Oslo 2003. Samlaget. Smal 8vo. 114 (+ 1 + 5) s. Hefta. Grønt omslag. Gul og grøn stripa rygg med raus og svart ryggtittel.. Merke etter prislapp på framsida, elles nær som ny.
NOK: 100,00  Boknr: 909280
Side 65 - 126. Hefta. Leif Mæhle: Vegen til varden (Doktordisputas ved Universitetet i Oslo, februar 1969. 1. opponent Sigmund Skard, 2. opponent Daniel Haakonsen. Svar frå doktoranden) Om assimilationsmotivet i Tarjei Vesaas' digtning, av Thoman Egelund Poulsen. Nynorsk/Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 406536
Oslo 1977. Bokklubben. 8vo. 90 s. Kvadratformat. Frontispis. Originalt pappbind. I god stand. Gjendikta av: Andre Bjerke, Paal Brekke, Inger Hagerup, Hartvig Kiran, Sigmund Skard, Ragnvald Skrede, Johan Tufteland, Halldis Moren Vesaas og Aslaug Vaa. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 910315
Seld
Oslo 1961. Aschehoug. 8vo. 110 (+1, +1 blank) s. Illustrert med bilete av Kaare Fostervoll på motståande side til tittelsida. Limhefta. Uhøvla i alle tre snitta. Delvis uoppskore. Kvit med svart ryggtittel. Lesestriper i ryggen. Pen. Kaare Fostervoll (1891-1981) var pedagog og den første kringkastingssjefen i Norge. Han stod i spissen for innføring av fjernsyn i Norge. Nokre av forfattarane: Nils Langhelle, Anton Beinset, Sigmund Skard, Helge Sivertsen, Olof Rydbeck og Jon Lid.
NOK: 150,00  Boknr: 525553
Oslo 1975. Aschehoug. Stor 8vo. 202 s. Hefta. Sennepsgult omslag. Brungrøn ryggskrift. Delvis uoppskore pent eksemplar. Tekstar av Sigmund Skard, Anne-Lise Amadou, Helge Nordahl m. fl.
NOK: 150,00  Boknr: 901728
Oslo 1969. Det Norske Samlaget. 8vo. 136 s. Originalbind. Hefta kvit med svart ryggskrift. Noko fuktskade, men elles pen. Orionbok nr. 90. USA. Boka er på mange måtar framleis relevant og handlar om Noreg sitt forhald til Amerika. Ein råd tråd er spørsmålet: Skal vi knyte oss nærare til Amerika, eller skal vi prøve å frigjere oss? Sigmund Skard, Gunnar Skirbekk, Helge Rønning, Sverre Maaland, Harald Berntsen, Frank Bjerkholt, Kjell Eide, Einar Førde. Nynorsk.
NOK: 120,00  Boknr: 912735
Sverige u.å. Kvitt sidestifta hefte. 8vo. Paginert 131-152. Helsing frå forfattaren til professorkollega på framsida. Pen. «Frå min tidlege ungdom og gjennom eit nokså langt liv har eg elska diktaren Erik Axel Karlfeldt» (Sigmund Skard, 1998). Dedikasjon: Otto [Hageberg] i venskap frå Sigmund [Skard]. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 901388
Oslo 1973. Det Norske Samlaget. 8vo. 204 s. Orig. omsl. Delvis uoppskoren.
NOK: 80,00  Boknr: 10519
Oslo 1972. Samlaget. Stor 8vo. 461 s. Ein del ill. Originalbind. Smussomslag m. tapa rifter. Kvit rygg m. svart/raud tekst. Stempel. Boka pen. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 73843
Oslo 1972. Det Norske Samlaget. Stor 8vo. 460 (+9) s. Illustrert med biletplansjar. Originalbind. Gråleg smussomslag. Kvit rygg med raud og svart ryggtekst. Noko slitasje på smussomslaget, boka elles i god stand. Relevante vedleg (avisutklipp). Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 911980
Oslo 1989. Samlaget. 8vo. 80 s. Originalbind. Kvitt vareomslag. Svart og raud ryggtittel. Pen. Nynorsk.
NOK: 120,00  Boknr: 84595
Oslo 1989. Det Norske Samlaget. 8vo. 80 s. Originalbind. Kvitt vareomslag. Svart og raud ryggtittel. Pen. Sigmund Skard (1903–1995) var så mykje: Professor i amerikansk litteratur ved Universitetet i Oslo, lyrikar, essayist, talar og gjendiktar. Han var styreleiar i Det Norske Samlaget i ei årrekkje. Han hausta mange prisar, mellom desse Bastian-prisen, Norsk Kulturråds omsetjarpris, Norsk kulturråds ærespris og "heiders" Brageprisen i 1992. "Om han berre hadde vore lyrikar ville han vore rekna mellom våre største" (seier antikvarbokhandlar Arne-Ivar Kjerland). Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 913999
Trondheim 1949. F. Bruns Bokhandels Forlag. 8vo. 163 s. Illustrert. Kartonasje med grå sjirtingbindrygg med gyllen skrift. Pen. Edv. Normanns Legats skrifter nr. 1. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 8850
Trondheim 1949. F. Brun Bokh. Forl. 8vo. 164 s. Ryggsjirting originalbind. Grå rygg m. gyllen tekst. Mange ill. Litt slitasje. Edv. Normanns legats skrifter nr. 1. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 63979
Trondheim 1949. F. Brun. 8vo. 164 s. Ein del ill. Originalbind. Smussomslag. Kvit rygg m. dekorstriper og svart tekst. Litt slitasje, fuktskjold øvst i ryggen og på smussoksl. Nynorsk.
