæk si spalte i Magasinet nr9.-10.1952 " Nye ansikter i Norsk litteratur". Bokmål.
NOK: 140,00  Boknr: 902218
Oslo 1984. Aschehoug. 8vo. 134 s. Heilsjirtingbind med smussomslag. Kvit rygg med svart skrift. Forlagsstempel på forsatsbladet. Pen. Bokmål.
NOK: 85,00  Boknr: 3931
Hefta med originalt omslag. Lys rygg. 300 s. Lite kvartformat. Uoppskåren. Små rifter i ryggen, elles pen. Mange illustrasjonar. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 49921
169 s. 8vo.Orig.bd. Orange tekstilimit.rygg.med litt slitne kantar. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 317548
Oslo 1950. Fabritius. 8vo. 207 s. Nokre ill. Originalbind. Brun sjirtingrygg u. tekst. Litt smuss på omsl. Med enkle notar. Gitar- og ukulelegrep bak.
NOK: 150,00  Boknr: 71585
Oslo 1943. Fabritius & Sønners Forlag. 8vo. 215 s. Brunt sjirting halvbind med gyllen skrift. Pen.
NOK: 150,00  Boknr: 104032
Oslo 1942. Trykt hos P.M. Bye & Co. 8vo. 587 (+5) s. Originalt grønt bind med mørkegrønt halvsjirtingbind. Beige rygg med gullfarga ryggtittel. Stempel på tittelbladet: «Advokat Thorstein Moe». Boka er i svært god stand. bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 513218
Oslo 1937. Trykt hos P. M. Bye & Co. 8vo. 378 s. Originalt mørkegrønt granitolbind, gullfarga ryggtittel. På tittelbladet er det stempel med «Overrettssakfører Thorstein Moe». Det er nokre merknader og understrekingar i boka, som elles er i svært god stand. bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 513244
Stavanger u. å. Det Norske Misjonsselskap. Serien små misjonsbøker, nr. 4. 8vo. 62 (+ 1) s. Seinare privat innbinding. Raud tekstilrygg utan skrift. Beige, marmorerte overtrekk. Tidligare omslag bunden med. Namnetrekk. I bra stand. Illustrert. Bokmål.
NOK: 70,00  Boknr: 213882
Oslo 1946. Ansgar. Liten 8vo. 201 (+2) s. Illustrert med nokre teikningar. Grått marmorert kartonasjebind, mørkeblått ryggbind med gullfarga ryggtittel. Raudfarga toppsnitt. Julehelsing på forsatsbladet. Nokre små plettar, og litt slitt på omslaget, men pen og heil bok. bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 510971
Stavanger utan år. Misjonsselskapets forlag. Liten 8vo. 201 (+1 blank) s. Illustrerte forsatsar. Originalt sjirtingryggbind. Grøn med gullfarga dekor og slite raudt tekstfelt med uleseleg ryggtittel. Raudt toppsnitt. Eit hol i side 103/104, men ikkje nemneverdig teksttap. Boka er elles fin og i god stand. Frå redaktørens føreord: Boka omhandlar reiseskildringar av ymse forfattarar med trekk frå religionshistoria frå både Afrika, Amerika og Asia. Dei fleste omhandlar trollmenn, medisinmenn og offerprestar. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 553673
Stavanger 1976. Dreyer Bok. 4to. 255 s. Gjennomillustrert med historiske bilete. Originalbind. Brunleg smussomslag, lys rygg med brun ryggtekst. I god stand. Kulturhistorie. Lokalhistorie. Byhistorie. Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 908168
Bergen 2007. Tredje opplaget. Fagbokforlaget. 4to. 197 s. Illustrert. Originalt, matt kartonasjeband. Oransje, blå, oransje og grøn med kvit, oransje og kvit ryggtittel. Pen. Faramakologi er læren om legemidlene. Dette bindet omtaler generell farmakologi og en del emner innen spesiell farmakologi. Bokmål.
NOK: 190,00  Boknr: 521620
Harstad 2007. To-Foto. Tverr 4to. 184 s. Gjennomillustrert i fargar. Blått kartonasjebind med kvit ryggtekst. Pen. Troms. Norsk/engelsk/tysk/fransk tekst. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 916633
Harstad 2007. To-Foto. Tverr 4to. 184 s. Gjennomill. i fargar. Originalbind. Blå rygg m. flagg og kvit tekst. Pen. Norsk/engelsk/tysk/fransk tekst.
NOK: 150,00  Boknr: 81534
Bergen 1945. Trykt i Reklametrykk A.S. 8vo. 96 s. Originalt pappbind med raud rygg utan ryggtittel. Første legget nesten lausna. Namnetrekk, elles i god stand. Signert helsing på smusstittelbladet: "Med helsing frå forfattaren. Hylkje, 29/9. 69 Trygve Simonsen". Bokmål.
NOK: 125,00  Boknr: 96832
Bergen 1945. Trykt i Reklametrykk A.S. 8vo. 96 s. Originalt pappbind med raud rygg utan ryggtittel. Pen. Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 342781
Oslo 1971. Cappelen. Liten 8vo. 111 (+1) s. Litt illustrert. Limfrest. Lys burgunder med kvit ryggtittel. Lesestriper i ryggen og til venstre på framsida. Litt slitasje på framsida og litt smuss på baksida. Gamal pris på innsida av omslaget bak. Pen. Boka er skriven for å få oss til å godta kvarandre med våre forskjellar. Forfattarar: Torild Skard, Gudrun Simonsen, Carl Fredrik Lindstrøm, Harry Slind, Tordis Ørjasæter, Kjell Aas og Solveig Pable. Bokmål.
NOK: 130,00  Boknr: 522675