Oslo 1933. I kommisjon hos Jacob Dybwad. A. W. Brøggers Boktrykkeri A/S. 8vo. ( 77 + 52 + 76 + 16) s. Hefta. Framsida manglar. Lys rygg med svart skrift. Materien er uspretta. Tysk og bokmål. Bidrag av Eiliv Skard, Ingerid Dal, Emil Schøth og Edward Hambro. Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 216100
Oslo 2003. Læringssenteret. Stor 8vo. 162 s. Litt illustrert. Limfrest. Oransje, grå og oransje med kvit, svart og kvit ryggtittel. Ørlite slitasje nedst og øvst på ryggen. Tittel på tidlegare eigar skriven øvst på framsida. Pen. Boka har to deler: 1: Elevvurdering i grunnopplæringen. 2: Artikler om ulike sider ved elevvurdering i grunnopplæringen. Forfattarar: Sverre Tveit, Ivar A. Bjørgen, Lars Helle, Laila Aase, Per Lauvås, Johnny Tobiassen, Hilde Hiim, Ronny Sannerud og Grete Haaland Sund Bokmål Ped 2/6/2022 120 1 521911 Lefmann, Else Liv i analysen. Dansk og drama Danmark 1994. Dansklærerforeningen. Stor 8vo. 79 s. Litt illustrert. Limhefta. Blå med lyseblå ryggtittel. Generelt sett litt gulna, men pen Ei stadfesting av at elevar får meir ut av ein tekst når dei kan få tid til å analysere innhaldet. Eit godt supplement kan vere drama Dansk Ped 2/6/2022 90 1 521912 Dons, Carl F. (red.), Lars Petter Eggesbø, Steinar Larsen, Per Myhre, Anita Normann og Per Egil Toldnes Jakten på ungdommens skole. Fortellinger fra praksis ved Huseby skole Oslo 2003. Universitetsforlaget. 8vo. 256 s. Litt illustrert med tabellar. Limhefta. Turkis med kvit ryggtittel. Som ny Er det mogeleg å endre elevane si oppfatning av at skulen er noko keisamt? Dette spørsmålet blir tatt opp i boka og det handlar om livet ved Huseby skule i Trondheim. Her prøver dei å gå nye vegar for å gjere kvardagen meir meiningsfylt både for elevar og lærarar Bokmål Ped 2/6/2022 120 1 521913 Nielsen, Lise Tingleff og Mette Løvbjerg Fleksibel planlægning - teknisk fix eller pædagogisk mulighed. Lise Tingleff Nielsen. Mette Løvbjerg København 2002. KLEO. Center for kompetencer, ledelse, evaluering og organisationsudvikling. Stor 8vo. 120 s. Illustrert. Limhefta. Grøn med kvit ryggtittel. Ørlite slitasje på ryggen. Mest som ny Boka set fokuset på korleis ein kan arbeide med fleksibel planlegging. Artiklane presenterer erfaringane frå ei lang rekke skular Dansk Ped 2/6/2022 90 1 521914 Haug, Peder og Lars Monsen (red.) Skolebasert vurdering - erfaringer og utfordringer Oslo 2002. Abstrakt Forlag AS. 8vo. 191 s. Litt illustrert. Limfrest. Blå, kvit og blå med kvit ryggtittel. Ein svak brett i omslaget på fram- og baksida. Pen Forfattarar: Peder Haug, Lars Monsen, Marit Grøterud, Bjørn Sigmund Nilsen, Ola Moe, Trond Eiliv Hauge, Terje Aaserud, Astrid Søgnen, Vivi Bjelke, Kari Nes, Marit Strømstad, Bodil Alver Moen, Solvor Engen, Ole Petter Hansen og Trond Ålvik Bokmål Ped 2/6/2022 90 1 521916 Adizes, Ichak Lederens fallgruver og hvordan man unngår dem. Oversatt av Nora Hoff Oslo 1987. Fjerde opplaget. A/S Hjemmet Fagpresseforlaget. 