NOK: 130,00  Boknr: 71583
Trondheim 1949. F. Brun. 8vo. 164 s. Ein del ill. Originalbind. Smussomslag m. litt slitasje. Kvit rygg m. dekorstriper og svart tekst. Boka pen. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 79375
Trondheim 1949. F. Bruns Bokhandels Forlag. 8vo. 164 s. Originalbind. Grøn tekstilrygg med gullfarga ryggtittel. Namnetrekk. Pen bok. Bokmål.
NOK: 130,00  Boknr: 202573
Oslo 1974. Samlaget. 8vo. 185 s. Hefta. Kvit skrift på blåleg rygg. Pen. Orion-bok. Nynorsk.
NOK: 80,00  Boknr: 8843
Oslo 1974. Samlaget. 8vo. 185 s. Hefta. Kvit skrift på blåleg rygg. I god stand. Orion-bok. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 70034
Oslo 1974. Samlaget. 8vo. 185 s. Hefta. Kvit skrift på blåleg rygg. Mest som ny. Orion-bok. Petter Dass. Henrik Wergeland. Vinje m.fl. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 95043
Oslo 1987. Gyldendal. 8vo. 51 (+1, +4 blanke) s. Limhefta. Raud med svart ryggtittel. Eit avisutklipp og eit ark frå forlaget ligg ved. Svakt stempel i toppsnittet. Merke etter prislapp på baksida. Pen. Sigmund Skard (1903-1995) var professor i amerikansk litteratur, lyrikar, gjendiktar og essayist. Han blei enkemann i 1985, og det er saknet, kjenslene tankane i denne situasjonen som kjem til uttrykk i Atterklang. Nynorsk.
NOK: 140,00  Boknr: 529062
Oslo 1973. DIKT / Gyldendal. 8vo. 205 s. Hefta med originalt gult omslag, men svart og kvit ryggtittel. Brett på ei side, små bruksspor. Dedikasjon på smusstittelbladet: "Tora og Leif Mæhle med venleg helsing frå Sigmund Skard". Nynorsk.
NOK: 140,00  Boknr: 85172
Oslo 1973. 8vo. 205 s. Hefta med originalt omslag. Gul rygg m. svart tekst. Pen. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 69389
Oslo 1983. Bokklubbens Lyrikkvenner. 8vo. Firkantformat. 96 s. Originalbind med lysegrøn rygg. Svart og grøn ryggskrift. Forfattaren sitt namnetrekk. Eigarmerke. I god stand. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 211748
Oslo 1983. Bokklubbens Lyrikkvenner. Liten 8vo. 96 s. Litt illustrert. Originalt, matt heilkartonasjebind. Lysegrøn med grøn og svart ryggtittel. Ørlite skeiv rygg. Pen. Nynorsk.
NOK: 75,00  Boknr: 526040
Wash. D.C. 1945. The Royal Norwegian Information Service. Stor 8vo. 96 s. Stifta hefte med lyst originalt typografisk omslag. Pen.
NOK: 200,00  Boknr: 43064
Oslo 1972. Samlaget. Stor 8vo. 460 (9+ 1) s. Ill. Originalbind m. smussomslag. Kvit rygg m. raud og svart tekst. Noko slitasje på smussomslaget, boka i god stand. Helsing på smusstittelbladet: ..."med hjarteleg helsing frå Sigmund Skard." Vedlegg: Sigmund Skard: Femti glade år, 21 s. stifta hefte. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 95639
462 s. Innb. Svart med gulltrykk. Smussomslag. Bilete. Nynorsk.
NOK: 130,00  Boknr: 406242
Oslo 1992. Samlaget. 8vo. 248 s. Heilsjirtingbind med smussomslag. Raud rygg med svart og kvit skrift. Pen. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 3211
Oslo 1992. 2. utgåva. Det Norske Samlaget. 8vo. 246 s. Originlabind. Smussomslag med svart og kvit skrift på raud rygg. Stempla med "Julehelsing frå Det Norske Samlaget" på forsatsen, elles mest som ny. Nynorsk.
