Heskestad, Audun  9.11.42 Festbok til Audun på 60-årsdagen
9.11.42 Festbok til Audun på 60-årsdagen
Forfattar:  Heskestad, Audun

Oslo 2002. Det Norske Samlaget. 8vo. 84 (+3, +1 blank) s. Litt illustrert. Limfrest. Lys beige med lilla og svart ryggtittel. Svart forlagsmerke nedst. Tre av arka i boka har ein brett øvst. Eit avisutklipp ligg ved. Pen. Forfattarar: Valgerd Svarstad Haugland, Brit Bildøen, Jon Fosse, Ottar Grepstad, Bjørn Smith-Simonsen, Ragnar Hovland og Einar Økland. Audun Heskestad (f. 1942) var forlagssjef i Det Norske Samlaget frå 1980. Han var imot festskrift og klaffar i bøkene frå Samlaget. Dette festskriftet er difor trykt med eksternt finansierte klaffar. Både nynorsk og bokmål tekst i boka.
#Bio