8vo. 219 (+2 blanke, +2) s. Litt illustrert. Originalbind. Kvit med svart og rosa ryggtittel. Litt falma på ryggen. Namn på tidlegare eigar på høgre forsats framme. Pen Ichak Adizes er professor og doktor i bedriftsleiing ved Graduate School of Management i California. Boka er omsett til mange språk. Boka presenterer det verktøyet som krevjast for å setje saman eit team og fornye ein organisasjon Bokmål Nær 2/6/2022 150 1 521919 Nordstrøm, Kjell A. og Jonas Ridderstråle Funky med talent danser kapitalen business. Kjell A. Nordstrøm og Jonas Ridderstråle. Oversatt av Sølvi Lillejord Oslo 2000. Andre opplaget. Aschehoug. 8vo. 258 s. Illustrert. Limhefta. Svart med raud og kvit ryggtittel. Namn på tidlegare eigar på smusstittelsida. Mest som ny Funky business fortel oss at den nye verda er annleis. Den revolusjonerande sanninga er at 1,3 kg hjerne har nøkkelen til heile framtida vår. Både Nordstrøm og Ridderstråle arbeider ved Handelshøgskolan i Stockholm og er med i aktuelle prosjekt som legg vekt på utvikling av leiarar Bokmål Nær 2/6/2022 150 1 521921 Janus tidsskrift nr. 3, 1938 Janus tidsskrift. Redigert av Alf Larsen. 6. årgang Oslo 1938. A.S Janus. Stor 8vo. 297 (+1, +1 blank, +5) s. Limhefta. Uhøvla. Lys beige med svart ryggtittel. Litt smuss på omslaget på baksida. Generelt sett litt gulna. Pen Tidsskrift som kom ut med ti hefte årleg og blei gjeve ut i 1933-1941. Det var eigd og grunnlagt av diktaren Alf Larsen. Nokre av forfattarane i denne utgåva: Roderich Stintzing, Florian Delhorbe, Anders Byttner og Alf Larsen Ess 2/6/2022 150 1 521922 Janus tidsskrift nr. 3, 1941 Janus tidsskrift. Redigert av Alf Larsen. 9. årgang Oslo 1941. A.S Janus. Stor 8vo. 328 (+4) s. Limhefta. Uhøvla. Lys beige med svart ryggtittel. Faldar med innhaldsliste over tidsskrifta som kom ut i 1940 er vedlagt framme. Litt smuss på omslaget på fram- og baksida. Heftet er lausna frå omslaget. Litt skeiv rygg. Generelt sett litt gulna. Pen Tidsskrift som kom ut med ti hefte årleg og blei gjeve ut i 1933-1941. Det var eigd og grunnlagt av diktaren Alf Larsen. Nokre av forfattarane i denne utgåva: Roderich Stintzing, Ludwig Thieben, Friedrich Schiller og Alf Larsen Ess 2/6/2022 80 1 521923 Janus tidsskrift nr. 3, 1941 Janus tidsskrift. Redigert av Alf Larsen. Nr. 3. 1941. 9. årgang Oslo 1941. A.S Janus. Stor 8vo. 328 (+4) s. Limhefta. Uhøvla. Lys beige med svart ryggtittel. Litt falma på fram- og baksida og på ryggen. Pen Tidsskrift som kom ut med ti hefte årleg og blei gjeve ut i 1933-1941. Det var eigd og grunnlagt av diktaren Alf Larsen. Nokre av forfattarane i denne utgåva: Roderich Stintzing, Ludwig Thieben, Friedrich Schiller og Alf Larsen Ess 2/6/2022 150 1 521924 For bygd og by. Nr. 1, 1941 For bygd og by. 15. januar. 33. årgang Bergen 1941. Utan forlag. 4to. 32 (+1, innsida av omslaget) s. Illustrert. Stifta. Raudt med svart tittel på framsida. Pent Månadsskrift for norske heimar. Gjeve ut kvar fjordande dag. Redaktør: Heming R. Skre. Nokre av forfattarene: Olav Alvheim, Selma Lagerløf og Kristofer Janson Nynorsk Tidsskrift 2/6/2022 100 1 521925 For bygd og by. Nr. 2, 1941 For bygd og by. 29. januar. 