NOK: 185,00  Boknr: 85169
Oslo 1992. Samlaget. 8vo. 246 s. Heilsjirtingbind med smussomslag. Svart og kvit skrift på raud rygg. Pen. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 103058
Oslo 1973. Gyldendal. 8vo. 205 (+1, +2 blanke) s. Originalbind. Smussomslag. Kvitt med svak gul ryggtittel. Omslaget er falma på ryggen og har lagringsslitasje på fram- og baksida. Lyseblått toppsnitt. Sjølve boka er pen og i god stand. Sigmund Skard (1903-1995) var vår første professor i amerikansk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han var også lyrikar, historikar og essayist. I tillegg omsette han bøker frå mange språk. Diktutvalet i denne boka er av Sigmund Skard og Halldis Moren Vesaas. Nynorsk.
NOK: 185,00  Boknr: 552809
Oslo 1992. 2. utgåva. Det Norske Samlaget. 8vo. 246 s. Originalbind. Smussomslag med svart og kvit skrift på raud rygg. Stempla med "Julehelsing frå Det Norske Samlaget" på forsatsen. Pen. Originalt julekort frå Det Norske Samlaget ligg ved. Sigmund Skard (1903–1995) var så mykje: Professor i amerikansk litteratur ved Universitetet i Oslo, lyrikar, essayist, talar og gjendiktar. Han var styreleiar i Det Norske Samlaget i ei årrekkje. Han hausta mange prisar, mellom desse Bastian-prisen, Norsk Kulturråds omsetjarpris, Norsk kulturråds ærespris og "heiders" Brageprisen i 1992. "Om han berre hadde vore lyrikar ville han vore rekna mellom våre største" (seier antikvarbokhandlar Arne-Ivar Kjerland). Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 914891
386 s. Hefta. Nynorsk.
NOK: 130,00  Boknr: 406243
Oslo 1974. Samlaget. Orion-bøkene. 8vo. 91 s. Hefta m. originalt omslag. Blå/grøn/gul rygg m. svart tekst. Ulesen. Pen. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 83042
Oslo 1974. Samlaget. Orion-bøkene. 8vo. 91 s. Hefta med originalt omslag. Blå/grøn/gul rygg med svart tekst. Pen. Om m.a.: Vinje, Koht, Nygard, Olav Midttun og Arne Falk. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 84596
Oslo 1974. Det Norske Samlaget. Orion-bøkene. 8vo. 90 (+ 1 + 5) s. Hefta. Blått, gult og grønt originalomslag. Nynorsk.
NOK: 140,00  Boknr: 325585
Oslo 1974. Det Norske Samlaget. 8vo. 90 (+6) s. Limhefta. Illustrert rygg i fargane turkis, lys grøn, svart og gul med svart ryggtittel. Litt smuss på toppsnittet. Generelt litt gulna, men pen. Vi møter talaren Sigmund Skard. Han er av dei få som lagar talar som kan trykkjast lenge etterpå. Mellom anna inneheld boka minnetalen til Vinje, Halvdan Koht, Olav Nygard og Olav Aukrust. Dessutan stemnetalen til ungdomsstemna og avskilstalen til dei fer. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 521206
Oslo 1972. Samlaget. 8vo. 20 (+4) s. Stifta. Brun. Ligg i plastlomme. Ørlite falma. Pen. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 530149
Oslo 1967. Samlaget. 8vo kvadratformat. 69 s. Hefta. Besj rygg med svart skrift. Som ny. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 4084
Oslo 1966. Gyldendal. 8vo. 48 s. Hefta. Heimespretta. Lys, litt falma rygg med raud og svart skrift. Pent brukt. Nynorsk.
NOK: 80,00  Boknr: 2924
Oslo 1966. 8vo. 48 s. Hefta m. originalt omslag. Brunaktig rygg m. svart/raud tekst. Pen. Nynorsk.
NOK: 75,00  Boknr: 424542
Oslo 1946. Gyldendal. 8vo. 161 (+ 1 + 1 + 1) s. Hefta. Lyst omslag med svart ryggskrift. I god stand. Nynorsk.
NOK: 80,00  Boknr: 221648
Oslo 1946. 8vo. 161 s. Hefta med originalt lyst omslag med svart ryggtekst. Namnetrekk. Lite sår øvst i omslaget, elles i god stand. Nynorsk.
NOK: 80,00  Boknr: 344606
Oslo 1946. Gyldendal. 8vo. 161 (+3) s. Hefta. Lyst omslag med svart ryggtittel. Pen. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 905245
Oslo 1946. Gyldendal. 8vo. 161 (+3) s. Hefta. Originalt pappomslag, svart ryggtittel. Nokre merknader med blyant utanpå. Litt skade på omslaget. Boka er i god stand elles. «Dei fleste dikta er skrivne millom 1925 og 1935». landsmål.
NOK: 100,00  Boknr: 515362
Oslo 1982. Det norske samlaget. 8vo. 275 (+1) s. Svart skaibind, sølvfarga ryggtittel. Boka er mest som ny. nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 517065
Hefta. Oktav. 100 s. Som ny. Innlagt studieplan for boka. Nynorsk.
NOK: 65,00  Boknr: 49019