33. årgang Bergen 1941. Utan forlag. 4to. 32 (+1, innsida av omslaget) s. Illustrert. Stifta. Raudt med svart tittel på framsida. Pent Månadsskrift for norske heimar. Gjeve ut kvar fjordande dag. Redaktør: Heming R. Skre. Nokre av forfattarene: Hans Godtfred Kivle, Nils Lauvskard, Ruth Alvsen, Einar Eskeland og Kristofer Janson Nynorsk Tidsskrift 2/6/2022 100 1 521929 Thomas, Rosie Måneøya. Oversatt fra engelsk av Tormod Haugen Oslo 1999. Gyldendal. 8vo. 318 (+1) s. Originalbind. Smussomslag. Kvitt med blå og grå ryggtittel. Etikett med tidlegare eigars namn på forsatsen framme. Generelt sett noko gulna, men pen Rosie Thomas er fremragende når det gjelder å skape en atmosfære av uhygge. Stemningen skifter som det uforutsigelige sommerværet." Sunday Times. Bokmål.
NOK: 175,00  Boknr: 521910
Oslo 1949. Aschehoug. 8vo. 112 s. Hefta. Litt smuss på omslaget framme. Materien fin. Bokmål.
NOK: 75,00  Boknr: 342336
Oslo 1943. Aschehoug. Liten 8vo. 55 (+1) s. Illustrert. Stifta. Brun og beige framside med brun tittel. Nokre få blyantnotat og litt teikna med blyant på framsida. I generelt god stand. Bokmål.
NOK: 130,00  Boknr: 552687
Originalt omslag. Namnetrekk. 88 s. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 46080
Oslo 1945. 8vo. 88 s. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg. Nokre bilete. Svak slitasje. Samtidig helsing. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 54632
Hefta. Oktav. 51 s. Fuktskjold på baksida. Bokmål.
NOK: 65,00  Boknr: 47999
Hefta. Oktav. 9 s. Dei to øvste hjørna på framsida er avrivne. Forfattardedikasjon. Bokmål.
NOK: 65,00  Boknr: 47851
Oslo 1922. Samlaget. 8vo. 72 s. Kartonasje med svart tekstilryggbind. Omslaget litt gulna. Ein del understrekingar og notat med blyant. Ovids tekstar på latin. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 3077
76 s. Orig.omslag. Små bruksspor. Oktav. Nynorsk.
NOK: 80,00  Boknr: 315393
Oslo 1927. N. Ungd.l./Student-Måll. 8vo. 64 s. Hefta m. originalt omslag. Grå, solbleika rygg m. etikett øvst, u. tekst. Pen. Norske Folkeskrifter nr. 75. Nynorsk.
NOK: 120,00  Boknr: 91570
Oslo 1927. Noregs Ungdomslag og Student-mållaget. 8vo. 64. Hefta. Grått originalt omslag utan ryggtittel. I god stand. Norske Folkeskrifter nr. 75. Nynorsk.
NOK: 300,00  Boknr: 99137
Oslo 1927. Noregs Ungdomslag og Student-mållaget. 8vo. 64. Hefta. Grått originalomslag. Norske Folkeskrifter nr. 75. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 325532
Oslo u.å. MRA. 8vo. 8s. Stifta hefte Typografisk omslag. I god stand. Foredrag i NRK i høve debatten om sensur av målaren Victor Smith [Victor Sparre]. Bilag til MRA-Informasjon nr 20. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 43170
Oslo 1948/1953. 8vo. 218+203 s. Ryggsjirting originalbind. Blågrå/ brunaktig, solbleika rygg m. gullfargeskrift. Ein del ill. Noko slitasje.
NOK: 130,00  Boknr: 420874